Sähköinen autoilu

Toyotan näkökulma autoilun muutokseen

Toyota on ollut puhtaan autoilun edelläkävijä jo pitkään ja haluamme jatkossakin olla muutosvoima. Jo vuosikymmeniä sitten oivalsimme kehityksen suunnan: öljystä ja muista fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon. Toyota lähti kehittämään tulevaisuuden liikkumisen muotoja tavoitteenaan puhtaammat, uusiutuvat energiamuodot ja nollapäästöt.

Toyota kehittää aktiivisesti autoihin uusia käyttövoimia. Sähköinen autoilu on yksi mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista hybridi- ja polttokennotekniikan ohella. Toyota on ilmoittanut tuovansa maailmanlaajuisesti myyntiin yli 10 täyssähkömallia 2020-luvun alkupuoleen mennessä.

Toyota on onnistunut ympäristötavoitteissaan, ja yritys onkin valittu useasti maailman ympäristöystävällisimmäksi autonvalmistajaksi. Toimme jo yli 20 vuotta sitten markkinoille maailman ensimmäisen hybridiauton ja tänään Toyota on hybridien ylivoimainen edelläkävijä jo yli 12,5 miljoonalla valmistetulla hybridillään. Voisi myös sanoa, että hybridiautot ovat osaltaan avanneet maailman silmät. Niiden ansiosta hiilidioksidipäästöjen alentamisesta on tullut maailmanlaajuinen tavoite. Toyotan tavoitteet ovat kuitenkin vieläkin kunnianhimoisemmat.

Parempaa liikkuvuutta kaikille

Maailma muuttuu nopeasti ja sen ohella myös autoilu. Toyota näkeekin itsensä tulevaisuuden liikkumispalveluiden tarjoajana. ”Liikkumisen vapaus kaikille” edellyttää aivan uudenlaisia liikkumisen ratkaisuja. Uudet käyttövoimaratkaisut ovat tärkeitä, mutta sähkö- ja hybriditekniikka tulevat nekin varmasti olemaan merkittävässä roolissa myös tulevina vuosikymmeninä. Toyota tuo uusia automalleja sähköautomarkkinoille jo lähivuosina, ja olemassa olevaan hybriditekniikkaa kehitetään edelleen. Toyota Mirain myötä markkinoille tuli polttokennotekniikka, joka sekin voi tarjota tulevaisuudessa mielenkiintoisia uusia ratkaisuja.

Tavoitteena nollapäästöt

Toyota aikoo saavuttaa kunnianhimoiset ympäristötavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Liikkumisen vapaus kaikille -ajattelu monipuolistaa ratkaisevasti perinteisen autoilun asemaa. Toyota on aktiivisesti mukana tulevaisuuden kaupunkiautojen ja joukkoliikenneratkaisujen kehittämisessä, ja myös ajoneuvojemme valmistus kehittyy yhä ympäristömyönteisemmäksi. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa koko auton elinkaari valmistamisesta kierrätyksen kautta poistoon on päästötön.

Tulevaisuudessa autot näyttävät varsin erilaisilta, mutta Toyotan pääjohtajan ajatus pitää varmasti edelleen paikkansa: "Toyota-autot tuottavat iloa käyttäjilleen myös seuraavan sadan vuoden ajan."

12,5 miljoonaa myytyä hybridiautoa
Vedyllä nollapäästöt
Vähemmän CO2-päästöjä
Yli puolet taajama-ajosta sähköllä
Hybridisanasto

Tavoitteena nollapäästöt

Toyotan ympäristötavoitteena on vuoteen 2050 mennessä vähentää autojensa hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon verrattuna. Lopullinen päämäärä on nollapäästöt niin autojen kuin niiden valmistuksen suhteen.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia tai hyvin hitaasti uusiutuvia luonnonvaroja. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiilisia polttoaineita käytettäessä syntyy erilaisia savukaasuja kuten hiilidioksidia, rikkidioksidia, typen oksideja ja lukuisia pienhiukkasia. Ne ovat merkittäviä kasvihuonepäästöjen aiheuttajia.

Hybridiauto

Hybridiauto yhdistää saumattomasti polttomoottorin ja sähkömoottorin. Palveluksessasi on aina moottorin, sähkömoottorin tai näiden yhdistelmän voima. Polttomoottori tuottaa eteenpäin vievän voiman lisäksi energiaa akkuihin, jotka vapauttavat sitä sähkömoottorille esim. liikkeellelähdöissä. Hybridiauto varastoi myös jarrutusenergiaa sekä liike-energiaa akkuun. Tämäkin varastoitu energia siirtyy myös sähkömoottorin käyttöön. Perinteisessä autossa nuo energiat menevät hukkaan.

Sähköauto, sähköajoneuvo

Käsite "sähköauto" on hieman epätarkka. Tarkasti otettuna se on auto, joka kulkee vain ja ainoastaan ladatulla sähköllä. Kun tuo sähkö loppuu, auto pysähtyy. Monet laskevat sähköautoihin myös ne ajoneuvot, joissa poltto- tai sähkömoottori tuottaa sähköä, joka vie autoa eteenpäin. Toyota-hybrideissä yhdistyvät polttomoottorin ja sähkömoottorin parhaat puolet. Toyota-hybrideillä voi ajaa jopa yli puolet ajoajasta sähköllä. Toyota-hybridissä sähkömoottori ja polttomoottori ovat täydellinen pari. Polttomoottoritilassakin polttoaineen kulutus on vähäinen ja auton kokonaistaloudellisuus optimaalinen. Sähköautot ovat yksi monista Toyotan toimintalinjoista, jota se vie eteenpäin hybridi- ja vetyteknologian ohella. Toyotan tavoitteena on olla maailman paras ja monipuolisin liikkumispalveluita tarjoava yritys.

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuviin energialähteisiin luetaan kuuluviksi vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, puuperäiset polttoaineet, kierrätyspolttoaineet, biokaasu sekä lämpöpumput. Turve on hitaasti uusiutuva biopolttoaine. Sähkö on verraten hyvä energialähde, mikäli se tuotetaan uusiutuvista energialähteistä.

Lue lisää hybrideistä

Pistokehybridi on osa Toyotan laajaa hybridiperhettä Pistokehybridi on osa Toyotan laajaa hybridiperhettä Pistokehybridin akku voidaan ladata suoraan normaalista pistorasiasta, mutta auto voi myös liikkua hybridin tavoin polttomoottorin ja sähkömoottorin saumattomalla yhteistyöllä. Toyotalla on tärkeä rooli kasvihuoneilmiön torjunnassa Toyotalla on tärkeä rooli kasvihuoneilmiön torjunnassa Autoteollisuus kehittää aktiivisesti uusia vähäpäästöisempiä autoja, joilla niiden ympäristövaikutuksia vähennetään. Toyota on tässä kehityksessä aktiivinen ja erityisesti hybriditekniikan kehittämisessä se on ollut edelläkävijä. Tietoa hybrideistä Tietoa hybrideistä Toyotan hybridimallisto on Suomen suosituin. Näiltä sivuilta löydät vastauksia kysymyksiin hybridillä ajamisesta, omistamisesta, tekniikasta sekä Toyotan ympäristöajattelusta. Hybridiautot Suomessa. Toyota ehdoton edelläkävijä. Hybridiautot Suomessa. Toyota ehdoton edelläkävijä. Hybridiautojen yleistyminen on ollut hyvin nopeaa Suomessa. Vuonna 2018 hybridiautoja oli liikenteessä lähes 30 000. Toyota on ylivoimaisesti suosituin hybridimerkki. Suomessa on tällä hetkellä 25 000 rekisteröityä Toyota-hybridiä.