Ajatukset tulevaisuudessa

Jätetään lapsillemme parempi maailma

“Jätetään lapsillemme parempi maailma” ei ole tyhjä lupaus Toyotalle. Se on käyttövoima, joka kannustaa meitä luovuuteen, yhteistyöhön, esteiden murtamiseen sekä tarjoamaan oman panoksemme kestävään kehitykseen. Teemme asioita, jotka parantavat maailmaa ja jotka lapsemme aikanaan perivät.

Kohti vihreää … kirjaimellisesti
Mitä vihreyteen sisältyy?

Toyota Motor Corporation hyödyntää aktiivisesti bioteknologiaa ja metsänistutusta tehtaidemme ”vihreyttämiseen”. Esimerkiksi Japanissa sijaitsevan Tsutsumi-tehtaan ympäristössä hyödynnämme itsekehittämäämme hiilioksidia absorboivaa heinää ja kattoturvetta. Turve on hitaasti kasvavaa lajiketta ja vaatii niittämisen vain kerran vuodessa.

/
Tsutsumi-tehtaan vihreä katto.

Lue lisää

Mitä muita etuja on vihreillä toimintatavoilla?

Tsutsumin vastaanotto- ja hallintorakennus saa energiansa pelkästään aurinkopaneeleista. Ruohikkoalueet toimivat lämpötilan alentajina vähentäen rakennuksen jäähdytysenergian tarvetta ja samalla ne muuttavat hiilidioksidia hapeksi. Talon sisällä auringonvalolamput ja heijastusputket ovat korvanneet perinteiset loistevaloputket.

Mitä on kaasua absorboiva maali ja mihin sitä käytetään?

Kokoamishallin ulkoseinät, yhteensä 88 000 neliömetriä, on päällystetty fotokatalyyttisellä maalilla, joka pystyy hajottamaan typpi- ja rikkioksideja. Ratkaisulla on sama teho kuin 7 300 puun istuttamisella, koska maali puhdistaa ilmaa tuottamalla happea auringonvalosta. Lisäksi maali hylkii likaa ja pölyä ja se puhdistuu itsestään sateessa.

Kasveista valmistettuja autoja?
Mitä on biosynteettinen kumi?

Biosynteettinen kumi on kasveista valmistettua kumia. Toyota on mukana yhteistyöprojektissa, jossa valmistetaan biohydriniksi kutsuttua biosynteettistä kumia. Sitä valmistetaan hyödyntämällä kasvipohjaisia biomateriaaleja perinteisen epikloorihydriinin eli yleisesti käytössä olevan epoksikomponentin sijaan.

/
Moottorien letkut ovat yksi kasvipohjaisen kehitystyön kohteista.

Lue lisää

Mitä hyvää tämä ratkaisu tuo?

Perinteisiin öljypohjaisiin hydriinikumeihin verrattuna biohydriinit pienentävät tuotteen koko elinkaaren aikaisia päästöjä noin 20 %, sillä kasvit absorboivat luonnostaan hiilidioksidia ympäriltään.

Missä niitä käytetään?

Biosynteettistä kumia käytetään moottorin ja ohjausjärjestelmien putkistoissa. Nämä osat altistuvat mekaaniselle kulutukselle sekä kuumuuden, öljyjen, otsonin ja muiden nesteiden ja sään vaikutuksille. Siksi ne valmistetaan yleensä epikloorihybridi kumista, joka kestää hyvin korroosion vaikutusta. Biohydriinikumia voidaan tuottaa useammalla eri seostekniikalla, joissa kasvipohjaisia materiaaleja yhdistetään öljyjohdannaisiin molekyylitasolla.

Nämä tekniset ratkaisut varmistavat, että biohydriinikumit täyttävät ne öljyn, kuumuuden ja kestävyyden vaatimukset, joita moottorien- ja ohjausjärjestelmien putkistoilta vaaditaan. Lisäksi biohydriinikumi vastaa perinteistä öljypohjaista kumia laadultaan ja massatuotanto-ominaisuuksiltaan mahdollistaen näin laajamittaisen kaupallisen käytön ajoneuvoissa.

/
Aiotaanko kasveja hyödyntää muullakin autoissa?

Toyota aikoo lisätä biohydriinien käyttöä muissakin korkealaatuista kumia vaativissa kohteissa kuten jarruletkuissa ja polttoaineletkuissa.


Tulevaisuudessa Toyota jatkaa teknologioiden kehittämis- ja kaupallistamistyötä mahdollistaakseen materiaalien kuten ekologinen muovi ja biosynteettinen kumi laajemman käytön erilaisissa yhdisteissä.

Tankattu kaikella mahdollisella
Kaikella mahdollisella? Mitä se tarkoittaa?

Vety on lupaava ja hyvin potentiaali tulevaisuuden polttoaine. Sen merkittävimpänä etuna mainittakoon, että vedyllä kulkevat autot eivät aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Vedyn tuottamistavan on kuitenkin vielä kehityttävä, sillä se ei ole aina täysin hiilidioksidivapaata. Nykyisin vetyä voidaan tuottaa vedestä, levästä, biomassasta sekä ruuantähteistä.

/
Jopa lehmän jätöksistä on mahdollista valmistaa Toyota vetyautojen polttoainetta.

Lue lisää

Miksi Toyota on mukana tässä?

Jotta vetyyn perustuva yhteiskunta nousisi siivilleen tarvitaan monia yhteistyökumppaneita: teollisuutta, yliopistoja, viranomaisia, hallituksia ja autonvalmistajia. Kaikkien on toimittava yhdessä, jotta saamme ympäristöystävälliset vetyautot teillemme.

Vaikka Toyota ei itse osallistu aktiivisesti vedyn tuotantoon tai asemien perustamiseen, se on mukana yhteistyöprojekteissa, joiden tarkoitus on edistää vetytuotannon ”vihertymistä”, jotta koko vedyn jakeluketju saataisiin mahdollisimman vähäpäästöiseksi.

/
Air Liquiden kanssa Zaventemissa Belgiassa toteutettu vedyn tankkaus-asema.
Miksi olemme mukana tässä?

Toyota on ollut kehittämässä vetyautoa jo 20 vuoden ajan ja olemme yhä vakuuttuneempia sen potentiaalista. Uskomme, että vetypolttoaineella on erinomaiset mahdollisuudet eliminoida hiilidioksidipäästöt ja vähentää maailman riippuvuutta hupenevista öljypohjaisista polttoaineista.

Vetyä on kaikkialla. Se on itseasiassa maailmankaikkeutemme yleisin atomi. Vety on kuitenkin aina sitoutuneena toisiin alkuaineisiin kuten vedessä (H2O) happeen. Se tarkoittaa, että meidän on löydettävä keinoja purkaa tuo sidos voidaksemme tuottaa puhdasta vetypolttoainetta.

/
Mirai – vedyllä kulkeva Toyota.
Ruanda: Nousevan auringonkukan maa
Mitä Ruandassa tapahtuu?

Toyotan lähdettyä mukaan kukkaviljelyksen tehostamiseen se on pyrkinyt luomaan Ruandaan uudentyyppistä maataloutta keskittymällä erittäin tuottoisiin kukkalajeihin. Yksi tällainen kasvi on auringonkukka. Auringonkukka ei ole vain koristekasvi, vaan sen öljyllä ja siemenillä on suuri kaupallinen merkitys. Auringonkukalla on mahdollisuus kehittyä Ruandan merkittäväksi vientituotteeksi.

/
Auringonkukat auttavat Ruandan taloutta kukoistamaan.

Lue lisää

Mitä yhteyttä tällä on Parempaan elämään?

Ruandan väestöstä 80 % on yhteydessä maatalouteen ja maatalouden edistäminen on yksi parhaista keinoista edistää koko maan vaurastumista. Ruanda-projektin päämäärä on kasvattaa 70 hehtaarin alueella viittä erilaista kukkalajia ja saavuttaa 11 miljoonan dollarin vuosittainen tuotto seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä panostus tulee lisäämään koko työyhteisön varallisuutta.

Mitä Toyota tekee käytännössä?

Toyota on yksi sijoittaja Bloom Hills Rwanda Ltd:ssä. Yrityksessä, jonka tarkoitus on kehittää siemeniä, taimia, viljelystekniikoita ja tarvittavaa logistiikkaa. Investoimme myös ratkaisuihin, joita käytetään Ruandan kukkaviljelyn tukemiseen kuten aurinkoenergia, geotermiset voimanlähteet sekä sadeveden talteenotto.

/
Toyota on mukana ”Afrikan ihmeessä” eli Ruandan auringonkukkaprojektissa.
Miksi Toyota on mukana?

Saharan eteläpuolisilla mailla on voitettavanaan huomattavia esteitä, kuten maailman alhaisimpiin kuuluva maatalouden tuottavuus. Lannoitteiden ja keinokastelun puutteiden, maatalouskoneiden saatavuuden sekä viljelymenetelmien kehittymättömyyden vuoksi alueen keskimääräinen sato on alle puolet maapallon keskimäärästä.

Kilpailukykytekijöitä vertailtaessa Ruandan maatalousvaltaisuus on heikkous. Toisaalta, jos ajatellaan asian positiivista puolta, Ruandan kasvuluvut viime vuosilta ovat luoneet käsitteen ”Afrikan ihme”. Maan hallitus on tuonut esiin kunnianhimoisia kasvu- ja monipuolistamissuunnitelmia. Näihin kuuluu mm. kasvitarhan tuottojen kymmenkertaistaminen vuoteen 2018 mennessä. Toyota aikoo jatkossakin olla auttamassa Ruandan maataloussektorin kehittämisestä.

/
Kylvötyöt käynnissä.
Eteneekö projekti suotuisasti?

Kyllä todellakin! Yhdessä Bloom Hills Rwanda Ltd:n sekä yhteistyössä Mizuho informaatio ja tutkimusinstituutin, Hachimantain kaupungin sekä Iwate yliopiston kanssa tämä kukkaisviljely on alkanut todellakin kukoistaa!

Lue lisää:

Bensiini- ja dieselmoottorit Bensiini- ja dieselmoottorit Samaan aikaan, kun kehitämme uusia vaihtoehtoisia moottoreita ja voimalähteitä, investoimme myös perinteisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin tehdäksemme niistä entistä puhtaampia ja tehokkaampia. Aja puhtaammin ja turvallisemmin Aja puhtaammin ja turvallisemmin Voimme kaikki vaikuttaa ajotavallamme sekä päästömääriin että polttoaineenkulutukseen. Toyotalla on tarjota sinulle koko joukko vihjeitä ja ohjeita riippumatta siitä, ajatko hybridillä tai tavallisella autolla. Toyota näyttää tietä vähäpäästöiseen tulevaisuuteen Toyota näyttää tietä vähäpäästöiseen tulevaisuuteen Vallankumouksellinen Toyota Mirai on saapunut. Polttokennoratkaisunsa avulla se vie maailmaa kohti pienempien päästöjen aikakautta. Toyota Prius Plug-in testattiin tosielämässä. Toyota Prius Plug-in testattiin tosielämässä. Ennen kuin Toyota toi Prius Plug-in-mallit markkinoille, testasimme niitä kolmen vuoden ajan 200 eurooppalaisen autoilijan kanssa. Tutustu tuloksiin.