Toyotan Suunnittelu

Laatua joka tasolla

Mitään ei jätetä sattumanvaraan, kun tähdätään huippulaatuun. Käytämme parhaita työtapoja ja testaamme tuotteemme perusteellisesti.

Huippulaadun rakentaminen alkaa jo auton suunnitteluprosessin ensimmäisistä vaiheista. Jokainen uusi malli käy läpi ankaran testauksen, joissa hyödynnetään tietokonemalleja, laboratoriotestauksia sekä tuhansien ja taas tuhansien kilometrien ajoa todellisissa ajo-olosuhteissa.

Tuotekehityksessä etsimme jokaisesta yksityiskohdasta ne puutteet, jotka voivat aiheuttaa ongelmia ja jaamme tämän tiedon suunnitteluryhmiemme kesken. Tiukat standardimme ja tarkasti valvotut prosessimme auttavat meitä rakentamaan perustan, jonka jokaisessa osassa korkea laatu on sisäänrakennettuna elementtinä.

/
Tuhansien ajokilometrien testaukset yleisillä teillä todellisissa ajo-olosuhteissa.
/
Testaaminen äärimmäisissä olosuhteissa.
/
Kaikki kerätty tieto tutkitaan tarkkaan täydellisen toimivuuden varmistamiseksi.
Laatumme perustuu ankaraan testauksen

Ymmärtääksemme täysin, kuinka automme käyttäytyvät kuluttajien käsissä, autojamme tutkitaan tarkkaan sekä laboratorioissa että todellisissa ajo-olosuhteissa.

Kun on kyse tuotteidemme laadusta, mitään ei jätetä sattuman varaan. Ennen kuin yksikään uusi ajoneuvo päätyy jälleenmyyjälle, se on läpikäynyt tiukat mittaukset ja testit niin laboratorioissa kuin ankarissa olosuhteissa normaali maanteillä.

Autoa testataan tuhansia ja tuhansia kilometrejä todellisissa ajotilanteissa. Saatu tieto analysoidaan tarkasti, jotta voimme olla varmoja, että asiakkaan ajaessa autoaan toimii juuri kuten olemme halunneet.

Eurooppalainen kestotesti

Kaikki valmistamamme mallit käyvät läpi käyttötestin todellisissa ajo-olosuhteissa. Näin voimme varmistaa, että mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa ja että valmiin tuotteen laatu vastaa sitä korkeaa tasoa, jonka sille asetamme.

Euroopan kestotesti on ankara haaste, jonka avulla varmistamme, että uudet mallimme suoriutuvat erilaisista ilmasto-olosuhteista ja erilaisista tietyypeistä, joita Euroopasta löytyy.

Kaikilla uusilla malleilla ajetaan yli 100 000 kilometriä erilaisissa olosuhteista. Testaamme autoja Ruotsin arktisilla teillä, Venäjän haastavilla tieosuuksilla sekä Saksan nopeilla moottoriteillä. Saatu tieto kootaan yhteen ja käytetään hyväksi ennen mallin julkaisua tapahtuviin mahdollisiin paranuksiin tai muutoksiin.

/
Mittaukset käynnissä: sisätilan melumittaus / kokonaismelun ja värinöiden mittaus / ulkoinen melu / materiaalien väsyminen.

Haluan, että jokainen antaa panoksensa siihen, että voimme luoda yhdessä laadultaan ylivertaisia autoja.

Kiichiro Toyoda, Toyota Motor Corporationin perustaja

/
Talvinen katu Pohjois-Euroopassa.
/
Sivuteiden haastavat olosuhteet.
/
Eurooppalainen valtatie.
Toimintatapojen ja taitojen kehittäminen

Kun alamme kehittää uutta ajoneuvoa, mietimme jo alusta alkaen, missä ja mitä ongelmakohtia voi ilmaantua. Mahdollisten ongelmien ennakoiminen ja tarvittavien ratkaisujen kehittäminen on avain entistä parempien autojen valmistamiseen.

Kehitysprosessien parantaminen
Design Review Based on Failure Mode (DRBFM)

Uuden tuotteen tai komponentin kehittämisvaihe on ratkaiseva ajanjakso mahdollisten ongelmien havaitsemisessa ja paikallistamisessa. Ongelman havaitseminen ennen varsinaista tuotantoa, estää vakavampien tai myöhemmin vaikeammin korjattavien tilanteiden muodostumista.

Käytämme Design Review Based on Failure Mode- mallia proaktiivisena, ennakoivana työkaluna, jonka avulla suunnittelijat voivat keskittyä asioihin, jotka vaativat muutosta. Työkalun avulla osoitetaan ongelmakohdat ja etsitään niihin ratkaisut aikaisemmin kerätyn tiedon avulla.

Sen jälkeen ryhmä tuottaa eksperttien ja spesialistien arviotavaksi ratkaisuehdotuksia. Nuoret suunnittelijamme saavat erikoiskoulutuksen DRBFM-konseptin ja -sovelluksen käyttöön. Näin pidämme huolen siitä, että koulutamme koko ajan ihmisiä, joilla on kehittyneitä teknisiä oivalluksia ja kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin.

/
Ennakoiva virheidentorjumismalli estää suunnittelutasolla syntyviä virheitä.
/
Virheentorjuntamallin perusosioiden avulla paikallistetaan ongelmakohdat.

Tekemällä joka päivä pieniä parannuksia, voimme tehdä joka päivä myös hieman parempia tuotteita.

Kiichiro Toyoda, Toyota Motor Corporationin perustaja

Lue lisää:

Toyota on jälleen maailman arvokkain autobrändi Toyota on jälleen maailman arvokkain autobrändi Interbrand on julkaissut tuoreen listauksen maailman arvokkaimmista brändeistä (Best Global Brands 2019). Toyota oli maailman kymmenen arvokkaimman brändin joukossa sijalla 7. Lisäksi Toyota on vuoden 2019 tutkimuksen mukaan maailman arvokkain autobrändi. Toyota on hallinnut Trafin katsastustilastoja jo 12 vuotta Toyota on hallinnut Trafin katsastustilastoja jo 12 vuotta Tutkimukset osoittavat, että auton luotettavuus on suomalaiselle auton ostajalle kaikkein tärkein ominaisuus. Toyota-autoilija voikin myhäillä tyytyväisyydestä tutustuessaan Trafin uusimpiin katsastustilastoihin. Vinkkejä turvalliseen ja miellyttävään kesäautoiluun. Vinkkejä turvalliseen ja miellyttävään kesäautoiluun. Mistä asioista kannattaa huolehtia ennen matkalle lähtöä ja matkan aikana. Toyotan laadusta on näyttöjä Toyotan laadusta on näyttöjä Laatu ei synny sattumalta, vaan sen takana on koko Toyota-organisaation tiukka sitoutuminen laatuun ja sen varjelemiseen niin tuotannon, jälleenmyyjien kuin merkkihuollon osalta.