Toyotan ympäristötavoitteet

Vuonna 2015 tehtyyn Toyota Ympäristötavoite 2050 –julkaisuun sisältyy kuusi osa-aluetta, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme. Ne liittyvät uusien tuotteiden ja teknologioiden markkinoille tuomiseen, mutta antavat samalla meille mahdollisuuden oppia ja vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia.

Tavoite 1
Uusien ajoneuvojen CO2-nollapäästöt

Uusien ajoneuvojen CO2-nollapäästöt -haaste tarkoittaa sitä, että vähennämme vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon verrattuna.

Päästäksemme tavoitteeseen teemme perinteisiä voimanlähteitä käyttävistä autoistamme entistäkin polttoainetehokkaampia. Lisäksi kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä. Tämä koskee niin hybrideitä, lataushybrideitä kuin sähkö- ja polttokennoautoja.

Autot, jotka hyödyntävät vaihtoehtoisia polttoaineita muuttuvat merkityksellisiksi vasta, kun ne saadaan laajaan käyttöön. Pyrimme edesauttamaan näiden autojen laajempaa tarjontaa ja kannustamaan tarvittavia infrastruktuurin kehitysaskelia kuten kaasuasemat ja latauspisteet.

Tavoite 2
Ajoneuvojen elinkaaren CO2-nollapäästöt

Tiedämme, että voimme tehdä enemmän kuin vain eliminoida auton tuotannosta ja sen käytöstä aiheutuvat päästöt.

Haluamme vähentää valmistusmateriaalien ja käyttämiemme osien päästöjä alkaen logistiikasta ja päättyen purkamiseen ja kierrätykseen.

Onnistuaksemme tässä suunnittelemme ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joiden hiilijalanjälki on pienempi ja joissa on vähemmän osia. Hyödynnämme entistä enemmän uusiutuvia materiaaleja ja teemme autoistamme helpompia purkaa ja kierrättää.

Tavoite 3
Tehtaiden CO2-nollapäästöt

Autot eivät tuota hiilidioksidipäästöjä vain liikkuessaan, niitä syntyy myös autojen valmistusprosessin aikana.

Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme strategiamme mukaisesti nollatason CO2-päästöihin tehtaissamme. Tämä onnistuu hyödyntämällä entistä tehokkaammin vaihtoehtoisia energialähteitä.

Tehostamme lisäksi tuotantolinjojamme. Tekemällä niistä lyhyempiä tuotamme samalla myös vähemmän CO2-päästöjä. Teemme tiloistamme entistä energiatehokkaampia ja otamme käyttöön uusiutuvia energialähteitä kuten aurinko- ja tuulivoima sekä pienen hiilijalanjäljen energiaratkaisuja kuten vety.

Tavoite 4
Vedenkäytön minimointi ja optimointi

Maailman vedenkäyttötarpeet lisääntyvät nopeasti ja siksi on erityisen tärkeää vaalia vesivarantoja vähentämällä tuotteidemme valmistukseen tarvittavaa vettä. Lisäksi haluamme kierrättää vettä entistä tehokkaammin.

Veden säästämisen ensimmäinen vaihe tehtaillamme on sadeveden kerääminen. Sen ansiosta pohjaveden tai vesijohtoverkosta ottamamme veden määrä vähenee. Olemme myös kehittäneet puhdistusmenetelmiä, joiden ansiosta vettä voidaan käyttää uudelleen tai se voidaan jopa palauttaa paikalliseen vesijohtoverkkoon.

Vesitilanne vaihtelee suuresti maailmalla ja siksi kehitämme myös paikallisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon alueen olosuhteet.

Tavoite 5
Luomme kierrätyksen mahdollistavia yhteisöjä ja järjestelmiä

Kasvava väestömäärä, taloudellinen kasvu ja toive entistä mukavammasta elämästä luovat paineita luonnon resurssien riittävyydelle ja tuottavat samalla yhä enemmän jätettä.

Haluamme luoda esimerkillisen, luonnonvaroihin ja kierrätykseen perustuvan yhteisön neljää osa-aluetta hyödyntäen: käytämme entistä enemmän ympäristöystävällisiä materiaaleja, suunnittelemme entistä pitkäkestoisempia tuotteita ja käytämme niitä pidempään, suunnittelemme entistä tehokkaampia ja perusteellisimpia kierrätysratkaisuja sekä käytämme uusissa autoissa entistä enemmän jo käytöstä poistetuista autoista saatuja raaka-aineita.

Meillä on jo 40 vuoden kokemus tämän osa-alueen toimintatavoista ja innovaatioista ja tulevaisuudessa haluamme saavuttaa entistäkin parempia tuloksia.

Tavoite 6
Haluamme, että tulevaisuuden yhteiskunta toimii sopusoinnussa luonnon kanssa.

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme sopusointuista yhteiseloa luonnon kanssa meidän on suojeltava niin metsiämme kuin koko luonnon monimuotoista ekojärjestelmää.

Kaikkien Toyota-organisaation projektien, niin pienten kuin suurtenkin, missä tahansa ne tapahtuvatkaan on tarkoitus rikastaa ja monipuolistaa yhteisöjen elämää. Tuemme puiden uudelleenistutuksia, lisäämme kaupunkien viheralueita ja kannustamme ympäristöhankkeita niin omissa tuotantolaitoksissamme ja toimipisteissämme kuin myös omien toimintojemme ulkopuolella.

Käytämme hyväksi tietoa ja oivalluksia, jotka olemme vuosien aktiivisen ympäristötoiminnan ja -koulutuksen avulla saaneet. Tavoitteenamme on auttaa yhteisöjä elämään entistä paremmassa sopusoinnussa luonnon kanssa.

Lue lisää:

Kohti parempaa Kohti parempaa Mitä keinoja ja sertifiointitapoja käytämme varmistaaksemme, että olemme matkalla kohti parempaa. Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyota haluaa rakentaa ympäristöystävällisiä autoja. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä puhtaampia tapoja valmistaa autoja ja hävittää niitä. Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan 360-ympäristöajattelu perustuu neljän R:n ideaan: Reduce (Vähennä), Reuse (Käytä uudelleen), Recycle (Kierrätä) ja Recover (Paranna). Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotalla on vastuu ympäristön suojelusta ja parantamisesta. Tutustu ympäristöhankkeidemme historiaan ja tulevaisuuden ympäristösuunnitelmiimme.