Hybridisanasto

Toyotan hybriditekniikkaan liittyvien termien selitykset

Hybriditeknologiaan liittyy runsaasti teknisiä yksityiskohtia, erikoissanoja ja lyhennyksiä. Tältä sivulta löydät selitykset ja tekniset kuvaukset Toyotan hybridisivuilla esitettyihin termeihin.

Akkuturva, hybridiakkuturva

Toyotan täyshybridiakut ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi. Siksi Toyota myöntääkin Toyota-merkkihuollossa huolletuille hybridiautoille 10 vuoden / 350 000 km Toyota hybridiakkuturvan. Hybridiakkuturva myönnetään Toyota Auto Finland Oy:n maahantuomille hybridimalleille.

Määräaikaishuollossa akun kunto tarkistetaan auton omaa diagnostiikkaa käyttäen. Hybridiakkuturva säilyy aina vuoden kerrallaan huollon jälkeen seuraavaan huolto-ohjelman mukaiseen huoltoon asti. Mikäli auto ei ole käynyt huollossa määräaikaisohjelman mukaisesti, ei akkuturva ole voimassa ennen kuin auto on huollatettu ja akun kunto todettu hyväksi.

Mikäli vikakoodin perusteella akusto kunto on heikentynyt, vaihdetaan akku ja turva jatkuu. Toyota hybridiakkuturva siirtyy turvan alaisena auton seuraavalle omistajalle ilman lisäkustannuksia tai erillistä ilmoitusta.

Autovero

Autovero sisältyy myytävän auton jälleenmyyntihintaan. Autovero määräytyy ajoneuvon CO2-päästöarvon mukaan. Näin vähäpäästöisten hybridien ja sähköautojen autovero on pienempi kuin perinteisiä voimalähteitä käyttävien suurempipäästöisten autojen autovero.

CO2-päästöt

CO2-päästöt eli hiilidioksidipäästöt ovat yksi kasvihuoneilmiötä kiihdyttävä tekijä. Polttomoottoriautot ovat yksi merkittävä CO2-päästöjen aiheuttaja. Hybridiautojen ajoajasta jopa puolet ajetaan sähköllä ja siksi myös niiden CO2-päästöt ovat pienemmät. Autojen autovero määräytyy myös CO2-päästöjen mukaan. Siksi hybridiautojen autovero ja käyttömaksut ovat pienempiä. Pelkästään Toyota-autojen ansiosta maailman CO2-päästöt ovat vähentyneet 77 miljoonaa tonnia.

e-CVT

Toyotan itselataava hybridijärjestelmä sisältää planeettapyörästön ja kaksi sähkömoottoria (tai generaattoria). CVT-vaihteistossa on mahdollisuus saada välityssuhteeksi nolla. Tällöin vaihteistossa ei tarvita lainkaan kytkintä. Toyotan e-CVT:ssä on yksi kiinteällä välityksellä oleva planeettapyörästö. Muuttuvat välitykset toteutetaan reitittämällä tehoa sähkönä moottorilta toiselle. Siitä tuo nimessä oleva pikku-e.

EV-tila

Esimerkiksi kaupunkiajossa voit vaihtaa Toyotalla ajaessasi helposti hybridiajosta kokonaan sähköiseen EV-ajotilaan. Autosi kulkee silloin pelkästään sähkömoottorin ja akun voimalla ilman polttomoottorin aiheuttamia päästöjä.

Hybridi talvikäytössä

Vuosien mittaan Toyota-hybridit ovat olleet useissa talviautotesteissä ja menestyneet aina erinomaisesti. Akut ovat osoittaneet toimivuutensa talviolosuhteissa ja autojen lämpiäminen pakkasella on nopeaa.

Hybridiakku, NiMh, litium-ion

Hybridiauto

Hybridiauto yhdistää saumattomasti polttomoottorin ja sähkömoottorin. Palveluksessasi on aina moottorin, sähkömoottorin tai näiden yhdistelmän voima. Polttomoottori tuottaa eteenpäin vievän voiman lisäksi energiaa akkuihin, jotka vapauttavat sitä sähkömoottorille esim. liikkeellelähdöissä. Hybridiauto varastoi myös jarrutusenergiaa sekä liike-energiaa akkuun. Tämäkin varastoitu energia siirtyy myös sähkömoottorin käyttöön. Perinteisessä autossa nuo energiat menevät hukkaan.

Hybridijärjestelmä

Toyota-hybrideissä yhdistyvät kahden teknologian parhaat puolet ja nuo osiot toimivat saunattomasti yhdessä turvaten optimaalisen energiatehokkuuden. Toyotan hybridijärjestelmään kuuluvat hybridiakun lisäksi sähkökomponentteina tehonsiirtoyksikkö (e-CVT-vaihteisto), invertteri- ja muunninyksikkö sekä polttomoottori. Hybridiautossa on siis kaksi moottoria eli polttomoottori ja sähkömoottori sekä näiden lisäksi voimaa varastoiva ja sitä luovuttava hybridiakku.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia tai hyvin hitaasti uusiutuvia luonnonvaroja. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiilisia polttoaineita käytettäessä syntyy erilaisia savukaasuja kuten hiilidioksidia, rikkidioksidia, typen oksideja ja lukuisia pienhiukkasia. Ne ovat merkittäviä kasvihuonepäästöjen aiheuttajia.

Itselataus

Toyota-hybrideillä ajaminen on yhtä helppoa ja mutkatonta kuin millä tahansa automaattivaihteisella autolla ajaminen. Voisi hyvin sanoa, että Toyota-hybridi on automaattivaihteinen auto, johon tankkaat bensiiniä. Sana itselataavuus tarkoittaa sitä, että polttomoottori, sähkömoottori sekä energian talteenotto toimivat saumattomasti ja huomaamatta. Kokonaisuus vastaa itsenäisesti siitä, että akun varaustila on aina oikea. Sinun ei tarvitse koskaan kantaa huolta akkujen lataamisesta. Tankkaat auton tavalliseen tapaan, akut latautuvat itsestään.

Jarrutusenergian talteenotto

Itselataavan hybridin ohjausyksikkö tarkkailee ajotilannetta jatkuvasti ja muuttaa jarrutettaessa sähkömoottorin generaattoriksi, joka ottaa talteen liike-energian ja varastoi sen akkuun.

Kapasiteetti

Akun kapasiteetti kertoo akun kyvystä varastoida virtaa. Akkujen kapasiteetti ilmoitetaan joko ampeeritunteina Ah tai wattitunteina Wh. Jos järjestelmän kapasiteetti on 100 Ah, tarkoittaa se karkeasti sitä, että 2 A:n virtaa voidaan ottaa akusta 50 h ajan. Mitä enemmän akku pystyy varastoimaan ja luovuttamaan virtaa, sitä suurempi sähkömoottorin osuus hybridi- tai sähköauton liikkumisessa voi olla, ja näin auto voi kulkea pidemmälle pelkän sähkövoiman avulla.

Kasvihuoneilmiö

Maapallon ilmaston lämpeneminen lämpösäteilyä pidättävien aineiden lisääntyessä ilmakehässä. Auringon tulosäteily pääsee maan pinnalle kasvihuonekaasujen läpi, mutta mm. lisääntynyt hiilidioksidi hidastaa säteilyn pääsyä pois maapallolta. Maapallon keskilämpötila nousee, minkä seurauksena haitalliset sääilmiöt kuten jäätiköiden sulaminen ja merenpinnan nousu yleistyvät.

Lue lisää »

Kevythybridi

Kevythybridit ovat autoja, joissa polttomoottorin rinnalla toimii erillinen pienehkö sähkömoottori. Erona Toyotan ratkaisuun kevythybrideissä sähkömoottori toimii vain avustavana voimana. Se voi olla käytössä vain joitakin sekunteja eikä se voi pääsääntöisesti kuljettaa autoa. Kevythybridillä saavutettavat polttoaine- ja ympäristöedut ovat pienempiä kuin itselataavilla täyshybrideillä.

Litiumioniakku

Litiumioniakun etu on sen suuri energiatiheys. Akku tarjoaa perinteisiin akkuteknologioihin (NiCd, NiMH, lyijyakut) verrattuna samassa koossa pidemmän käyttöajan ja/tai kevyemmän akun. Litiumioniakun nimelliskennojännite on huomattavasti korkeampi kuin muiden akkutyyppien. Korkean kennojännitteen vuoksi litiumioniakku voi monissa elektronisissa laitteissa olla yksikennoinen, kun taas esimerkiksi nikkeliakussa tulee monesti olla kaksi-kolme sarjaan kytkettyä 1,2 V:n kennoa riittävän suuren käyttöjännitteen saavuttamiseksi.

Toinen merkittävä etu litiumioniakussa on erittäin pieni itsepurkautuminen. Litiumioniakku säilyttää merkittävän osan varauksestaan jopa vuosia.

Mikrohybridi

Jotkut valmistajat kutsuvat pysäytys-käynnistysautomatiikalla ja jarrutusenergian talteenotolla varustettuja ajoneuvojaan mikrohybrideiksi. Ne eivät kuitenkaan ole varsinaisia hybridiajoneuvoja.

Pistokehybridi, plug-in hybridi, lataushybridi, PHV

Pistokehybridi eli plug-in hybridi on yksi hybridiautojen muunnelma. Pistokehybridin akkuihin voi ladata virtaa esim. ostoskeskusten latauspaikoilta tai useissa tapauksissa vaikkapa kotisi tai työpaikan latauspistokkeista. Usein oman kodin virtapistoke kelpaa latauspisteeksi. Toyota-pistokehybridissä on myös polttomoottori, joten virran vähennyttyä matka jatkuu polttomoottorin voimin. Pistokehybridillä on mahdollista lisätä sähköllä ajetun matkan osuutta kokonaiskilometreistä, ja autoon ulkopuolelta ladattu sähkö on polttoaineeseen verrattuna huomattavan edullista.

Polttoainevero

Polttoainevero on moottoribensiinistä, dieselöljystä sekä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä kannettava valmistevero. Suomessa veron osuus esimerkiksi bensiinilitran hinnasta on noin 50–60 %.

Polttokennoauto

Polttokennoautossa (Fuel Cell Vehicle, FCV) voimanlähteenä on polttokennoyksikkö, joka tuottaa sähköä vedystä ja ilman sisältämästä hapesta. Pelkkää puhdasta vettä pakoputkestaan päästävä polttokennoauto ei ainoastaan tarjoa nollapäästöjä, vaan FCV on myös hyvin energiatehokas. Toyota Mirai hyödyntää Toyotan omaa, polttokennoteknologian ja hybriditeknologian yhdistävää TFCS-polttokennojärjestelmää. TFCS-järjestelmä on energiatehokkaampi kuin perinteinen polttomoottori. Toyota Mirai on jo myynnissä maailmalla, mutta Suomessa sen polttoaineelle ei ole vielä jakeluverkostoa.

Lue lisää »

Stop&Start

Järjestelmä, joka sammuttaa auton pysähdyttäessä ja käynnistää sen uudelleen kytkinpolkimen alas painamisen yhteydessä. Säästää hieman polttoainetta erityisesti kaupunkiajossa. Toyotan hybridijärjestelmässä Stop&Start-automatiikka on aina vakiona.

Sähköajo

Sähköajo tarkoittaa auton liikkumista pelkän sähköenergian voimin. Joillakin automerkeillä on tarjolla vain sähköajovaihtoehto. Toyotan hybridimalleissa sähköajo on yksi liikkumisen vaihtoehto. Sähköajo on CO2-päästötönta ja lähes äänetöntä liikkumista. Käytännön ajotilanteessa Toyota-autot vaihtavat huomaamatta polttomoottoritilasta sähköajotilaan ja päinvastoin. Samalla automatiikka pitää huolen siitä, että akkujen varaustila on aina oikea.

Sähköauto, sähköajoneuvo

Käsite "sähköauto" on hieman epätarkka. Tarkasti otettuna se on auto, joka kulkee vain ja ainoastaan ladatulla sähköllä. Kun tuo sähkö loppuu, auto pysähtyy. Monet laskevat sähköautoihin myös ne ajoneuvot, joissa poltto- tai sähkömoottori tuottaa sähköä, joka vie autoa eteenpäin. Toyota-hybrideissä yhdistyvät polttomoottorin ja sähkömoottorin parhaat puolet. Toyota-hybrideillä voi ajaa jopa yli puolet ajoajasta sähköllä. Toyota-hybridissä sähkömoottori ja polttomoottori ovat täydellinen pari. Polttomoottoritilassakin polttoaineen kulutus on vähäinen ja auton kokonaistaloudellisuus optimaalinen. Sähköautot ovat yksi monista Toyotan toimintalinjoista, jota se vie eteenpäin hybridi- ja vetyteknologian ohella. Toyotan tavoitteena on olla maailman paras ja monipuolisin liikkumispalveluita tarjoava yritys.

Tavoitteena nollapäästöt

Toyotan ympäristötavoitteena on vuoteen 2050 mennessä vähentää autojensa hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon verrattuna. Lopullinen päämäärä on nollapäästöt niin autojen kuin niiden valmistuksen suhteen.

Toimintasäde

Hybridien yhteydessä toimintasäteellä tarkoitetaan ajomatkaa, joka pistokehybridillä voidaan ajaa puhtaassa sähköajotilassa.

Täyshybridi

Toyota on käyttänyt ilmaisua täyshybridi korostaakseen polttomoottorin, sähkömoottorin ja akkujen saumatonta yhteistyötä. Täyshybridi ei siis vaadi kuljettajalta mitään toimenpiteitä latauksen ja riittävän sähkövarauksen ylläpitämiseksi. Auton elektroniikka pitää siitä automaattisesti huolen. Toyota-täyshybridit ovat itselaatavia. Niillä ajaminen on kuin millä tahansa muullakin polttoaineella tankattavalla automaattivaihteisella autolla ajaminen.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuviin energialähteisiin luetaan kuuluviksi vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, puuperäiset polttoaineet, kierrätyspolttoaineet, biokaasu sekä lämpöpumput. Turve on hitaasti uusiutuva biopolttoaine. Sähkö on verraten hyvä energialähde, mikäli se tuotetaan uusiutuvista energialähteistä.

Lue lisää hybrideistä

Pistokehybridi on osa Toyotan laajaa hybridiperhettä Pistokehybridi on osa Toyotan laajaa hybridiperhettä Pistokehybridin akku voidaan ladata suoraan normaalista pistorasiasta, mutta auto voi myös liikkua hybridin tavoin polttomoottorin ja sähkömoottorin saumattomalla yhteistyöllä. Toyotalla on tärkeä rooli kasvihuoneilmiön torjunnassa Toyotalla on tärkeä rooli kasvihuoneilmiön torjunnassa Autoteollisuus kehittää aktiivisesti uusia vähäpäästöisempiä autoja, joilla niiden ympäristövaikutuksia vähennetään. Toyota on tässä kehityksessä aktiivinen ja erityisesti hybriditekniikan kehittämisessä se on ollut edelläkävijä. Tietoa hybrideistä Tietoa hybrideistä Toyotan hybridimallisto on Suomen suosituin. Näiltä sivuilta löydät vastauksia kysymyksiin hybridillä ajamisesta, omistamisesta, tekniikasta sekä Toyotan ympäristöajattelusta. Hybridiautot Suomessa. Toyota ehdoton edelläkävijä. Hybridiautot Suomessa. Toyota ehdoton edelläkävijä. Hybridiautojen yleistyminen on ollut hyvin nopeaa Suomessa. Vuonna 2018 hybridiautoja oli liikenteessä lähes 30 000. Toyota on ylivoimaisesti suosituin hybridimerkki. Suomessa on tällä hetkellä 25 000 rekisteröityä Toyota-hybridiä.