Parempaa elämää

Päämääränä yhteisö, jossa ihmiset ja luonto elävät sopusoinnussa

Me Toyotalla olemme enemmän kuin vain monimuotoisten ajoneuvoratkaisujen kehittäjä. Olemme maailmankansalaisia ja olemme osaltamme vastuussa koko planeetasta. Haluamme jättää maailman taaksemme parempana kuin sen saimme. Tästä osiosta näet, kuinka pyrimme luomaan tulevaisuuden yhteisön, joka elää sopusoinnussa luonnon kanssa.

“Emme tule menestymään, jos emme säilytä asemaamme ympäristöasioiden edelläkävijänä.”

Didier Leroy, TMC varatoimitusjohtaja

Tietoisuuden kasvattaminen

Jotta lapsemme saisivat paremman maailman hallittavakseen, meidän on saatava heidät tiedostamaan ympäristömme tärkeys. Tähän liittyen haluamme lisätä niin omien työntekijöidemme kuin eri toiminta-alueidemme ihmisten tietoutta ympäristöstä.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta on tullut viime vuosina yksi Toyotan tärkeimmistä tavoitteista. Olemme mukana monissa pienissä paikallisissa hankkeissa, joilla yhdessä saattaa olla suuri, positiivinen vaikutus asioihin. Pyrimme luomaan kaikissa Toyota-toiminnoissamme saumattoman yhteistyön meidän ja eri puolilla olevien liikekumppaniemme välille. Luomme ”luonnollisia käytäviä” niihin ekosysteemeihin, joiden sisällä toimimme.

Olemme iloisia kuullessamme ja nähdessämme työmme tuloksia. Maailma on täynnä upeita asioita: kurnuttavia sammakoita, laulavia keltasirkkuja, vikkeliä salamantereita, kauniita sudenkorentoja, mylviviä puhveleita ja liiteleviä kotkia.

Meidän on ajateltava tulevaisuutta

Ihminen on elänyt valtaosan ajastaan sopusoinnussa luonnon kanssa. Nykyisin tämä yhteys on päässyt osittain katkeamaan ja seuraukset kuten ilmaston lämpeneminen ovat olleet tuhoisia. Meidän on palattava askel tervehdyttävämpään suuntaan. Yrityksenä meidän on kehitettävä ja löydettävä uusia tapoja säilyttää elämänlaatumme sekä taloudellisella tasolla kuin myös siten, että samanaikaisesti säilytämme tai jopa parannamme luonnon tilaa.

Toyota on sitoutunut innovatiivisiin ratkaisuihin tulevien sukupolvien hyväksi. Niihin kuuluu niin ruandalaisen toimiston katon piristäminen auringonkukilla kuin vetykäyttöisten autojen valmistaminen tai ajoneuvot, joiden osissa on käytetty kasveista saatuja materiaaleja.

Lue lisää:

Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyota haluaa rakentaa ympäristöystävällisiä autoja. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä puhtaampia tapoja valmistaa autoja ja hävittää niitä. Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan 360-ympäristöajattelu perustuu neljän R:n ideaan: Reduce (Vähennä), Reuse (Käytä uudelleen), Recycle (Kierrätä) ja Recover (Paranna). Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan 2050 ympäristöhaasteisiin sisältyy kuusi eri haastetta. Ne liittyvät uusien tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotalla on vastuu ympäristön suojelusta ja parantamisesta. Tutustu ympäristöhankkeidemme historiaan ja tulevaisuuden ympäristösuunnitelmiimme.