1. Discover Toyota
  2. Ympäristö 2024
Toyota palvelee

Ympäristö

Työmme paremman tulevaisuuden puolesta
Ympäristö on osa kaikkea sitä, mitä Toyota on ja mitä teemme. Olemme sitoutuneet vähentämään liiketoimintamme ympäristövaikutuksia rakentaaksemme tulevaisuudesta vieläkin paremman.

Kestävä kehitys Toyotalla

Ympäristöstä huolehtiminen on Toyotan tekemisen ytimessä. Olemme sitoutuneet vähentämään liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja kehitämme jatkuvasti teknologioita, tuotteita ja toimintatapoja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja jotka hyödyttävät koko yhteisöä. Olemme saavuttaneet jo paljon, mutta haluamme saavuttaa vielä enemmän ja innostaa myös muita.

Ihmislähtöinen ajattelutapamme

Ihmiset ovat olleet kaiken toimintamme ytimessä aina yrityksemme perustamisesta lähtien. Haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan merkityksellisellä tavalla etsimällä helpompia tapoja tehdä asioita. Toyota hyödyntää tätä ihmislähtöistä filosofiaa edelleen. Sen ytimessä on ajatus siitä, että teknologian tulisi edistää ihmisten onnellisuutta ja terveyttä. Olemme sitoutuneet edistämään ja kehittämään laadukkaita työsuhteita, monimuotoista työympäristöä sekä parantamaan yhteiskuntaa kestävän innovaation kautta.

Toyotan ympäristötavoite 2050

Toyota on toteuttanut ympäristötoimia 1960-luvulta lähtien. Vuonna 2015 muotoilimme pitkän aikavälin maailmanlaajuiset aloitteemme Toyotan ympäristötavoite 2050 –julkaisuun. Se sitouttaa meidät vähentämään CO2-päästöjä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä niin ajoneuvoissamme kuin toiminnoissamme. Euroopassa tavoitteenamme on saavuttaa täysi hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Olemme sitoutuneet menemään pidemmälle minimoimalla vedenkäyttöämme, edistämällä kierrätysteknologioita sekä toimimalla sopusoinnussa luonnon kanssa.