Kevyempi kukkarolle, parempi luonnolle

Toyota-hybridi on vähäpäästöisempi valinta

Eri maiden hallitukset pyrkivät ohjaamaan lainsäädännöllä ja tukitoimilla autokantaa vähäpäästöisiin ja puhtaampiin autoihin. Voisi jopa sanoa, että lainsäädäntö hellii hybridejä. Hybridikuljettaja hyötyy monin eri tavoin.

Kevyempi kukkarolle

Suomessa autovero ohjaa ostopäätöksiä vähäpäästöisten autojen suuntaan. Näissä autoissa autoveron osuus myyntihinnassa on pienempi kuin isompia päästöjä tuottavissa autoissa. Voisi jopa sanoa, että ostaessasi vähäpäästöisen auton saat maksamallasi rahasummalla enemmän autoa. Vähäpäästöisten autojen, kuten hybridien ja sähköautojen vuosittainen ajoneuvovero on pienempi. Säästät vuosittain huomattavan summan rahaa.

Vähäpäästöiset autot ovat ansainneet edullisemman verokohtelun vähäisemmän kulutuksen ja pienempien päästöjen ansiosta. Hybridiautot kuluttavat vähemmän polttoainetta ja siten säästät merkittävästi polttoainekustannuksissa. Polttoaineen hinnasta on merkittävä osa veroa, joten myös maksamasi veron määrä vähenee.

Monilla paikkakunnilla on lievennyksiä sääntöihin tai erikoisetuja vähäpäästöisille autoille. Näiden etujen odotetaan lisääntyvän. Esimerkiksi Helsingin kaupunki myöntää alennuksia vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksuista.

Kolme neljästä Suomessa myydystä hybridiautosta on Toyota

Pienemmän kulutuksen vuoksi hybridiautojen CO2-päästöt ovat pienemmät. Tällä on myönteinen merkitys ilmastoon ja kasvihuoneilmiöön. Normaaliolosuhteissa Toyota-hybridiautolla voi ajaa jopa yli puolet ajoajasta sähköllä. Se on huomattavan edullista, eikä sähköajosta tule lainkaan päästöjä. Hybridiauto on oikeansuuntainen valinta ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Yksityishenkilöiden ohella vähäpäästöisyys on monille yrityksille sekä periaate- että imagokysymys. Ne ovat asettaneet rajoja yrityksen yritysautojen päästöille. Puhtaampien autojen hankinta ja käyttö tulee yritykselle edullisemmaksi, ja ne viestivät myös vastuuntunnosta.

Erikoisedut vähäpäästöisille
Yli puolet taajama-ajosta sähköllä
Hybridisanasto

Tavoitteena nollapäästöt

Toyotan ympäristötavoitteena on vuoteen 2050 mennessä vähentää autojensa hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon verrattuna. Lopullinen päämäärä on nollapäästöt niin autojen kuin niiden valmistuksen suhteen.

Autovero

Autovero sisältyy myytävän auton jälleenmyyntihintaan. Autovero määräytyy ajoneuvon CO2-päästöarvon mukaan. Näin vähäpäästöisten hybridien ja sähköautojen autovero on pienempi kuin perinteisiä voimalähteitä käyttävien suurempipäästöisten autojen autovero.

CO2-päästöt

CO2-päästöt eli hiilidioksidipäästöt ovat yksi kasvihuoneilmiötä kiihdyttävä tekijä. Polttomoottoriautot ovat yksi merkittävä CO2-päästöjen aiheuttaja. Hybridiautojen ajoajasta jopa puolet ajetaan sähköllä ja siksi myös niiden CO2-päästöt ovat pienemmät. Autojen autovero määräytyy myös CO2-päästöjen mukaan. Siksi hybridiautojen autovero ja käyttömaksut ovat pienempiä. Pelkästään Toyota-autojen ansiosta maailman CO2-päästöt ovat vähentyneet 77 miljoonaa tonnia.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia tai hyvin hitaasti uusiutuvia luonnonvaroja. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiilisia polttoaineita käytettäessä syntyy erilaisia savukaasuja kuten hiilidioksidia, rikkidioksidia, typen oksideja ja lukuisia pienhiukkasia. Ne ovat merkittäviä kasvihuonepäästöjen aiheuttajia.

Kasvihuoneilmiö

Maapallon ilmaston lämpeneminen lämpösäteilyä pidättävien aineiden lisääntyessä ilmakehässä. Auringon tulosäteily pääsee maan pinnalle kasvihuonekaasujen läpi, mutta mm. lisääntynyt hiilidioksidi hidastaa säteilyn pääsyä pois maapallolta. Maapallon keskilämpötila nousee, minkä seurauksena haitalliset sääilmiöt kuten jäätiköiden sulaminen ja merenpinnan nousu yleistyvät.

Lue lisää »

Polttoainevero

Polttoainevero on moottoribensiinistä, dieselöljystä sekä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä kannettava valmistevero. Suomessa veron osuus esimerkiksi bensiinilitran hinnasta on noin 50–60 %.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuviin energialähteisiin luetaan kuuluviksi vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, puuperäiset polttoaineet, kierrätyspolttoaineet, biokaasu sekä lämpöpumput. Turve on hitaasti uusiutuva biopolttoaine. Sähkö on verraten hyvä energialähde, mikäli se tuotetaan uusiutuvista energialähteistä.

Lue lisää hybrideistä

Pistokehybridi on osa Toyotan laajaa hybridiperhettä Pistokehybridi on osa Toyotan laajaa hybridiperhettä Pistokehybridin akku voidaan ladata suoraan normaalista pistorasiasta, mutta auto voi myös liikkua hybridin tavoin polttomoottorin ja sähkömoottorin saumattomalla yhteistyöllä. Toyotalla on tärkeä rooli kasvihuoneilmiön torjunnassa Toyotalla on tärkeä rooli kasvihuoneilmiön torjunnassa Autoteollisuus kehittää aktiivisesti uusia vähäpäästöisempiä autoja, joilla niiden ympäristövaikutuksia vähennetään. Toyota on tässä kehityksessä aktiivinen ja erityisesti hybriditekniikan kehittämisessä se on ollut edelläkävijä. Tietoa hybrideistä Tietoa hybrideistä Toyotan hybridimallisto on Suomen suosituin. Näiltä sivuilta löydät vastauksia kysymyksiin hybridillä ajamisesta, omistamisesta, tekniikasta sekä Toyotan ympäristöajattelusta. Hybridiautot Suomessa. Toyota ehdoton edelläkävijä. Hybridiautot Suomessa. Toyota ehdoton edelläkävijä. Hybridiautojen yleistyminen on ollut hyvin nopeaa Suomessa. Vuonna 2018 hybridiautoja oli liikenteessä lähes 30 000. Toyota on ylivoimaisesti suosituin hybridimerkki. Suomessa on tällä hetkellä 25 000 rekisteröityä Toyota-hybridiä.