Luonnon monimuotoisuus

Toyota auttaa ekosysteemien säilyttämisessä

Halu säilyttää elämän monimuotoisuus on yksi Toyotan ensisijaisista tavoitteista. Investoimme sekä aikaa että pääomaa säilyttääksemme planeettamme monipuolisen ja kauniin kasvi- ja eläinkunnan. Toimintamme kattaa niin pienimuotoiset, muutaman hehtaarin projektit kuin suuret yhteistyöhankkeet, joilla on maailmanlaajuista merkitystä ja jotka auttavat säilyttämään ja jopa parantamaan planeettamme ekosysteemejä.

Teollisuuslaitos muuttuu houkuttelevaksi luonnonympäristöksi!
Mistä on kyse?

Toyota otti edelläkävijäaseman Englannin autoteollisuudessa aloittamalla yhteistyön Kewin* Kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan kanssa. Haluamme tehostaa ja parantaa Toyota Iso-Britannian ekologisia ja ympäristöllisiä toimia. Tämä yhteistyö tulee muuttamaan Toyotan tuotantolaitokset ja niiden kansalliset pääkonttorit kestävää kehitystä tukeviksi ympäristöiksi niin kasveille kuin eläimille. Tätä edellyttää myös Toyotan Ympäristötavoite 6, jonka mukaan Toyotan on elettävä sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.

* Royal Botanic Gardens, Kew (Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha) on maailmankuulu tieteellinen yhteisö, jota arvostetaan sekä erinomaisten kasvikokoelmiensa että tieteellisen osaamisensa perusteella. Yhteisö on tunnettu monimuotoisuuden edistämisestä, luonnonsuojelusta sekä kestävän kehityksen tukemisesta niin UK:ssa kuin muualla maailmassa.

/
Monimuotoista elämää tehdasyhteisöissä

Lue lisää

Kertokaa esimerkki?

Toyotan tehtaalla Burnastonissa, Derbyshiressä haluttiin osoittaa, että teollisuusympäristössä voidaan onnistuneesti tukea kasvien monimuotoisuutta ympäristömyönteisellä maanhallinnalla. Projekti varmistaa vihreän perinnön siirtymisen tuleville sukupolville vaarantamatta silti ydinliiketoimintoihin liittyvää kustannustehokkuutta.

Kuinka se onnistui?

Joukko Kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan asiantuntijoita, joihin kuului maisemasuunnittelijoita, puutarhanhoidon asiantuntijoita, maanparannuksen ja kylvämisen asiantuntijoita, alkoi yhteistyön paikallisten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Myös The Derbyshire Wildlife Trust otti osaa hankkeeseen, ja myös Burnastonin tehtaan henkilöstöä kannustettiin osallistumaan hankkeeseen, oppimaan muutosten vaatimaa uutta ajattelua sekä liittymään istutustoimintaan.

/
Toyotan Burnastonin tehtaalla Englannissa lisättiin luonnon monimuotoisuutta.
/
Entä tulokset?

Burnastonen tehdasalueella on 2,35 miljoonan neliömetrin alue heinikkoa, niittyä, kosteikkoa, metsiä ja pensasaitoja. Alue on yli 400:n kasvi- ja eläinlajin koti. Jotkut niistä ovat harvinaisia ja suojeltuja.

Työskentelemällä yhdessä Kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan huippuosaajien kanssa olemme luoneet luonnonmukaisempia ympäristöjä ja tarkoituksemme on palauttaa entiselleen vielä 230 000 neliömetrin alue vuoteen 2020 mennessä.

/
Mitä seuraavaksi?

Kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan asiantuntijat auttavat Toyotaa Euroopan pääkonttorissa Belgian Brysselissä, Zaventemin teknisessä keskuksessa sekä Diestissa toimivassa varaosakeskuksessa.

Nämä ja muut projektimme osoittavat selvästi, että yritykset, jotka työskentelevät kansainvälisten tutkimus- ja koulutusjärjestöjen kanssa, pystyvät luomaan ekologisesti rikkaita ympäristöjä, jotka yhdistyvät saumattomasti paikallisiin yhteisöihin. Näin tulevatkin yhteisöt toimivat tasapainoisessa yhteistyössä luonnon kanssa.

/
Estämme kasveja häviämästä
Kuinka sen teemme?

Teemme yhteistyötä Millennium Seed Bankin kanssa. Sen maailmanlaajuisena toiminta-ajatuksena on kerätä, kuivata ja varastoida katoamisvaarassa olevien kasvien korkealaatuisia siemeniä. Toimintaa johtaa Kewissä sijaitseva Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha, maailmankuulu tieteellinen yhteisö, jolla on kansainvälisesti arvostettu mittava kokoelma kasveja ja maailmanluokan herbaario. Sen osaaminen kasvien monimuotoisuudessa, säilytyksessä ja kestävässä kehityksessä on kiistatonta niin Iso-Britanniassa kuin koko maailmassa.

/
Siementen kylmävarastointi

Lue lisää

Mikä on Toyotan osallisuus?

The Toyota Environmental Activities Grant -ohjelma on Millennium Seed Bankin yhteistyökumppani. Rahoituksemme on mahdollistanut uusien yhteistyökumppaneiden kouluttamisen Brasiliassa ja muualla Etelä-Amerikassa. Myös eri puolilla Englantia järjestettiin koulutuskursseja uusille maailmanlaajuisille yhteistyökumppaneille vuonna 2016. Lisäksi rahoituksemme avulla hankittiin uusia siemenkuivureita. Nämä olivat tärkeitä työkaluja siementen keräyshenkilöstölle. Nykyisin jopa Toyotan Englannin tehtaiden ympäristöstä kerätään siemeniä säilytettäväksi siemenpankissa.

Miksi tämä on tärkeää?

Kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan kunnianhimoinen tavoite on kerätä ja varastoida 25 % maailman luonnonkasvien siemenistä Millennium Seed Bankiin tai sen kanssa yhteistoiminnassa toimiviin siemenpankkehin. Näin varmistetaan, etteivät uhan alla olevat kasvit katoa maapalloltamme lopullisesti.

/
Kew Millennium Seed Bank - Wakehurst Place (UK).
/
Kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan tutkija Beverly Maynard asettaa siemeniä sisältävän purkin -20°C holviin Millennium Seed Bankissa.
/
Arabica-kahvin kukkia (Coffea arabica) Etiopiassa.
/
Tässä tutustutaan luonnon ihmeisiin.
Takaisin luontoon Belgiassa
Mitä se tarkoittaa?

Belgian Diestissä toimiva Toyotan Euroopan varaosakeskus (TPCE) toimii pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa eli Flemish nature conservation organisation Natuurpuntin kanssa yhteistyössä palauttaakseen osan keskuksesta takaisin luonnontilaan. Els Leysen, TPCE:n ympäristökoordnaattori kertoo projektista.

/
Els Leysen, Toyota Parts Centre Europen ympäristökoordinaattori, Diest (Belgium).

Lue lisää

Keitä on mukana?

”Kaikki sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun rakensimme TPCE:lle hyönteishotellin. Se on puinen hyönteisten ”koti”, jossa ne voivat mm. laskea munansa ja vaipua horrokseen. Seuraavaksi suunnittelimme lammen. On hienoa nähdä sitä käyttävät sudenkorennot, sammakot sekä salamanterit. Iltaisin lepakot pyyhkäisevät veden yli siepaten hyönteisiä.


Puiden istutus on toteutettu useammassa vaiheessa ja siihen on osallistunut TPCE:n ohella myös paikallinen yhteisö. Puiden istuttamisen avulla luomme luonnollisen yhdyskäytävän teollisuusalueemme ja sitä ympäröivän maaseudun välille. Näin eläinten on helppo liikkua alueelta toiselle. Aivan kuin 100 000 neliömetrin varastoa ei olisi olemassakaan!”

Keitä muita on mukana?

Joissakin näissä luonnon monimuotoisuusprojekteissa TPCE työskentelee läheisessä yhteistyössä Groenwerk De Winningin kanssa. Se on paikallinen yritys, joka pystytti hyönteishotellin. Heidän osaamisensa avulla nurmikoiden ja betonin dominoima tehdasympäristö muuttuu vaiheittain vähemmän säännöstellyksi monimuotoisemmaksi ympäristöksi, jossa luonnontilaiset kasvit ja kukat viihtyvät.

Kuinka ympäristö muuttui?

”Eksoottiset, vieraat puulajit hävitettiin ja korvattiin luonnollisilla vaihtoehdoilla, jotta alkuperäisillä linnuilla, hyönteisillä, jäniksillä olisi ihanteellinen elinympäristö. Ruohoa ei enää leikattu kuukausittain vaan vain kahdesti vuodessa, jotta alueen alkuperäinen kasvillisuus voisi kukoistaa.”

/
Hyönteishotelliin tutustumassa.
/
Hyönteishotellit auttavat monipuolistamaan Belgian Dienstin perinteistä teollisuusympäristöä.
/
Hyönteishotellissa on erilaisia pesimiskoloja erilaisille hyönteisryhmille.
/
Vähemmän ruohonleikkuuta ja luonto kukoistaa.
/
Diestissä sijaitseva varaosakeskus edistää aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta paikallisen Natuurpunt-yhteisön kanssa.
Entä tulevaisuus?

Nyt suunnittelemme hyönteisten puutarhaa hyönteishotellin ympärille houkutellaksemme alueelle lisää mehiläisiä ja muita hyönteisiä. Mehiläismyönteisen ympäristön luominen on ehdottoman tärkeää, sillä mehiläiset ovat tärkeitä pölyttäjiä ja siksi olennaisen tärkeitä niin ravintoketjussa kuin monimuotoisuuden turvaajana yleensäkin.

Puutarha tarjoaa myös työntekijöille hengähdyspaikan lounastaukojen aikana, mikäli Belgian sää sen vain sallii! Puutarhaan rakennettiin mm. seikkailupolku, jotta kaikki voisivat nauttia rakentamamme monimuotoisesta ympäristöstä.

Kuulenko todellakin keltasirkun?

Kyllä! Keltasirkku on maaseudulla elävä pikkulintu, jota moderni maatalous uhkaa. Se voitti TPCEn sisäisen äänestyksen ja valittiin alueen rakastetuimmaksi naapuriksi.

Keltasirkku on nyt ryhmän maskotti ja sen tukemiseksi ja hoivaamiseksi on tehty paljon mm. puut ja aidat pidetään kunnossa, jotta linnulla olisi mahdollisimman hyvä elinympäristö.

/
Keltasirkun voi kuulla laulavan Diestin varaosakeskuksen ympäristössä Belgiassa.
WWF:n hankkeet ja Toyota
Mitä Toyota on tehnyt yhdessä WWF:n kanssa?

Toyota on tukenut taloudellisesti WWF:n hankkeita Tiszatarjánissa Pohjois-Unkarissa. Siihen sisältyy Tisza-joen asukasyhteisöjen läheisten kosteikkojen suojelu ja kunnostus. Tarkoitus on säilyttää kosteikot, niityt ja kaikki niiden olennaiset eläinlajit. Samaan aikaan, kun projekti lisäsi tietoutta ekosysteemien hallinnasta, se myös tarjosi alueelle uuden tulolähteen, bioenergian.

/
Kosteikkojen suojelua Titza-joen varrella.

Lue lisää

Mitä erityistä on juuri tällä alueella?

Tisza-joki on yksi keskisen Itä-Euroopan tärkeimpiä ja herkimpiä vesialueita. Se on harvaanasuttu metsäisten heinikoiden, kosteikoiden ja havupuiden peittämä alue. Suuri osa alueesta on kansallisesti suojeltuja puistoja ja kansainvälisesti suojeltua aluetta kuten Ramsar*-kosteikko. Tärkeimmillä eläinlajeilla kuten mustahaikaralla, merikotkalla, aavikkohaukalla, Euraasian majavalla sekä lukemattomilla alueelle keväällä muuttavilla vesilinnuilla, on jopa maailmanlaajuista merkitystä.


Ympäristöönsä tunkeutuvien vieraskasvien kuten Amorphy fructicosan nopea leviäminen on vallannut alkuperäiseltä kasvustolta elintilaa. Seuraukset ovat erittäin haitallisia: luonnon monimuotoisuus kärsii, tulvimisongelmat lisääntyvät, lintujen pesintä häiriintyy ja eläinten on vaikeampi löytää suojaa.

* Ramsar on hallitustenvälisellä sopimuksella perustettu alue, joka tarjoaa kansallisille toimijoille ja kansainväliselle yhteistyölle mahdollisuuden niin kosteikkoalueiden suojelemiseen kuin niiden järkevään hyödyntämiseen.

Mikä on muuttunut?

Olemme yhteistyössä WWF:n kanssa pyrkineet palauttamaan jokirannat alkuperäiseen loistoonsa kitkemällä pois vieraslajit. Vesipuhvelit ovat palanneet kosteikkoalueille ja Unkarin pitkäsarvinen karja auttaa metsikköisiä heinikoita palautumaan aikaisempaan lajirikkaaseen loistoonsa.

Osittainen laiduntaminen tuo monimuotoisuutta ja uusia lajeja kuten vesilintuja kosteikoille. Myös majavat ovat palanneet ja tuoneet vaihtelua kosteikon maisemaan.

/
Laiduntaminen lisää kosteikkojen eläin- ja kasvilajien monimuotoisuutta.
Miksi tämä on tärkeää?

Laiduntamisen ja vieraskasvien kitkeminen on erinomainen keino parantaa aluetta ja luoda vapaata ekologista tilaa kostekoille ja niityille. Nämä muutokset luovat houkuttelevan ympäristön ekoturismille, joka puolestaan lisää taloudellista monimuotoisuutta ja parempia toimeentulomahdollisuuksia näille syrjäseutujen yhteisöille.

Toyota-yhteistyön avulla on ollut mahdollista kehittää paikallisista yhteisöistä lähtevää tulvatasankojen suojelua koko Karpaattien alueella ja myös muilla alueilla, joissa yhteisöt ovat vahvasti riippuvaisia tulvatasangoista.

/
Autamme ihmisiä työllistymään. Tässä kitketään vieraskasveja, joita käytetään myöhemmin energialähteenä.
Miksi toimimme näin?

Toyota Motor Corporation valitsee vuosittain joukon projekteja, joita rahoitetaan Toyota Environmental Activities Grant -ohjelmasta. Ohjelma alkoi vuonna 2000 ja se juhlisti silloin Yhdistyneitten kansakuntien Toyotalle vuonna 1999 myöntämää Global 500 -palkintoa.

Sardiinit ovat tärkeämpiä kuin autot
Miksi?

”Sardiinit …. tärkeämpiä kuin autot!” Näin todellakin TMC:n varatoimitusjohtaja sanoi puheessaan, joka korosti yhteistyötämme Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kanssa. Lue alta mitä hän oikein tarkoitti näin sanoessaan.

/
Orangutangit ovat yksi vaarassa oleva eläinlaji. (Kuva: IUCN Photo Library, David Sheppard)

Lue lisää

Mistä on kysymys?

Estääksemme uhanalaisia lajeja häviämästä sukupuuttoon on tärkeää selvittää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, mitkä lajit ovat todellisessa vaarassa. Tämä on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton julkaiseman Punaisen listan idea. Tähän mennessä Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto on avustanut noin 80 000 lajia. Tarkoituksena on kaksinkertaistaa tämä luku vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä jopa 23 000 lajin on huomattu olevan vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Miten Toyota osallistuu tähän?

Toyota on solminut viisivuotisen yhteistyösopimuksen Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kanssa auttaakseen sitä saavuttamaan päämääränsä. Toyotan lahjoitus korostaa Punaisen listan korvaamatonta arvoa oikeiden suojelutoimenpiteiden valinnassa: lista tuo esiin prosesseja, jotka vähentävät luonnon monimuotoisuutta. Se tuottaa tutkijoille tietoa ja se lisää yleistä tietoisuutta eläin- ja kasvilajeista.

Lahjoitus lisää tietoa sukupuuttouhasta kärsivistä lajeista, joista osa on hyvinkin tärkeitä ravintolähteitä isolle osalle maapallon asukkaista.

/
Lahjoitus lisää tietoa sukupuuttouhasta kärsivistä lajeista, joista osa on hyvinkin tärkeitä ravintolähteitä isolle osalle maapallon asukkaista.
On siis kysymys ruokahuollostamme.

Ehdottomasti. Uuden rahoituksen turvin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton asiantuntijat tulevat keskittymään kasvi- ja kalapopulaatioihin. Nämä ryhmät muodostavat tärkeän ravintolähteen suurelle ihmisjoukolle. Tämäntyyppisiä elintärkeitä lajeja ovat mm. villiriisi ja vehnä.

Lisäksi merikaloja kuten sardiinit, merianturat ja punakampela tullaan suojelemaan. Ne eivät ole vain miljoonien ihmisten ravinnonlähde, vaan niiden kalastaminen ja jatkojalostus tarjoavat miljoonille ihmisille työtä.

/
Miksi Toyota on tässä mukana?

On monia syitä, miksi Toyota tukee Kansainvälistä luonnonsuojeluliittoa. Tässä niistä kaksi tärkeintä. Ensiksikin, Toyota on perustamisestaan alkaen suunnannut ympäristötoimensa siten, että kaikki tehdyt toimet ovat pääperiaatteidemme mukaisia eli tukevat ja edesauttavat kestävää kehitystä. Haluamme saada aikaan nettovaikutukseltaan positiivisen tuloksen. Meille ei riitä, että keskitymme vain puhtaaseen liikkumiseen. Haluamme enemmän.

Toinen syy on Kansainvälinen luonnonsuojeluliiton tapa kerätä tietoa. Se mahdollistaa yhteistyön Toyotan toivomalla tavalla. Toyotan toimintatapa perustuu tietoon. Tieto on Toyotalla eteenpäin vievä voima. Faktojen tarkastamiseen meillä on käytössämme jopa oma japaninkielinen sana: genchi genbutsu. Ilman sitä tietoa, jota Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto kerää, muiden yhteisöjen kuten vapaaehtoisjärjestöjen, hallitusten ja yhdistysten, olisi mahdotonta suojella ja palauttaa luonnon monimuotoisuutta.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto toivoo, että Toyotan visio ja edelläkävijäajattelu leviäisi muuhunkin autoteollisuuteen ja muillekin aloille. Jos samat visiot otettaisiin käyttöön laajemmin, voisimme todellakin elää paremmassa sopusoinnussa luonnon kanssa. Ja kuinka erilaisen maailman näkisimmekään vuonna 2050!

Jane Smart, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton lajiohjelman johtaja.

Lue lisää:

Bensiini- ja dieselmoottorit Bensiini- ja dieselmoottorit Samaan aikaan, kun kehitämme uusia vaihtoehtoisia moottoreita ja voimalähteitä, investoimme myös perinteisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin tehdäksemme niistä entistä puhtaampia ja tehokkaampia. Aja puhtaammin ja turvallisemmin Aja puhtaammin ja turvallisemmin Voimme kaikki vaikuttaa ajotavallamme sekä päästömääriin että polttoaineenkulutukseen. Toyotalla on tarjota sinulle koko joukko vihjeitä ja ohjeita riippumatta siitä, ajatko hybridillä tai tavallisella autolla. Toyota näyttää tietä vähäpäästöiseen tulevaisuuteen Toyota näyttää tietä vähäpäästöiseen tulevaisuuteen Vallankumouksellinen Toyota Mirai on saapunut. Polttokennoratkaisunsa avulla se vie maailmaa kohti pienempien päästöjen aikakautta. Toyota Prius Plug-in testattiin tosielämässä. Toyota Prius Plug-in testattiin tosielämässä. Ennen kuin Toyota toi Prius Plug-in-mallit markkinoille, testasimme niitä kolmen vuoden ajan 200 eurooppalaisen autoilijan kanssa. Tutustu tuloksiin.