1. Toyotan käyttöehdot ja tietosuoja
 2. Tietosuojaseloste Toyota Rent
Toyota palvelee

Tietosuojaseloste

Toyota Rent -verkkopalvelu

1. Rekisterinpitäjä

Toyota Auto Finland Oy

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa

Puhelin 09 85 181

Sähköpostiosoite: rentbooking@toyota.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ossi Kukkonen

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa

Puhelin 09 85 181

Sähköpostiosoite: rentbooking@toyota.fi
 

3. Rekisterin nimi

Toyota Rent -verkkopalvelu
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Toyota Rent -verkkopalvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palautteen käsittely
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • kilpailut tai arvonnat
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset
 • hakuvahti
 • pysäköintivirhemaksujen kohdentaminen
 • viranomaisten pyyntöihin vastaaminen

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai laki sitä vaatii.

Toyota Rent -verkkopalvelussa tallennetaan henkilön itsensä antamia henkilötietoja ja alihankkijoilta saatuja tietoja. Varauksen tehneiden asiakkaiden tietoja säilytetään kolmen vuoden ajan. Kesken jääneiden varausten tiedot poistetaan 10 vuorokauden kuluttua varauksen aloittamisesta. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten auton sekä varauksen tiedot
 • tieto varausprosessin onnistumisesta tai epäonnistumisesta
 • asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot (ei henkilötunnus)
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toyota Rent -verkkopalvelu ja sinne henkilön itse antamat tiedot.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme henkilötietoja vuokrauksen suorittavalle Toyota Rent -toimipisteelle. Mikäli palvelussa on mahdollista valita kotiinkuljetus, tietoja voidaan siirtää/luovuttaa kotiinkuljetuksen suorittavalle yritykselle. Lisäksi saatamme satunnaisesti luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, mikäli tietojen käyttötarkoitus näin edellyttää.
 

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto:
  Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
 2. ATK:lla käsiteltävät tiedot:
  Palvelutiedot ja palautteet tallentuvat Toyota Auto Finlandin omistamaan tietokantaan, joihin pääsy on vain Toyota Auto Finland Oy:n nimeämillä henkilöillä, joilla on tarve tietojen käsittelyyn. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, 00531 Helsinki

puh 029 566 6700

tietosuoja@om.fi