Löydä jälleenmyyjäsi
Ota yhteyttä Toyotaan
Tilaa Toyota-uutiskirje
MyToyota

Seuraavan sukupolven ajoakut

Akkutekniikkaan liittyvä tutkimustyö

Hybridimalliemme suosion lisääntymisen ja täyssähköautojen käytön odotetun kasvun vuoksi kehitämme aktiivisesti tulevaisuuden autojen akkutekniikkaa.

Yhteistyötä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä

Nykyisiä, litium-ioni-akkutyyppejä huomattavasti suorituskykyisempiin akkuihin liittyvä tutkimustyömme alkoi vuonna 2010. Työtämme on vauhdittanut esimerkiksi yhteistyö erilaisten materiaalitekniikan tutkimuslaitosten kanssa.

Akkujen suorituskyky akkutyypeittäin
Akkujen tutkimus- ja kehitystyö

Kehitystyömme on kohdistunut akkujen saralla kahteen tyyppiin: olomuodoltaan täysin kiinteisiin (all-solid state) ja litium-ilma-akkuihin.

Koon pienennystä

Muuntamalla nestemäiset elektrolyytit kiinteiksi elektrolyyteiksi, akkukennot voivat olla yhteydessä toisiinsa ilman erillisiä kotelointeja. Tämä tarkoittaa merkittävää mahdollisuutta akun ulkomittojen pienentämiselle.

Nestemäisten elektrolyyttien muuntaminen kiinteiksi.
Figure 2
Painonpudotusta

Kuvassa 3 voit nähdä miten litium-ilma-akussa ilman sisältämää happea käytetään katodina. Seurauksena saavutetaan painonsäästöä ja parantunutta energiatiheyttä, kun negatiivisesti varattu elektrodimateriaali vaihdetaan metalliseen litiumiin.

Litium-ilma-akussa ilman sisältämää happea käytetään katodina.
Figure 3
Askeleen lähempänä

Jatkuvan nestemäisen elektrolyytin ja sen vaikutusten analysoinnin kautta pyrimme keskittämään työmme litium-ilma-akkujen reaktiomekanismeihin. Akun sisäisten vastusten pienentämisen myötä koemme olevamme taas lähempänä läpimurtoa vallankumouksellisen akkutekniikan kehitystyössä.

Lisää tästä aiheesta

Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen Toyota haluaa muuttaa ympäristötietämyksensä näkyviksi aloitteiksi, joilla vastaamme luonnossa kohtaamiimme haasteisiin. Tutustu toimiin, joilla haluamme nostaa ympäristöasiat henkilöstömme, paikallisten yhteisöjen ja koko maailman tietoisuuteen. Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuus Halu säilyttää elämän monimuotoisuus on yksi Toyotan ensisijaisista tavoitteista. Investoimme sekä aikaa että pääomaa säilyttääksemme planeettamme monipuolisen ja kauniin kasvi- ja eläinkunnan. Ajatukset tulevaisuudessa Ajatukset tulevaisuudessa “Jätetään lapsillemme parempi maailma” ei ole tyhjä lupaus Toyotalle. Se on käyttövoima, joka kannustaa meitä luovuuteen, yhteistyöhön, esteiden murtamiseen sekä tarjoamaan oman panoksemme kestävään kehitykseen. Bensiini- ja dieselmoottorit Bensiini- ja dieselmoottorit Samaan aikaan, kun kehitämme uusia vaihtoehtoisia moottoreita ja voimalähteitä, investoimme myös perinteisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin tehdäksemme niistä entistä puhtaampia ja tehokkaampia.