Uskomme ihmisiin, koulutukseen ja oikeisiin työskentelytapoihin pyrkiessämme tekemään jokaisesta autosta mahdollisimman hyvän. Asetamme autoillemme korkeat tavoitteet ja pyrimme ylittämään ne.

Olemme sitoutuneet valmistamaan laatuautoja tarkasti hallitun tuotantoprosessin avulla, jonka äärellä taitavat ja työlleen omistautuneet ammattilaiset työskentelevät. Jokainen valmistamamme auto käy läpi tuhansia tarkastuksia, jotta voimme olla varmoja turvallisuudesta, suorituskyvystä ja työnlaadusta. Kaikkien näiden on oltava huippuluokka ja täytettävä Toyotan tiukat standardit.

Saadaksemme henkilökuntamme ymmärtämään laadun ensiarvoisen tärkeyden järjestämme jatkuvasti kokonaisvaltaisia koulutuksia. Näihin kuuluvat harjoittelijakoulutukset uraansa aloittaville nuorille sekä lisäkoulutusmahdollisuudet jo pidempään työssä olleille. Kertynyt tieto ja osaaminen jaetaan eri sukupolvien välillä ja tämäkin toiminta lisää sitoutumista laatuun. Useat kansalliset ja kansainväliset laatupalkinnot osoittavat, että valitsemamme linja on ollut tuloksellinen.

/
* Andon tarkoittaa "Merkki" tai "Signaali". Eli kyseessä on näkyvä hälytys, joka osoittaa paikan, jossa toimenpiteitä tarvitaan tai jossa linja on pysäytetty häiriön vuoksi.
/
Auton valmistuksen aikana tehdään noin 2000 tarkistuksen sarja, jotta varmistetaan auton turvallisuus, toimivuus sekä työn laatu.
/
Tehokkaat koulutukset pitävät huolen, että laadun merkitys ymmärretään.

Toyotan ylivertainen laatu

Vuosien kuluessa Toyota on saavuttanut huippulaadukkaiden autojen maineen kaikkialla maailmassa. Tähän on päästy toteuttamalla laadukkaita toimintatapoja ja laadun valvontaa tavalla, joka on ainutlaatuista ja joka on kehitetty vuosien kuluessa. Laatu on Toyotan tärkein tavoite autosuunnittelun alkuvaiheista aina siihen, kun auto valmistuu linjalta.

Laatutavoite näkyy materiaaleissa, asennustyössä, viimeistelyssä ja niissä innovatiivisissa ratkaisuissa, joita käytämme autoissamme. Laatu koostuu jokaisesta tekemästämme työsuorituksesta ja juuri se nostaa hymyn asiakkaittemme huulille. Toimintatapamme, jolla valmistamme autoja, kiteytyy parhaiten käsitteessä TPS eli Toyota Production System.

Jokainen auto on laatutuote

Ihmiset, jotka valmistavat autojamme suhtautuvat työhönsä ja sen laatuun kunnianhimoisesti. Jokainen auto käy tuotantoprosessin aikana läpi tuhansia laatutarkastuksia.

Auton valmistusprosessin aikana suuri joukko ihmisiä työskentelee vaiheittain eri tehtävien parissa eri ajankohtina. Jokaisella, joka työskentelee tuotantolinjalla, on velvollisuus osaltaan varmistaa laatu. Se tarkoittaa henkilökohtaista sitoutumista laatutesteihin, jotka tehdään autoille, ennen kuin ne jättävät tuotantolinjan.

Miehet ja naiset, jotka tekevät vaatimamme tuhannet tarkastukset ovat ylpeitä työstään. He haluavat olla varmoja siitä, että jokainen autonostaja voi olla varma autonsa turvallisuudesta ja laadusta.

Sitoutuminen laatuun

Missio

Laadunvarmistustoimiemme tärkein tehtävä on pitää huoli siitä, että jokainen auto, joka lähtee tehtailtamme missä tahansa maailmassa, täyttää laadulle ja turvallisuudelle asettamamme korkeat vaatimukset.

Jokaiselle ajoneuvolle tehdään yli 2000 tarkastusta, ennen kuin se kuitataan valmiiksi ja asiakkaalle toimitettavaksi.

Laatu ei synny vahingossa. Se on aina älykkään toiminnan tulosta.

John Ruskin, filosofi

/
Laatupiirin päällikkö

Amanda Rowland on laatupiirinpäällikkö Toyota Motor Manufacturing (UK) Limitedillä. Tehtaassa valmistetaan Auris- ja Avensis-malleja.

Amanda on ylpeä tehtävästä, joka hänellä ja hänen kollegoillaan on. He tarkastavat jokaisen ajoneuvon, joka valmistuu linjalta varmistaen, että laatu on luvattua tasoa ja auton eri laitteet toimivat halutulla tavalla.

Oheisella videolla Amanda kuvaa laadunvalvontaprosessin vaativuutta ja sitä henkilökohtaista vastuuta, jonka tiimit ottavat kantaakseen toimittaessaan asiakkaille autoja, jotka ovat sekä turvallisia että laadukkaita.

Tehtaalla suoritettavat tärkeimmät laaduntarkistuskohteet

/
Akku/Käynnistysjärjestelmä
/
Jarrujärjestelmä
/
Moottori
/
Valot
/
Istuimet
/
Ohjaus
/
Vaihteisto
/
Arviointi normaaliajo-olosuhteissa

Ammattitaidon kehittyminen oppimisen avulla

Harjoitusten, kokemuksen, tiedonjakamisen ja erilaisten kilpailujen avulla varmistamme, että tuotantomme uudet sukupolvet saavat haltuunsa tarvittavat tiedot ja voivat kehittää sitä osaamista, jota tarvitaan huippulaadun tuottamiseen.

Korkeimman laadun kehittämiseen tarvittava taito on alati muuttuvaa. Tuomme jatkuvasti markkinoille uusia automalleja, löydämme uusia entistä parempia työskentelytapoja ja asiakkaidemme maku ja toiveet muuttuvat.

Siksi jatkuva laatuajattelun kehittäminen on meille tärkeää. Oli se sitten harjoittelijoiden kehittämistä tai uusien taitojen opettamista jo edistyneimmille työntekijöillemme. Useat kansalliset ja kansainväliset laatupalkinnot osoittavat, että laadukkaan työn linja on ollut tuloksellinen.

Euroopan kansainvälinen tuotantokeskus

Missio

Euroopan kansainvälisellä tuotantokeskuksella on avainrooli koulutuksen ja kehittämisen jalkauttamisessa muihin Euroopassa sijaitseviin tuotantoyksiköihin.

Keskuksen päämääränä on edistää kehitystä ja tuottaa ratkaisuja, joita voidaan sellaisenaan ottaa heti käyttöön tuotantolinjoilla. Valmennuksen avulla toimintatavat siirretään työpisteisiin.

Näin keskus parantaa koko organisaation toimintatapaa, vahvistaa uskoa omiin kykyihin sekä lisää itseluottamusta Euroopan tehtaissamme.

/

Euroopan kansainvälinen tuotantokeskus on omalta osaltaan lujittanut "Made by TOYOTA" -viestiin liittyvää lupausta, jonka mukaan automme valmistetaan kaikkialla maailmassa tarkkojen, tasalaatuisten laatukriteerien mukaan.

Tiimityötä

Euroopan kansainvälinen tuotantokeskus sijaitsee Englannissa Toyota Motor Manufacturing UK:n yhteydessä, ja se tuottaa koulutuspalveluita kaikille Euroopan tehtaillemme.

Tiimiin kuuluvat tiimin esimies ja viisi kouluttajaa, jotka matkustavat eri puolilla sijaitseviin tehtaisiimme kouluttamaan paikallisia koulutusryhmiä. Ryhmä jakaa eteenpäin ison joukon taitoja kuten mm. laaduntarkkailu, laadun jatkuva parantaminen eli Kaizen sekä tuotantopisteiden ohjaajien neuvonta. Vuoden aikana joukolle kertyy koulutusta ja ohjausta yli 350 miestyöpäivää.

/

Tulevaisuuden laatukoulutus

Oppisopimuskoulutus - Toyota Motor Manufacturing (UK) Limitedin toimintatapa

Oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen auttaa välittämään uusille sukupolville liiketoimintamme tärkeimmät taidot, toimialaosaamisen yleensä sekä kasvuun ja menestykseen vaadittavat tekijät. Toyota Motor Manufacturing (UK) Limited on ollut tämän koulutustavan pioneereja. Olemme toimineet yhteistyössä paikallisen koulutuslaitoksen kanssa ja perustaneet Apprenticeship Development Centren.

Se ei tarjoa koulutusta pelkästään omalle työvoimallemme, vaan palvelee myös muita alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

/
Toyotan oppisopimuskoulutuskeskuksen oppilaita vuonna 2015.
Kokemus näyttää tietä – Takumi-ammattilaiset

Vaikka moderni tietokoneohjattu tuotantolinja pystyy toistamaan millimetrin sadasosien tarkkuudella laatua, työssämme on yhä alueita, joissa ihmiskäsi ja ihmissilmä ovat edelleen paras mahdollinen työkalu.

Esimerkiksi Takumi-ammattilaisemme ovat yhä vastuussa joistakin Lexus-malliemme viimeistelyyn laaduntarkastukseen liittyvistä työvaiheista. Takumien erikoisosaamisen hankkiminen vie vuosia. Ja tämän taidon he siirtävät uusille sukupolville opettamisen ja valmentamisen kautta.

/
Lexuksen Takumi-mestareita Japanin tehtailla.

Kansainvälistä tunnustusta ja World Skills menestystä

Toyotan työntekijät osallistuvat säännöllisesti kansallisiin ja kansainvälisiin taitokilpailuihin. Kilpailijoidemme saavuttama menestys osoittaa koulutusohjelmiemme toimivuuden sekä henkilökuntamme halun oppia, kehittyä ja hankkia uusia taitoja.

The World Skills International on tapahtuma, joka kokoaa kahden vuoden välein maailman parhaat harjoittelijat eri aloilta ystävällismieliseen kilpailuun. Toyotan hallussa on ennätykselliset 50 mitalia, joista 23 kultaista vuoden 2015 Brasilian kilpailut mukaan lukien. Tämä menestys innostaa harjoittelijoitamme ja oppisopimuskoulutettaviamme entisestään sekä kehittämään että osoittamaan taitojaan.

/
Toyota Motor Corporation voittaa kultamitalin 43:nnessa World Skills -kilpailussa autokorikorjaus-sarjassa vuonna 2015.
/
Toyota Motor Corporation voittaa kultamitalin 43:nnessa World Skills -kilpailussa sähkölaitteet-sarjassa vuonna 2015.
/
Toyota Motor Manufacturing (UK) Limitedin voitokkaita harjoittelijoita Ison-Britannian World Skills -kilpailussa.

Lue lisää:

Toyotan hybriditekniikkaan liittyvien termien selitykset Toyotan hybriditekniikkaan liittyvien termien selitykset Hybriditeknologiaan liittyy runsaasti teknisiä yksityiskohtia, erikoissanoja ja lyhennyksiä. Näiltä sivuilta löydät selitykset ja tekniset kuvaukset Toyotan hybridisivuilla esitettyihin termeihin. Hyödyllistä tietoa Toyota-hybridiakuista. Hyödyllistä tietoa Toyota-hybridiakuista. Lue tästä Toyota-hybridiakuista, niiden roolista hybridijärjestelmässä, niiden kestävyydestä, materiaaleista, toimivuudesta Suomessa sekä huollettavuudesta. Toyotan itselataava hybridi on vaivattomin valinta Toyotan itselataava hybridi on vaivattomin valinta Toyotan Itselataavia hybrideitä kutsutaan myös nimellä täyshybridi. Nimi kertoo, että auto osaa itsenäisesti valvoa ja huolehtia polttomoottorin, sähkömoottorin ja akun saumattomasta yhteistoiminnasta. Sinun tehtäväsi on ajaa ja nauttia automaattivaihteiston vaivattomuudesta. Toyota on jatkossakin sähköisen autoilun edelläkävijä. Toyota on jatkossakin sähköisen autoilun edelläkävijä. Toyota kehittää aktiivisesti autoihin uusia käyttövoimia. Sähköinen autoilu on yksi mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista hybridi- ja polttokennotekniikan ohella. Toyota tuo aivan pian markkinoille uusia mielenkiintoisia sähköautomalleja.
Evästeasetukset sivuillamme

Käytämme Toyota.fi-sivuilla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen takaamiseksi. Voit jatkaa sivustomme käyttöä normaalisti tai muuttaa evästeasetuksiasi. Muuta evästeasetuksiasi täältä. Jos hyväksyt evästeiden käytön, paina OK.

OK