Toyotan arvot

Jatkuvan parantamisen filosofia

Toyotasta on kirjoitettu yli 100 kirjaa. Toyotan arvot ja toimintatavat kiinnostavat siis ihmisiä. Vuosikymmenten aikana käynyt selväksi, että Toyotan arvot toimivat ja ne ovat auttaneet yritystä voittamaan vastoinkäymiset ja ohjanneet sen menestykseen.

Kaikkea Toyotan tekemistä ohjaa kaksi filosofiaa, kaksi isoa perusarvoa: Jatkuva parantaminen ja Ihmisten kunnioitus. Ne heijastuvat niin tekemiseen, tuotekehitykseen, ympäristöajatteluun kuin tulevaisuuden ajoneuvojen suunnitteluun.

Kaizen eli jatkuvan parantaminen filosofia.

Kaikkien toyotalaisten velvollisuus on pyrkiä löytämään uusia, entistä parempia ratkaisuja. Mikään prosessi ei ole täydellinen – aina on tilaa parannuksille, innovaatioille ja kehitykselle eli kuten sanomme Toyotalla nykyään: There is always a better way. Siksi jokaisella Toyota-tuotantolinjalla on vaijeri, josta vetämällä koko liukuhihna pysähtyy. Jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus pysäyttää tuotanto välittömästi häiriötilanteissa. Näin minimoidaan virhekappaleiden syntyminen.

Ihmisten kunnioittaminen

Työtovereiden, alihankkijoiden, kilpailijoiden, ympäristön sekä koko ympäröivän maailman kunnioittaminen on toimintamme lähtökohta. Teemme kaikkemme lisätäksemme ihmisten välistä ymmärrystä, hyväksyntää, vastuunkantoa ja molemminpuolista luottamusta.

Maailma on täynnä haasteita

Elämme haasteiden, mutta samalla mahdollisuuksien aikakautta. Autoilun maailmaan liittyy runsaasti ympäristöhaasteita. Tulevaisuuden visioihin ja Toyotan asettamaan Nollapäästöt-tavoitteeseen vastaaminen vaatii rohkeutta ja luovuutta. Uudet innovaatiot kannustavat meitä eteenpäin ja puhtaan autoilun aika on yhä lähempänä.

Genchi Genbutsu eli “mene ja näe”

Älä tee päätöksiä toimistossa, kulje avoimin silmin tehtaalla ja ota selvää asioista! Löydä ongelmien ydin. Se onnistuu esittämällä kysymys ”Miksi?” vähintään viisi kertaa peräkkäin. Tässä esimerkki:

  • Lattialla on öljytippa? Miksi?
  • Koska laitteesta on valunut öljyä. Miksi se vuotaa öljyä?
  • Koska pakkaus on rikki. Miksi se on rikki?
  • Koska pakkaukset eivät ole tarpeeksi vahvoja. Miksi ne eivät ole tarpeeksi vahvoja?
  • Koska valitsimme halvimman mahdollisen pakkauksen. Miksi halvinta hintaa pidettiin ratkaisevana kriteerinä?
  • Ja niin edelleen...

Vastaus viimeiseen kysymykseen voi olla sisäänostajien lyhytnäköiset säästötavoitteet. Onko siis aiheellista kyseenalaistaa sisäänostajille annetut tavoitteet ja arvot, jos haluamme päästä eroon lattialla olevasta öljystä ja vuotavista laitteista? Jos olisimme esittäneet vain kaksi kysymystä, olisimme tyytyneet vain pyyhkimään lattian ja korvaamaan vuotavan pakkauksen uudella. Näin itse varsinainen ongelma olisi jäänyt jäljelle.

Yhdessä tekeminen

Kaikki alkaa ihmisistä. Yhteiset päämäärät, onnistumiset, historia ja kokemus luovat voimavaran, jolla haasteisiin vastataan ja jolla ylitsepääsemättömätkin ongelmat ratkaistaan. Me Toyotalla kannustamme ja innostamme sekä ihmisten että tiimien kehitystä sekä ammatillista osaamista. Yhdessä rakennamme yhä parempia autoja ja parempaa tulevaisuutta.

Toyotan tie

Nämä Toyotan arvot eivät saa olla vain kauniita sanoja, vaan niiden mukaan tulee toimia päivittäin. Kutsumme tapaamme ajatella ja toimia Toyotan tieksi - The Toyota Way. Amerikkalainen professori Jeffrey Liker on kirjoittanut samannimisen kirjan, josta on tullut maailmanmenestys. Kirja perustuu yli 20 vuoden aikana tehtyihin havaintoihin Toyotan yrityskulttuurista. Sen avulla selviää, miksi Toyota on menestynyt niin hyvin.

Toyotan tuotantojärjestelmä

Olemme kaikki henkilökohtaisesti sitoutuneita jokaisen valmistamamme auton korkeaan laatuun ja turvallisuuteen. Se tarkoittaa sitä, että jokainen Toyota käy läpi tinkimättömän laaduntarkkailun. Auton runko tarkistetaan yksilöllisesti käsin ja työnlaatu testataan vielä auton valmistuttua. Jokaista Toyotaa, jonka toimitamme sinulle, kohtelemme kuin se olisi omamme. Tästä syystä jokainen meistä kokee, että "Sinun Toyotasi on minunkin Toyotani".

Toyotan autotuotantotapa, jossa keskitytään luontaisesti huippulaatuun ja asiakkaan asettamiseen etusijalle, mullisti automaailmaa. Toyota Production System (TPS) –tuotantojärjestelmää kutsutaan myös tehokkaaksi lean-tuotantannoksi ja tarvelähtöiseksi just-in-time-järjestelmäksi. Toyotan tuontantomenetelmiä arvostetaan ja tutkitaan maailmanlaajuisesti.

Toyotan tuotantojärjestelmän isänä pidetään Taiichi Ohnoa. Hänen päämääränään oli tuottaa enemmän vähemmällä vaivalla varmistaen samalla, että laatu, luotettavuus ja joustavuus pysyivät korkealla tasolla. TPS-järjestelmä mahdollisti yrityksen varastomäärien pienentämisen ja täsmällisten tuotantomäärien aikaansaamisen. Asiakastarpeet ja hukan minimointi ohjasivat toimintaa.

Tästä lähestymistavasta tuli yrityksen menestyksen avaintekijä yhdessä ihmisten ja ympäristön arvostuksen kanssa. Toyota Production System, jossa painotetaan jatkuvaa parantamista, työntekijöiden sitoutumista työhönsä ja huippulaatua, toimii oikeutettuna kansainvälisen autoteollisuuden mittapuuna.

Toyotan tuotantojärjestelmä tukeutuu kahteen peruskäsitteeseen:

Juuri ajallaan (”Just-in-time”)

…jossa jokainen prosessi tuottaa vain sen, mitä sulavassa tapahtumavirrassa tarvitaan seuraavaa vaihetta varten.

Kun tämä ratkaisumalli esiteltiin, se poikkesi oleellisesti perinteisistä tuotantomenetelmistä. Niissä tuotantolinjoilla valmistettiin todellisesta tarpeesta välittämättä mahdollisimman paljon tuotteita, jolloin tarvittiin suuria varastomääriä. Vastakohtana tälle mallille Toyotan tuotantojärjestelmän ideana on tuottaa vain sitä mitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan ja siinä määrin kuin sitä tarvitaan. Asiakaskysyntä ohjaa oikeasti koko tuotantoprosessia.

“Jidoka”

…(vapaasti suomennettuna "automaattisesti ihmiskosketuksella") tarkoittaa tuotannon keskeyttämistä välittömästi häiriötilanteissa. Näin minimoidaan virhekappaleiden syntyminen.

Kun tuotantolinja pysäytetään häiriötilanteessa, siitä tulee ilmoitus näyttötauluun tai -laitteeseen. Ongelmapaikkaan siirtyy apuvoimia ja kaikille linjan työntekijöille selvitetään, mikä on tuotantolinjan keskeytyksen syy ja kuinka estetään ongelman uusiutuminen. Näin varmistetaan, ettei virheellinen materiaali etene prosessissa. Syyn löytäminen on puolestaan avain siihen, että koko prosessia saadaan parannettua. Meiltä kysytään usein, saako yksittäinen työntekijä todellakin pysäyttää tuotannon. Kyllä todellakin! Tätä jopa harjoitellaan. Ja kaikki siksi, että jokainen valmistuva auto olisi 100 % virheetön.

Jidokan ja Justi-in-timen tuomat hyödyt Toyotan tuotantojärjestelmään mahdollistavat kuluttajien laatu- ja tyytyväisvaatimuksia täyttävien autojen tehokkaan ja nopean valmistuksen.

Kun tuotanto perustuu kysyntään ja tarkkaan laadunvalvontaan, Toyota pystyy vähentämään syntyvän jätteen määrää sekä säästämään energiaa, raaka-aineita ja muita resursseja. Tämä on vahva etu Toyotan pyrkimyksessä kestävään kehitykseen.

Asiakkaiden näkökulmasta tämä tarkoittaa korkealaatuisia autoja, joiden varustelumahdollisuudet ovat laajat toimitusaikojen ja hintatason säilyessä silti huomattavan järkevällä tasolla.

Lue lisää:

Toyota kuukausitilaus Toyota kuukausitilaus Maailma muuttuu ja sen myötä myös autoilu. Toyotan uusi kuukausitilaukseen perustuva liikkuvuuspalvelu tuo sujuvuutta arkeen. Autoilu ei ole koskaan ollut näin helppoa, näin huoletonta eikä varsinkaan näin sitoumuksetonta. Toyota Approved Vaihtoautot Turvan ehdot ja tarkastusohjelma Toyota Approved Vaihtoautot Turvan ehdot ja tarkastusohjelma Toyota Approved Vaihtoautot -ohjelman maksuton 12 kk:n Turva sisältyy kaikkiin Toyota-liikkeistä myytäviin, enintään 8 vuoden ikäisiin ja enintään 160 000 km ajettuihin Toyota-vaihtoautoihin. Katso tästä sivulta tarkastuskohteet ja turvan ehdot. Toyota Approved vaihtoautot Toyota Approved vaihtoautot Jokainen Toyota Approved Vaihtoautot -ohjelman auto on koulutetun Toyota-mekaanikon huolellisesti tarkistama. Voit luottaa siihen, että meiltä hankkimasi vaihtoauto on moitteettomassa kunnossa ja valmiina ajoon. Siksi voimme luvata vaihtoautoillemme maksuttoman 12 kk:n lisäturvan. Rahoita lisävarusteet ja korjaukset kätevästi Toyota Huoltorahoituksella Rahoita lisävarusteet ja korjaukset kätevästi Toyota Huoltorahoituksella Tarvitsetko autoosi yksilöllisiä lisävarusteita, uuden rengassarjan tai korjauspalveluita, joita autovakuutuksesi ei kata? Toyota Huoltorahoitus on helppo ja edullinen palvelu, jolla katat ja hallitset lisävarusteisiin ja huoltoon liittyviä kuluja.