Uusi testimenetelmä kulutus- ja päästömittaukselle

Esittelyssä WLTP-päästömittaus

Vanha laboratoriotesti NEDC (New European Driving Cycle) on ollut käytössä 1980-luvulta lähtien. Syyskuun 1. päivänä vuonna 2017 käyttöön on otettu uusi testimenetelmä, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Uusi WLTP-päästömittaus antaa sekä auton ostajalle että valmistajalle realistisemman käsityksen auton kulutuksesta ja päästöistä.

NEDC jää pois. Mikä muuttuu WLTP-päästömittauksen myötä?Ajoneuvotekniikan ja ajo-olosuhteiden muutoksen myötä lähes 40-vuotias NEDC-ajosyklitesti korvataan uudella testisyklillä. Jotta voit laskea ja verrata autosi polttoaineenkulutusta ja päästöjä luotettavammin, uusi WLTP-päästömittaus huomioi todenmukaisemmin eri ajo-olosuhteet. Näin laboratoriomittauksilla saadaan entistä tarkemmat tiedot todellisista päivittäisen ajon kulutus- ja päästöarvoista.

/
Testaussykli Realistisemmin ajotilanteita jäljittelevät testit antavat paremman kuvan todellisesta ajokäyttäytymisestä.
/
Aika Testisyklin kestoa on nostettu 10 minuutilla, 30 minuuttiin.
/
Matka Ajomatka on lähes tuplaantunut 23,25 kilometriin.
/
Ajotilanteet Ajotilanteet ovat entistä todenmukaisempia: 52 % kaupunkiajoa ja 48 % taajama-ajoa.
/
Nopeudet Uusi keskinopeus on 46,5 km/h (12,5 km/h aiempaa korkeampi) ja maksiminopeus 131 km/h.
/
Lisävarusteet Auton paino ja varustus otetaan huomioon.
/
Vaihteiden vaihto Erilaiset moottori- ja vaihteistoyhdistelmät huomioidaan.
/
Testauslämpötilat Testauslämpötilaa on tarkennettu 23 asteeseen.

Kohti puhtaampaa tulevaisuutta

/

Siirtymäaikana, syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välillä, kaikki uudet autot sertifioidaan WLTP-menetelmällä. Ensimmäinen sertifioitu Toyotan malli on Prius.

Toyotalla toivotamme WLTP-päästömittauksen tervetulleeksi. Sen myötä asiakkaamme saavat luotettavamman perustan kulutus- ja päästölukujen arviointiin. Puhtaan liikkuvuuden edelläkävijöinä olemme jo vuosikymmenien ajan tavoitelleet entistä ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. Tämän kehitystyön seurauksena on syntynyt hybriditeknologia, joka on todistanut arvonsa taistelussa kasvihuoneilmiötä vastaan ja joka auttaa meitä siirtymään kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa.”Hybridi on energiataloudellisten voimayksikköjemme selkäranka ja auttaa meitä vähentämään hiilidioksipäästöjä 90 %:a vuodesta 2010 vuoteen 2050 mennessä.”


Dr. Johan van Zyl, Toyota Motor Europen puheenjohtaja ja yhtiön pääjohtajaTodellista ajotapaa peilaavat testit antavat realistisemmat tulokset

Uudella WLTP-päästömittauksella saamme laboratoriotestauksissa paremman kuvan todellisista ajotilanteista, joita asiakkaamme tekevät päivittäin. Tämän ansiosta uusien autojen polttoaineenkulutus ja päästöarvot tulevat vastaamaan paljon tarkemmin omia kokemuksiasi.

 

Discover Toyota’s quest for cleaner mobility

Haluatko tietää lisää?

Muuttuuko autoni polttoaineenkulutus?

Ei, autosi todellinen polttoaineenkulutus säilyy ennallaan.

Todennäköisesti ajoneuvosi saa korkeamman virallisen CO2-lukeman ja polttoaineenkulutuksen arvot. Tämä johtuu WLTP-päästömittauksen erilaisista painotuksista NEDC-päästömittaukseen verrattuna – lukemat tulevat vastaamaan paremmin todellisuutta.

Tulevatko polttoaineenkulutus ja CO2-lukema vastaamaan todellisuutta?

Jonkinlaista vaihtelua virallisten arvojen ja kokemasi kulutuksen välillä saattaa esiintyä.

Kuten NEDC, uusi WLTP-päästömittaus on laboratoriotesti. Johtuen muuttuvista ajotavoista ja ajo-olosuhteista, jonkinlaista vaihtelua virallisten arvojen ja kokemasi kulutuksen välillä saattaa esiintyä.

Miksi ajoneuvostani on kaksi arvoa?

Siirtymävaiheen aikana ajoneuvoista on sekä NEDC- että WLTP-mittausten mukaiset arvot.

Siirtymävaiheen aikana, syyskuun 2017 jälkeen, uudella autolla voi olla virallisessa ajoneuvoasiakirjassa (vaatimustenmukaisuustodistus) sekä NEDC- että WLTP-päästömittausten mukaiset CO2-päästöarvot. Arvot voivat olla erilaiset, koska uusi WLTP-menetelmä on vanhaa perusteellisempi ja antaa paremmin todellista ajotapahtumaa vastaavat arvot. Siirtymävaihe loppuu syyskuuhun 2018, jonka jälkeen kaikilla uusilla autoilla tulee olla WLTP-päästömittauksen mukaiset arvot.

Mittaako WLTP-päästömittaus myös muita ilman epäpuhtauksia?

Kyllä.

WLTP-päästömittausta käytetään myös hiilidioksidin (CO), hiilivedyn (HC), typen oksidien (NOx) ja pienhiukkasten (PM/PN) mittaukseen.

Milloin hyötyajoneuvojen arvot muuttuvat?

1.9.2019

WLTP-sertifiointi tulee pakolliseksi hyötyajoneuvoille (kategoriat N1 (ii), N1 (iii) ja N2) 1. päivänä syyskuuta vuonna 2019, eli vuosi henkilöautojen (M1) jälkeen.