1. Toyotan käyttöehdot ja tietosuoja
 2. Rahoituksen tietosuoja
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Toyota Finance Finland tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Toyota Finance Finland Oy
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Puhelin: 09-85181
PL 49, 01451 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ulla Helenius
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Puhelin: 09-85181
PL 49, 01451 Vantaa

3. Tietosuojavastaava

Markku Harmaala
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Puhelin: 09-85181
PL 49, 01451 Vantaa

4. Rekisterin nimi

Toyota Finance Finland Oy:n asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tietojen käsittelyn perusteena on luottohakemus, sopimussuhde, oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • luottopäätösten tekeminen
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tilastointi ja raportointi
 • suoramarkkinointi

Luottopäätöksen tekeminen perustuu luottohakemuksen tietoihin kaupan rakenteesta ja asiakkaasta. Lisäksi luottopäätösten tekemisessä käytetään Suomen Asiakastieto Oy:stä saatavia tietoja sekä asiakkaan mahdollisia maksutapatietoja aiemmista sopimuksista.

Tietojen perusteella tehdään myös automatisoituja päätöksiä luoton myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa.

Henkilötunnusta käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakkaan tunnistamiseksi ja yksilöimiseksi sekä asiakkaan että Toyota Finance Finland Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain vaatimusten perusteella henkilötietoja säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Henkilöön liittyvät tiedot:

 • etu- ja sukunimet,
 • henkilötunnus,
 • osoitetiedot,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite,
 • luottotiedot,
 • ammatti,
 • työsuhteeseen liittyvät tiedot ja
 • asiakassuhdetta koskevat muut lisätiedot (kuten asiakaspalvelun yhteydessä tallennetut tiedot).

Luottosopimustiedot:

 • haetun ja myönnetyn luoton tiedot,
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot ja
 • rahoitetun auton tyyppi ja rekisterinumero.
 • Muut asiakkaan sopimuksia koskevat tiedot (kuten mahdollisia leasing-järjestelyitä koskevat tiedot).

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Henkilötietoja toimittavat myös Toyota Finance Finland Oy:n jälleenmyyjät.

Luottokelpoisuustiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy kautta.

Osoitepäivitystiedot toimittaa pääosin Posti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan ja siirretään säännönmukaisesti:

 • anonymisoituna konsernin sisällä tilastointi ja raportointitarkoituksiin sekä
 • IT-palveluntarjoajille, jotka ylläpitävät ulkoisena palveluntarjoajana Toyota Finance Finland Oy:n toimeksiannosta asiakasrekisteriä.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoa siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, varmistamme tarvittaessa tietosuojan riittävän tason esimerkiksi EU:n mukaisilla mallisopimuslausekkeilla.

Tällä hetkellä sivustomme chat-palvelusta siirretään tietoja Yhdysvaltoihin. Palvelun keskusteluhistoria säilytetään 3 kuukauden ajan. Palveluntarjoaja toimii henkilötietoja käsitellessään Yhdysvaltojen ja EU:n välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaan ja näin sitoutuu toiminnassaan henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa Toyota Finance Finland Oy:n jälleenmyyjille, kun kyse on ko. jälleenmyyjän lähettämästä luottohakemuksesta tai hoitamasta luottosopimuksesta/autokaupasta ja silloin, kun jälleenmyyjä suorittaa erityistehtäviä (kuten suoramarkkinointia) Toyota Finance Finland Oy:n puolesta ja lukuun.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa sähköistä suoramarkkinointia varten myös Toyota Auto Finland Oy:lle ja asiakkaan kanssa sopimuksen tehneelle jälleenmyyjälle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja asiakirjat sijaitsevat lukituissa, vartioiduissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa tiloissa.

Tietokantaan tallennetut tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan Toyota Finance Finland Oy:n henkilöstöllä ja Toyota Finance Finland Oy:n valtuuttamilla jälleenmyyjillä on pääsy rekisterin tietoihin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Teemme tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietyin edellytyksin siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Yllä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköisesti rekisteröitymällä MyFinance palveluun osoitteessa: myfinance.toyota.fi tai esittämällä pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita tai muita viestejä ilmoittamalla siitä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9
00520 Helsinki
puh 029 566 6700
tietosuoja@om.fi

Laatimispvm 12.2.2018