MyToyota -palvelun käyttöehdot

Tutustu käyttöehtoihimme
MyToyota -palvelun (portaalin/sovelluksen ja tilin) käyttöehdot
Tervetuloa MyToyota -palvelun käyttäjäksi. Nämä käyttöehdot koskevat MyToyota -portaalia/-sovellusta ja MyToyota -portaalin/-sovelluksen kautta toimitettavaa sisältöä, palveluita, sovellusohjelmia jne. sekä MyToyota -tilin luomista.

Käyttämällä MyToyota -portaalia/-sovellusta tai muuta siihen liittyvään verkkosivustoa, jota nämä käyttöehdot koskevat, käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot, jotka on asettanut Toyota Auto Finland Oy ja Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium (”TME”). Nämä tahot ovat yhdessä vastuussa MyToyota -portaalista/-sovelluksesta, ja niistä käytetään näissä käyttöehdoissa yhteisnimitystä ”Toyota” tai ”me” taivutusmuotoineen.

Palvelun käyttäminen edellyttää näihin käyttöehtoihin tutustumista ja niiden hyväksymistä. Nämä käyttöehdot muodostavat käyttäjän ja Toyota välille sitovan sopimuksen, joka oikeuttaa
 • käyttämään MyToyota -portaalia/-sovellusta
 • ryhtymään MyToyota -jäseneksi ja avaamaan MyToyota -tilin.
1. MyToyota-tili
MyToyota-tilin käyttäjä on estääkseen tilinsä luvattoman käytön itse vastuussa MyToyota-käyttäjätunnuksensa ja siihen liittyvän salasanan luottamuksellisuudesta sekä niiden laitteiden (esimerkiksi tietokoneen) käyttöoikeuksien hallinnasta, joista MyToyota -tiliä käytetään. Käyttäjä on itse täysin vastuussa kaikesta MyToyota -tilillään tehtävästä toiminnasta. Käyttäjän on asianmukaisin toimin varmistettava MyToyota-tiliinsä liittyvän salasanan säilyminen luottamuksellisena ja suojattuna. Käyttäjän tulee myös ilmoittaa viipymättä, jos hänellä on syytä epäillä, että hänen salasanansa on tullut jonkun muun tietoon tai että salasanaa käytetään tai voidaan käyttää luvattomasti.

Voit milloin tahansa muuttaa salasanaasi siirtymällä kirjautumissivulle ja napsauttamalla ”Muuta salasanaa” -linkkiä. Järjestelmä kysyy MyToyota-tilisi sähköpostiosoitetta. Saat sen jälkeen sähköpostiviestin, jossa on ohjeet salasanan vaihtamiseen sekä linkin. Tätä linkkiä painamalla siirryt sivulle, johon sinun on kirjoitettava uusi salasanasi ja vahvistettava muutokset painamalla ”Vaihda salasana”. Maahantuojan asiakastuki voi myös lähettää salasanan vaihtamisohjeet sisältävän sähköpostiviestin hallintaportaalin kautta. Salasana vaihdetaan edellä kuvatulla tavalla myös tässä tilanteessa.

Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Ilmoita viipymättä kaikista muutoksista tietoihin, jotka olet ilmoittanut MyToyota-tilin avaamisen yhteydessä tai sen jälkeen. Pääset näkemään ilmoittamasi tiedot ja muuttamaan niitä MyToyota-portaalin/-sovelluksen ”Oma profiili” -kohdassa.

Toyota pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan
 • estää pääsy MyToyota-portaaliin/-sovellukseen
 • kieltää MyToyota-tilin avaaminen
 • lopettaa tai poistaa MyToyota-tili.
2. Evästeet
Eväste on aakkosnumeerinen tunniste, jonka tallennamme käyttäjän tietokoneen kiintolevylle verkkoselaimen kautta. Sen avulla järjestelmämme voivat tunnistaa käyttäjän selaimen ja tarjota erityistoimintoja ja -ominaisuuksia.

Useimpien verkkoselaimien valikkorivin ohjevalikossa on ohjeet, miten selaimen voi
 • määrittää estämään uusien evästeiden vastaanoton,
 • määrittää vastaanottamaan uuden evästeen ja
 • määrittää poistamaan evästeet kokonaan käytöstä.
Lisäksi voit estää tai poistaa selaimen lisäosien vastaavat tiedot kuten Flash-evästeet muuttamalla lisäosan asetuksia tai käymällä sen valmistajan verkkosivustossa. Evästeitä tarvitaan joihinkin MyToyota-portaalin/-sovelluksen ja MyToyota-tilin olennaisiin toimintoihin. Suosittelemme siksi pitämään ne käytössä.

Muista kirjautua ulos käytön jälkeen, jos evästeet ovat käytössä ja käytät yhteiskäytössä olevaa tietokonetta.
3. MyToyota-portaalin/-sovelluksen ja MyToyota-tilin käytettävyys

Pyrimme varmistamaan MyToyota-portaalin/-sovelluksen ja MyToyota-tilin keskeytyksettömän ja virheettömän toiminnan. Emme kuitenkaan voi taata, että palvelu on aina käytettävissä keskeytyksettä ja toimii virheettömästi.

Lisäksi Toyota pidättää oikeuden korvauksetta estää pääsyn MyToyota-portaaliin/-sovellukseen ja MyToyota-tiliin tai rajoittaa sitä teknisistä syistä (korjaus, huolto ym.), tietosuojaan liittyvistä syistä tai muutosten (uusien, palveluiden, sovellusten jne.) tekemiseksi. Pyrimme minimoimaan tällaisten estojen tai rajoitusten kestoa ja toistuvuutta.

Käyttäjä vastaa itse niiden laitteiden valinnasta, joilla hän haluaa käyttää MyToyota-portaalia/-sovellusta ja MyToyota-tiliä sekä tuotteita, palveluita tai sovelluksia MyToyota-portaalin/-sovelluksen kautta. Hän vastaa myös näiden laitteiden ohjelmistojen yhteensopivuudesta ja teknisestä soveltuvuudesta tällaisten palveluiden vastaanottamiseen. Lisäksi käyttäjä vastaa itse laitteiden ohjelmistojen ajantasaisuudesta esimerkiksi asentamalla päivitykset tai uudet versiot, kun Toyota tuo sellaisia tarjolle.

4. MyToyota-palvelun kautta käytettävien tai tarjottavien palveluiden ja sovellusten käyttö

a) MyToyota-palvelun kautta käytettävät tai tarjottavat palvelut

MyToyota-portaalin/-sovelluksen ja MyToyota-tilin (”MyToyota”) kautta voi käyttää tarjolla olevia palveluita ja sovelluksia. Osa tarjolla olevista palveluista on maksullisia ja vaatii erillisen tilauksen.

Palveluiden ja sovellusten käyttöä voivat koskea myös erilliset käyttöehdot. Nämä erilliset käyttöehdot on hyväksyttävä, jos haluaa käyttää, ostaa tai tilata tällaisia palveluita tai sovelluksia.

Lisäksi jotkin MyToyota-palvelun kautta tarjottavat palvelut tai sovellukset voivat olla muun kuin Toyota tarjoamia ("ulkopuoliset palveluntarjoajat"). Näihin palveluihin ja sovelluksiin voidaan viitata MyToyota-palvelussa. Niiden tarjoaminen on yksinomaan ulkopuolisen palveluntarjoajan vastuulla. Tällaisten palveluiden tai sovellusten käyttäminen, ostaminen tai tilaaminen edellyttää näiden ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttöehtojen hyväksymistä. Katso lisätietoja jäljempää luvusta 7 (”Ulkopuoliset palveluntarjoajat”).

b) Toyota-auton yhteyslaitteeseen liitetyt palvelut (yhdistetyt palvelut ja sovellukset)

 • MyToyota-palvelun ja Toyota-auton kautta on mahdollista tilata/käyttää monenlaisia palveluita ja sovelluksia, jos Toyota-auto on varustettu Toyota yhteyslaitteella (”yhteyslaite”). Asiakkaalla on mahdollisuus tilata (Internet)-yhteyspalveluita (”yhteyspalvelut”) ja niihin liittyviä palveluita ja sovelluksia (yhteisnimitys ”palvelut”).
 • Asiakas ymmärtää, että Toyota ei tarjoa mitään yhteyspalveluita, Internet-yhteyttä ja/tai muita sähköisiä tietoliikennepalveluita. Toyota ei siirrä tai välitä mitään (elektronisia) signaaleja. Toyota ei myöskään ole vastuussa (elektronisten) signaalien lähettämisestä tai välittämisestä. Nämä yhteyspalvelut, Internet-yhteys ja/tai muut elektronisen tietoliikenteen palvelut sekä (elektronisten) signaalien siirtäminen on kunkin ulkopuolisen palveluntarjoajan vastuulla.
 • Näiden palveluiden ja sovellusten käyttöä voidaan säädellä myös erillisillä käyttöehdoilla, ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttöehdot mukaan lukien. Siksi nämä erilliset käyttöehdot on erikseen hyväksyttävä, mikäli haluaa käyttää tai tilata edellä mainittuja palveluita. Kuhunkin palveluun liittyvät erilliset käyttöehdot ovat voimassa näiden käyttöehtojen lisäksi. Jos käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan erillisiä käyttöehtoja näiden käyttöehtojen sijaan.
Palveluiden tilaaminen

Jos Toyota-auto on varustettu jollakin yhteyslaitteella, palveluita voi tilata noudattamalla seuraavia ohjeita:
 1. Muodosta yhteys MyToyota-palveluun ja lue ja hyväksy nämä käyttöehdot.
 2. Siirry palveluiden luetteloon valitse palvelut, jotka haluat tilata.
 3. Lue ja hyväksy kuhunkin valitsemaasi palveluun liittyvät erilliset käyttöehdot (nämä erilliset käyttöehdot sisältävät kunkin valitun palvelun kuvauksen, tilauksen keston, palveluun liittyvän maksun/hinnan, maksutiedot ja palvelun tilauksen peruuttamisohjeet).
 4. Lisää Toyota ja/tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan mahdollisesti pyytämät tiedot, joita he tarvitsevat pystyäkseen tehokkaasti tarjoamaan valitsemasi palvelut. Voit korjata tai muuttaa näitä tietoja, milloin tahansa ennen tilauksen vahvistamista tai sen jälkeen.
 5. Toyota ja/tai ulkopuolinen palveluntarjoaja vahvistaa tilauksen sähköpostitse tai muulla ilmoitustavalla.
Yhteyslaitteen käyttäminen
 • Yhteyslaitteen käyttämistä koskevat erilliset käyttöehdot toimitetaan Toyota-auton hankinnan yhteydessä (esimerkiksi omistajan käsikirjassa tai muussa dokumentaatiossa).
 • Asiakkaan on itse aktivoitava yhteyslaite. Aktivointi tapahtuu joko suoraan MyToyota-tilin kautta tai yhteyslaitteen kautta, jolloin se vahvistetaan erikseen MyToyota-tilin kautta.
 • TME ja/tai sen sisaryhtiöt pidättävät kaikki oikeudet yhteyslaitteeseen ja sen sisältöön kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien.
 • Yhteyslaitteen ohjelmistopäivitykset tapahtuvat automaattisesti. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä päivitykset ja sitouduttava olemaan estämättä tai haittaamatta niitä millään tavalla. Lisäksi asiakkaan on toimitettava yhteyslaite säännöllisesti huoltotarkastuksiin Toyota suositusten mukaisesti. Toyota voi vaihtaa yhteyslaitteen, milloin tahansa varmistaakseen tietoturvallisuuden, päivittääkseen palvelutarjontaa tai muusta voimassa oleviin lakeihin tai säädöksiin perustuvasta syystä.
 • Yhteyslaitteen tai sen ohjelmiston kaikenlainen ohjeiden vastainen käsittely ja muuntelu (esimerkiksi kopiointi, muutosten tekeminen tai valmistustavan selvittäminen) on kielletty.
 • Yhteyslaitetta ei saa irrottaa Toyota-autosta eikä mitään sen ohjelmiston osaa saa poistaa muuten kuin turvallisuussyistä tai lakien tai säädösten niin vaatimessa. Jos näin tehdään muuten kuin edellä mainituista syistä, tilatut palvelut peruutetaan ja poistetaan eikä menetettyä tilausaikaa korvata. Lisäksi Toyota ei vastaa irrottamisen tai poistamisen seurauksista, jos toimenpide vaikuttaa Toyota-auton toimintaan. Asiakas myös menettää kaikki palvelujen hankinnan myötä saadut kaupalliset edut (esimerkiksi yhteyslaitteen lähettämien tietojen seurantaan perustuvat vakuutus- tai rahoitusedut).
 • Huomioithan että käyttöönoton jälkeen yhteyslaite lähettää sijaintitietoja Toyota-autosi sijainnista. Nämä sijaintitiedot ovat välttämättömiä tilattujen palvelujen toimittamiseksi. Palveluita ei voi enää käyttää, jos yhteyslaite poistetaan käytöstä.
Palveluiden käyttäminen

Tarjottavat palvelut noudattavat voimassa olevia kuluttajansuojalakeja ja -määräyksiä.
 • Jos asiakas on paikallisten kuluttajansuojalakien ja -säädösten mukaan kuluttaja, hänellä voi olla oikeus peruuttaa MyToyota-palvelun kautta solmittu palveluita koskeva sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa tällaisen sopimuksen allekirjoittamisesta syytä ilmoittamatta.

Asiakkaan oikeus peruuttaa tällainen sopimus vanhenee neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen hankintapäivästä.
 • Peruutusoikeus edellyttää, että asiakas ilmoittaa päätöksestään peruuttaa tilaus meille selväsanaisesti neljäntoista (14) päivän peruutusajan kuluessa. Asiakas voi käyttää tähän tarkoitukseen liitteenä olevaa peruutuslomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Asiakas voi ilmoittaa meille päätöksestään peruuttaa tilaus ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun
 • Jos asiakas peruuttaa tilauksensa, hyvitämme (i) kaikki hänen tilauksestaan saamamme maksut lukuun ottamatta maksujen osaa, joka vastaa peruutusilmoitusta edeltävällä ajanjaksolla toimitettuja palveluita, ja (ii) mahdolliset toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkuluja, jotka ovat seurausta asiakkaan valitsemasta edullisinta tarjoamaamme toimitusvaihtoehtoa kalliimmasta vaihtoehdosta) viipymättä, viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua päivästä, jolloin saimme tietää asiakkaan päätöksestä peruuttaa tilaus. Maksamme hyvityksen käyttäen samaa maksutapaa, jota asiakas käytti alkuperäisessä maksussa, jollei muuta ole erikseen sovittu. Hyvittämisestä ei missään tapauksessa peritä maksua asiakkaalta.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta peruttaa tilausta, jos kyseinen palvelu on toimitettu kokonaisuudessaan ennen palvelun hankintapäivästä laskettavan neljäntoista (14) päivän peruutusajan umpeutumista (esimerkiksi 1 kuukauden yhteyspalvelu, jonka koko datasiirtomäärä käytetään ennen neljäntoista (14) päivän peruutusajan umpeutumista.
 • Kunkin palvelun uusinta, keskeyttäminen tai peruuttaminen määritellään kyseiseen palveluun liittyvissä erillisissä käyttöehdoissa.
 • Edellä mainittujen palveluiden kaikki käyttö, mukaan lukien niiden käyttäminen omassa Toyota-autossa on yksinomaan asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas hyväksyy sen, että Toyota tytär- ja sisaryhtiöineen tai sen palvelun- ja tavarantoimittajat eivät ole vastuussa mistään vahingoista, joita asiakas mahdollisesti aiheuttaa joko itselleen tai kolmannelle osapuolelle palveluita käyttämällä
 • Toyota-autossa käytettävissä olevia palveluita on aina käytettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja turvallisesti siten, ettei se häiritse autolla ajamista tai muuta liikennettä.
 • Toyota ja/tai sen tytär- ja sisaryhtiöt eivät takaa minkään Toyota tai kolmannen osapuolen MyToyota-palvelun kautta tarjoaman palvelun saatavuutta, laatua tai paikkansapitävyyttä tai sen soveltuvuutta asiakkaan, Toyota-auton kuljettajan tai matkustajien tai kolmansien osapuolten haluamaan tarkoitukseen.
5. MyToyota-palvelun käyttöoikeus
Toyota myöntää rajoitetun oikeuden käyttää MyToyota-portaalia/sovellusta ja MyToyota-tiliä henkilökohtaiseen käyttöön mutta ei lataamaan sitä omaan laitteeseen (lukuun ottamatta sivujen tallennusta välimuistiin) tai muuttamaan sitä tai mitään osaa siitä ilman Toyota etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

MyToyota-portaalin/-sovelluksen käyttö sekä MyToyota-tilin luominen ja käyttö ovat asiakkaalle maksutonta. Edellä luvussa 4 mainittujen palveluiden tai muiden palveluiden tai sovellusten mahdollinen maksullisuus mainitaan selvästi erikseen.

Toyota varaa oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa muuttaa mitä tahansa MyToyota-portaalin/-sovelluksen kautta tarjottavaa palvelua tai sovellusta, korvata se tai lopettaa sen tarjoaminen. Tällaisissa tapauksissa Toyota ilmoittaa asiasta riittävän ajoissa etukäteen. Tällainen päätös ei aiheuta Toyota mitään korvausvastuuta.

Tämän käyttöoikeuden mukaista käyttöä EIVÄT ole esimerkiksi (a) tämän verkkosivuston tai sen sisällön jälleenmyynti tai kaupallinen käyttö, (b) tuoteluetteloiden, tuotekuvausten ja hinnastojen kokoaminen ja käyttö, (c) tämän verkkosivuston ja sen sisällön soveltava käyttö, (d) tilitietojen lataaminen tai kopioiminen jonkin toisen kaupallisen toimijan hyväksi tai (e) tietojen louhinta, robottien käyttö tai muiden vastaavien tietojen keräämis- ja kokoamistyökalujen käyttö.

MyToyota-portaalia/-sovellusta tai sen osaa ei saa monistaa, kopioida, duplikoida, myydä, jälleenmyydä, käyttää tai muuten hyödyntää mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin ilman Toyota erikseen antamaa kirjallista lupaa.

Lisäksi seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:
 1. kehyslinkit tai kehyslinkitystekniikoiden käyttö tavaramerkin, logon, tai muun Toyota tiedon (esimerkiksi kuvien, tekstin, sivuasetteluiden tai lomakkeen) lisäämiseksi ilman erikseen annettua kirjallista lupaa
 2. Toyota tai sen tytär- tai sisaryhtiöiden nimien tai tavaramerkkien käyttö metatunnisteissa tai muissa piilotetuissa teksteissä ilman Toyota erikseen antamaan kirjallista lupaa
 3. toiminta, joka on vastoin MyToyota –portaalin/-sovelluksen alkuperäistä käyttötarkoitusta, lainsäädäntöä tai sivuston käyttöehtoja
 4. tietojen kopioiminen, lisensoiminen, lisensoiminen edelleen, julkaiseminen, lähettäminen, siirtäminen, jakelu, näyttäminen, myyminen, varustaminen toisella tuotemerkillä tai muunlainen tiedonsiirto jota ei ole sallittu näissä käyttöehdoissa
 5. tietosuojakomponentin ohittaminen tai ohittamisen yrittäminen
 6. tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muiden omistusoikeusilmoitusten poistaminen
 7. tietojen kerääminen, käyttäminen tai siirtäminen mukaan lukien henkilön tunnistamiseen käytettävät tiedot eli ”henkilötiedot”.

Jos Toyota havaitsee luvatonta käyttöä, sillä on oikeus heti estää pääsy MyToyota-tiliin ja/tai siihen liittyvään palveluun tai sovellukseen ja lopettaa sen käyttö ilman korvausvastuuta.
6. Immateriaalioikeudet

Kaikki MyToyota-portaalissa/-sovelluksessa tai siihen liittyvässä verkkosivustossa esiintyvät merkit ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Toyota Motor Corporation, jonka pääkonttorin on Japanissa, ja jotka ovat voimassa Euroopan unionissa ja/tai muilla lainkäyttöalueilla.

Toyota kuvat, logot, sivujen otsikot, painikkeiden kuvakkeet ja komentosarjat sekä palveluiden ja sovellusten nimet ovat Toyota tavaramerkkejä tai mallisuojattuja muotoiluja. Toyota tavaramerkkejä ja mallisuojattuja muotoiluja ei saa käyttää tavalla, joka voi aiheuttaa hämmennystä kuluttajissa tai halventaa tai loukata Toyotata.

Kaikki MyToyota-portaalissa/-sovelluksessa tai siihen liittyvässä verkkosivustossa esiintyvät tavaramerkit, jotka eivät ole Toyota Motor Corporationin / Toyotan omaisuutta, ovat omistajiensa omaisuutta. Nämä omistajat voivat olla Toyota sisar- tai tytäryhtiöitä, sidoksissa Toyota taikka Toyota sponsoroimia tahoja.

Toyota pidättää kaikki oikeudet MyToyota-portaalin/-sovelluksen, sen sisällön, palveluiden ja sovellusten käyttämisestä syntyneisiin anonymisoituihin tietoihin ja niiden käyttöön sekä Toyota näihin tietoihin perustuviin analyyseihin.

7. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat tuoda esille, tarjota tai myydä tuotteita, palveluita tai sovelluksia MyToyota-portaalin/-sovelluksen kautta.

Emme vastaa näiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tuotteiden, palveluiden tai sovellusten tarkistamisesta, arvioinnista tai validoinnista. Emme takaa tai varmenna näiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tuotteita, palveluita tai sovelluksia emmekä ole millään tavalla vastuussa näiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien toiminnasta ja/tai heidän tuotteidensa, palveluidensa tai sovellustensa sisällöstä laadusta ja/tai toimivuudesta.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on omat käyttöehtonsa, jotka koskevat heidän tuotteidensa, palveluidensa tai sovellustensa käyttämistä, tarjoamista tai myymistä. Nämä käyttöehdot on hyväksyttävä erikseen. Tutustu näihin käyttöehtoihin huolellisesti, ennen kuin ryhdyt tekemisiin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa.

8. Vahingonkorvaukset

TME ei ole missään vastuussa vahingoista, joita asiakkaalle mahdollisesti koituu tai joita hän mahdollisesti aiheuttaa kolmannelle osapuolelle MyToyota-portaalin/-sovelluksen ja/tai MyToyota-tilin käytön seurauksena.

9. Muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia MyToyota-portaalin/-sovelluksen sisältöön, palveluihin, sovellusohjelmiin jne. sekä näihin käyttöehtoihin. Asiakasta koskee se käyttöehtojen versio, joka on voimassa, kun hän käyttää MyToyota-portaalia/-sovellusta, jollei laki tai jokin viranomainen vaadi niiden muuttamista. Jos jokin näiden käyttöehtojen kohta todetaan pätemättömäksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen kohta katsotaan käyttöehdoista erilliseksi eikä se vaikuta käyttöehtojen muiden kohtien voimassaoloon.

10. Tapahtumat, joihin emme voi kohtuudella vaikuttaa

Emme ole vastuussa näiden käyttöehtojen rikkomuksesta tai niiden noudattamisen viivästyksestä, jos se on seurausta seikasta, johon emme voi kohtuudella vaikuttaa.

11. Varauma

Jos asiakas rikkoo jotakin näiden ehtojen kohtaa emmekä ryhdy sen johdosta toimenpiteisiin, voimme silti ryhtyä toimenpiteisiin minkä tahansa tulevan rikkomuksen johdosta.

12. Sovellettava oikeus ja toimivaltainen tuomioistuin

Nämä käyttöehdot on laadittu Suomen lakien mukaisesti. Asiakas suostuu ja me suostumme siihen, että mahdolliset riidat ratkaistaan ratkaistaviksi kuluttajariitalautakunnassa.

TIETOSUOJAILMOITUS, JOKA KOSKEE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ ”MYTOYOTA”-PORTAALIN/-SOVELLUKSEN JA -TILIN YHTEYDESSÄ

Tämä tietosuojailmoitus liittyy henkilötietojen käsittelyyn MyToyota -portaalin/-sovelluksen käytön sekä MyToyota -tilin luomisen ja käytön yhteydessä. Se on luettava yhdessä Toyotan yleisen tietosuojakäytännön kanssa, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyn yleiset suuntaviivat ja joka käyttäjän on hyväksyttävä pystyäkseen jatkamaan

www.toyota.fi/tietosuoja

Toyota Auto Finland Oy ja Toyota Motor Europe NV/SA (”TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, keräävät rekisterinpitäjinä henkilötietoja (jäljempänä määritellyllä tavalla) seuraavassa kuvattuun tarkoitukseen.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme MyToyota -portaalin/-sovelluksen ja MyToyota -tilin kautta seuraaviin kategorioihin kuuluvia henkilötietoja:

Henkilötietokategoriat:
Meille annetut henkilötiedot:
 • käyttäjän nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • tiedot käyttäjän Toyota -autosta (valmistenumero, rekisterinumero)
 • käyttäjän MyToyota -portaaliin/-sovellukseen ja MyToyota -tiliin mahdollisesti lataamat ääni- ja kuvatiedostot.
Itse keräämämme henkilötiedot:
 • Toyota/Toyota-verkkosivustossa ja MyToyota -portaalissa/-sovelluksessa käytetään palvelinlokeja, joihin tallennetaan käyttäjän Toyota -verkkosivustossa ja MyToyota -portaalissa/-sovelluksessa suorittamat toimenpiteet sekä käyttäjän avaamat verkkosivustot hyödyntämällä käyttäjän kulloinkin käyttämää IP-osoitetta. Käyttämiimme automaattisiin tiedonkeruukeinoihin kuuluvat evästeet, lokitiedostot ja Wi-Fi-tukiasemien jäljitteet.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA LAKISÄÄTEISET PERUSTEET

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien lakisääteisten velvollisuuksien perusteella:

Tarkoitukset: Lakisääteiset perusteet:
Käyttäjän MyToyota -tilin luominen ja käyttö (asiakas) sekä ylläpito (me), mikä sisältää seuraavat tarkoitukset:
 • jotta käyttäjä voi käyttää tai tilata tiettyjä palveluita, tuotteita, sovelluksia ym., esimerkiksi navigointipalveluita ja -sovelluksia sekä yhteyspalveluita ja -sovelluksia (jos käyttäjän Toyota -auto on varustettu yhteyslaitteella)
 • jotta käyttäjän voi esittää meille pyyntöjä (esimerkiksi koeajopyyntöjä, tarjouksia, esitteitä, tapaamisia tai muita Toyota -tuotteita tai -palveluita koskevia tietopyyntöjä).
  Huomaa, että tiettyjen pyyntöjen toteuttamisesta vastaa valittu valtuutettu jälleenmyyjä/korjaamoliike (*). Tällaisessa tapauksessa kyseisen valtuutetun jälleenmyyjän/huoltoedustajan on saatava henkilötiedot käyttöönsä voidakseen toteuttaa pyynnön.
(*) Valittu valtuutettu jälleenmyyjä/korjaamo on (1) valtuutettu jälleenmyyjä/valtuutettu korjaamo, jonka käyttäjä on valinnut ensisijaiseksi MyToyota -tilin asetuksissa (joita voi muuttaa milloin tahansa), tai (2) jos tällaista valintaa ei ole tehty, valtuutettu jälleenmyyjä/korjaamo, joka valitaan sijainnin perusteella (postinumeron ja osoitteen perusteella lähin) tai sen perusteella, mitä verkostomme liikkeitä käyttäjä on aiemmin käyttänyt.
Käyttäjän suostumus (annettu MyToyota -tilin luomisen yhteydessä valitsemalla alla oleva valintaruutu)
 • Käyttäjän Toyota -autoon liittyvien muistutusten lähettäminen käyttäjälle ja vanhenemassa olevan tarjoamamme palvelun uudistaminen.
 • Käyttäjää mahdollisesti kiinnostavista ja hänen Toyota -autoaan koskevista Toyota -tuotteiden ja -palveluiden tarjouksista kertominen sekä liikkumista koskevat palvelut.
 • Toyotan järjestämistä tapahtumista tiedottaminen käyttäjälle.
 • Käyttäjän pyytäminen osallistumaan järjestämiimme kyselyihin, jotka käsittelevät Toyota -auton omistamista sekä Toyota -tuotteita ja -palveluita sekä käyttäjän osallistuminen näihin kyselyihin ja näiden kyselyiden seuranta.
Käyttäjän suostumus kysytään erikseen kutakin tällaista tarkoitusta varten erillisellä verkkolomakkeella.
 • Uutiskirjeiden lähettäminen käyttäjälle.
Käyttäjän suostumus kysytään erikseen.
 • Tämän tietosuojailmoituksen perusteella kerättävien henkilötietojen sekä käyttäjän aiemmin antamien, muissa valtuutettujen jälleenmyyjiemme/korjaamoidemme tai muiden vastaanottajien ylläpitämissä järjestelmissä lain mukaisesti käytettävissä olevien henkilötietojen päivittäminen, oikaiseminen ja yhdistäminen.
 • Käyttäjän pyynnön toteuttamisessa ilmenneistä ongelmista ilmoittaminen käyttäjälle.
 • MyToyota -portaalin/-sovelluksen parantaminen tai sen varmistaminen, että MyToyota -portaalin/-sovelluksen sisältö näkyy mahdollisimman toimivana.
 • Osana toimenpiteitämme, joilla pyrimme varmistamaan MyToyota -portaalin/-sovelluksen ja MyToyota -tilin tietosuojan.
 • Toyota -verkkosivustoon, MyToyota -portaaliin/-sovellukseen ja/tai MyToyota -tileihin liittyvän laittoman, haitallisen tai loukkaavan toiminnan havaitseminen tai estäminen. Emme käytä automaattisesti kerättyjä tietoja yksittäisten Internet-käyttäjien tunnistamiseen, jollei ole syytä epäillä laitonta, haitallista tai loukkaavaa toimintaa.
 • Toyota -verkkosivuston ja MyToyota -portaalin/-sovelluksen käyttötietojen analysointi sekä Toyota -verkkosivuston ja MyToyota -portaalin/-sovelluksen mahdollisten suorituskykyongelmien tutkiminen.
  Voimme seurata IP- ja sähköpostiosoitteita estääksemme Toyota -verkkosivuston, MyToyota -portaalin/-sovelluksen ja/tai MyToyota -tilin käyttämisen roskapostin välittämiseen.
Rekisterinpitäjän oikeutetut edut
 • Oikeusistuimen määräyksen, viranomaismääräyksen tai viranomaisen pyynnön toteuttaminen.
Lain vaatimukset
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavasti:

Säilytysaika/-ajat: Henkilötietokategoriat:
Jos käyttäjän MyToyota -tilin tiedot viittaavat siihen, että käyttäjä omistaa Toyota -auton eikä ole kirjautunut MyToyota -tililleen viiteen vuoteen, pidämme sitä merkkinä siitä, ettei asiakas halua säilyttää MyToyota -tiliään eikä hyödyntää auton omistamiseen ja käyttämiseen liittyviä ominaisuuksia (esimerkiksi auton yhteyslaitteen ja MyToyota -tilin välistä linkitystä). Tässä tapauksessa suljemme kyseisen tilin ja poistamme siihen liittyvät henkilötiedot.
Ennen MyToyota -tilin sulkemista ja henkilötietojen poistamista lähetämme käyttäjälle sähköpostiviestin, jotta hän voi vahvistaa, haluaako hän säilyttää MyToyota -tilinsä.
Sama koskee tilannetta, jossa käyttäjä ei omista Toyota -autoa eikä ole kirjautunut sisään MyToyota -tilille kahteen vuoteen.
Kaikki edellä kuvatut Henkilötietokategoriat.
HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (MUUT KUIN REKISTERINPITÄJÄ(T))

Seuraavat vastaanottajat voivat käsitellä kerättyjä henkilötietoja.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:
Valtuutetut jälleenmyyjät/korjaamot
Kuten edellä on kerrottu, joidenkin pyyntöjen toteuttamisesta vastaa jokin valtuutettu jälleenmyyjä/korjaamo. Tässä tilanteessa voimme siirtää henkilötiedot kyseiselle valtuutetulle jälleenmyyjälle/korjaamolle, jotta he voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä käyttäjään pyynnön käsittelyä varten. Jos käyttäjä ei ole tehnyt tällaista valintaa, valitsemme valtuutetun jälleenmyyjän tai valtuutetun korjaamon sijainnin perusteella (postinumeron ja osoitteen perusteella lähin) tai sen perusteella, mitä verkostomme liikkeitä käyttäjä on aiemmin käyttänyt.
Kaikki valtuutetut jälleenmyyjämme/korjaamomme ovat yksityisiä yrityksiä tai yhtymiä. Heille on ohjeistettu, että heillä täytyy olla käytössään asianmukaiset tietosuojamenettelyt ja että he eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen pyynnön toteuttamiseen meidän puolestamme. Kyseinen valtuutettu jälleenmyyjä/korjaamo voi erikseen kysyä käyttäjältä hänen nimeään ja yhteystietojaan muihin tarkoituksiin, esimerkiksi markkinointia varten. Tällaiset yhteydenotot on tehtävä voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti.
Toyota Finance Finland Oy
HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMINEN EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE (ETA).

Henkilötietojasi voidaan käyttää Euroopan talousalueen ulkopuolella seuraavien yritysten toimesta:

Nimi Maa
ETA:n ulkopuoliset toimijat: Salesforce.com, inc.
The Landmark @ One Market Street
San Francisco
CA 94105, USA (datan tekninen prosessointi)
USA