Biopolttoaineet

Vastuullista tehokkuutta

Uudet moottoriratkaisut eivät ole ainoa tapa tavoitella puhtaampia ajoneuvoja. Pyrimme vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista etsimällä ympäristöystävällisempiä polttoaineita kuten biopolttoaineet.

Vaihtoehtoinen ratkaisu

Biopolttoaineet ovat testattu, toteuttamiskelpoinen energialähde, jota voidaan valmistaa monista uusiutuvista lähteistä, jopa jätteistä. Nestemäisyytensä vuoksi sitä voidaan sekoittaa bensiiniin ja dieselöljyyn.

Kehitämme sellaisia uusia biopolttoaineita, jotka eivät ole yhteydessä ruuantuotantoon. Lisäksi haluamme olla varmoja siitä, että biopolttoaineiden suorituskyky vastaa sitä, mitä autoilijat ovat oppineet odottamaan perinteisiltä bensa- ja dieselmoottoreilta.

Vastuullista biopolttoaineentuotantoa

Biopolttoainetta voidaan valmistaa useista eri raaka-aineista. Valtaosa nykyisin valmistettavista biopolttoaineista on niin kutsuttua ensimmäisen sukupolven polttoainetta eli sen valmistuksessa on käytetty eloperäistä materiaalia. Esimerkiksi sokeriruo’osta valmistetaan bioetanolia ja kasviöljyistä tuotetaan biodieseliä. Näitä aineita voidaan sekoittaa bensiiniin ja dieselöljyyn käytössä olevien eurooppalaisten standardien mukaan. Euroopan markkinoille valmistetut ajoneuvot voivat käyttää bensiiniä, jossa on 10 % bioetanolia (E10) tai dieseliä, johon on sekoitettu 5 % biodieseliä (B5).

Siirtyäksemme pois ruokaan perustuvista biopolttoaineista suosimme toisen sukupolven biopolttoaineita. Niitä tuotetaan jätteistä kuten oljista, puusta tai levästä. Jotta polttoaine toimisi aina halutulla tavalla ja varmistaisi asiakkaidemme tyytyväisyyteen ja autojemme häiriöttömän toiminnan, meidän on oltava tarkkoja siitä, että polttoaineelle asettamamme laatuvaatimukset täyttyvät kaikissa tilanteissa.

/
Sitoudumme parhaisiin ratkaisuihin
  1. Biopolttoaineet on tuotettava mahdollisimman pienin ympäristöhaitoin. Osallistumalla The European Biofuels Technology Platformin toimintaan tuemme kestävän kehityksen biopolttoaineiden kehittämistä ja tuotantoa.
  2. Biopolttoainetuotanto ei saa kilpailla ruokatuotannon kanssa. Siksi tuemme sellaisten toisen polven biopolttoaineiden valmistusta, jotka tuotetaan jätteistä kuten metsien ja maatalouden hyödyntämättömistä materiaaleista. Näin irtaannumme vähitellen kokonaan ruokapohjaisista ratkaisuista.
  3. Biopolttoaineilla ei saa olla haitallisia vaikutuksia autojen suorituskykyyn. Tuemme Euroopan standardointikomitean (CEN) pyrkimyksiä kehittää yleisesti hyväksyttyjä polttoainestandardeja. Meistä on tärkeää, että nämä standardit otetaan käyttöön samanaikaisesti eri markkina-alueilla. Näin varmistetaan sekä tasainen laatu että asiakkaiden tyytyväisyys.
Tuleva tutkimus ja tuotekehitys

Olemme investoineet uuden, toisen sukupolven eli puusta ja oljista tuotetun bioetanolin tutkimukseen. Vaikka olemme vasta tutkimustyömme alkuvaiheessa, olemme jo löytäneet polttoaineemme avulla merkittäviä kasvihuonekaasujen vähentämistapoja.

Osallistumalla Alliance for Synthetic Fuels in Europe (ASFE) toimintaan Toyota etsii dieselille biopohjaisia vaihtoehtoja, joita voitaisiin tuottaa mm. biomassasata. Nämä petrolipolttoaineet sisältävät kierrätettäviä kaupallisessa tuotannossa olevia kasviperäisiä öljyjä (HVO). Näitä voidaan käyttää sekä nykyisissä että tulevissa dieselmoottoreissa. Näin haitallisten päästöjen määrä vähenee.

Lue lisää:

Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyota haluaa rakentaa ympäristöystävällisiä autoja. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä puhtaampia tapoja valmistaa autoja ja hävittää niitä. Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan 360-ympäristöajattelu perustuu neljän R:n ideaan: Reduce (Vähennä), Reuse (Käytä uudelleen), Recycle (Kierrätä) ja Recover (Paranna). Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan 2050 ympäristöhaasteisiin sisältyy kuusi eri haastetta. Ne liittyvät uusien tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotalla on vastuu ympäristön suojelusta ja parantamisesta. Tutustu ympäristöhankkeidemme historiaan ja tulevaisuuden ympäristösuunnitelmiimme.