Vastuuntuntoista yritystoimintaa

Ympäristötyötä paremman tulevaisuuden puolesta

Edelläkävijänä Toyotan on kannettava vastuunsa sekä ympäristön suojelemisesta että sen kehittämisestä.

Ympäristöstä huolehtiminen on Toyotan tekemisen ytimessä. Ympäristö on osa kaikkea sitä, mitä Toyota on ja mitä se tekee. Olemme sitoutuneet vähentämään liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja kehitämme jatkuvasti teknologioita, tuotteita ja toimintatapoja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja jotka hyödyttävät koko yhteisöä.

Toyota voi olla ylpeä ympäristösaavutuksistaan. Olimme ensimmäinen autoyhtiö, joka otti käyttöön yksityiskohtaisen ajoneuvojen osien kierrätystoiminnan. Olimme ensimmäinen yritys, jonka tehdas ei tuottanut lainkaan jätettä kaatopaikalle. Toimme markkinoille myös ensimmäisen massamarkkinoille tarkoitetun hybridiauton sekä nollapäästöisen vetykäyttöisen henkilöauton. Olemme saavuttaneet jo paljon, mutta haluamme saavuttaa vielä enemmän ja innostaa myös muita. Haluamme asettaa itsellemme uusia, entistä haastavampia ympäristötavoitteita ja rakentaa tulevaisuudesta vieläkin paremman.

Ympäristötavoite 2050
Ympäristötyötä paremman tulevaisuuden puolesta

Vaikka olemme ylpeitä kaikesta, mitä olemme jo saavuttaneet, uskomme, että voimme saavuttaa vieläkin enemmän. Olemme koonneet joukon merkittäviä haasteita, joihin haluamme löytää ratkaisun vuoteen 2050 mennessä. Haluamme päästä nollaympäristövaikutusten sijaan vielä pidemmälle ja saada aikaan myönteisiä ympäristömuutoksia.

Mittavan hankkeemme tarkoitus on tehdä meidän kaikkien elämä paremmaksi käyttämällä hyväksi uutta teknologiaa, uusia työskentelytapoja ja uusia ajatuksia päästöjen vähentämiseksi. Haluamme lisätä kierrätystä, suojella luonnonresursseja paremmin ja hyödyntää puhtaampia, uusiutuvia energialähteitä samalla kun autamme ihmisiä työskentelemään ja toimimaan läheisemmässä yhteistyössä luonnon kanssa.

Puhtaampaa ilmaa
Kestävän kehityksen liikkumisratkaisuja

Yhtenä maailman johtavista autovalmistajista tunnemme vastuumme ympäristöasioista. Se tarkoittaa, että pyrimme luomaan autoja, joilla on mahdollisimman pieni vaikutus ympäröivään luontoon. Valmistamme autoja, kuten maailman ensimmäiset hybridit, sähköautomme tai maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen vetykäyttöinen henkilöauto Mirai.

Tutkimme myös vaihtoehtoisia uusiutuvia polttoaineita ja työskentelemme yhteistyössä sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka pyrkivät kehittämään puhtaampia ja tehokkaampia liikkumisen järjestelmiä. Haluamme kertoa sinulle autoista, joita olemme kehittämässä ja niistä hankkeista, joiden parissa teemme töitä saavuttaaksemme kestävää kehitystä tukevat tulevaisuuden liikkumisratkaisut.

Parempi maailma
Sopusointuinen tulevaisuus ihmisille, tuotteille ja koko maapallolle

Etsimme jatkuvasti keinoja, joilla vähennämme ympäristölle aiheuttamiamme vaikutuksia. Huolenaiheemme ei ole vain valmistamamme ajoneuvot vaan myös se, miten ja mistä materiaaleista ne valmistamme. Toimintamme noudattaa neljän R:n mottoa: Reduce (Vähennä), Reuse (Käytä uudelleen), Recycle (Kierrätä) ja Recover (Paranna). Näiden termien avulla varmistamme luonnonresurssien järkevän käytön, lisäämme tuotteidemme toimivuutta, kannustamme kierrättämistä ja uudistuvan energian käyttöä.

Suosimme kaikkialla maailmassa ratkaisuja, joiden päästöt ovat vähäisiä, tuemme uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä pyrimme luomaan uusia vähäpäästöisiä materiaaleja luonnonmukaisista raaka-aineista.

Parempaa elämää
Päämääränä yhteisö, jossa ihmiset ja luonto elävät sopusoinnussa

“Takaisin luontoon” voi tuntua yllättävältä viestiltä autovalmistajalta. Se on kuitenkin viesti, joka liittyy sitoutumiseemme ottaa luonto huomioon kaikessa tekemisessämme. Haluamme, että meillä on myönteinen vaikutus niin yhteiskuntaan, koko planeettaan kuin sen ihmisiin. Haluamme viedä asioita parempaan suuntaan. Toyotan ympäristöfilosofia ja -toimintatapa perustuvat jo vuoden 1992 “Guiding Principles at Toyota” ja “Toyota Earth Charter” -julkaisuihin.

Vuonna 2008 julkaisimme “Toyota Biodiversity Guidelines” eli Toyotan ohjeistukset luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. ”Toyota Global Vision 2020” -julkaisussa vahvistimme “Enriching the Lives of People in Communities” -viestiä eli kuinka ihmisten elämää voidaan monipuolistaa ja rikastaa yhteisöissä. Uusin kunnianhimoinen julkilausumamme on Toyota Ympäristöhaaste 2050, joka asettaa meille kuusi selkeää ympäristöön liittyvää haastetta. Kuudes niistä kertoo, kuinka rakennetaan yhteisö, joka elää sopusoinnussa luonnon kanssa.

Kohti parempaa
Turvallinen, vastuuntuntoinen ja säädöksiä kunnioittava yritystoiminta

Olemme sitoutuneet sekä suojelemaan että parantamaan ympäristöämme. Sen lisäksi, että haaste velvoittaa meitä luomaan itsellemme tiukat työskentelytavat sekä turvalliset että ja vastuulliset toimintamallit, se velvoittaa meitä täyttämään ympäristölait ja säännökset kaikkialla, missä valmistamme tai myymme autojamme.

Tämä vastuu kattaa ympäristövaikutukset koko ajoneuvon elinkaaren ajalta, alkaen suunnittelusta, jatkuen tuotteen kehittämiseen, valmistukseen, tuotteen kuluttajakäyttöön ja päätyen lopulta kierrätykseen ja kierrätyskelpoisten osien mahdolliseen uusiokäyttöön. Vastaamme lisäksi siitä, että meillä on oikeat keinot ja järjestelmät selviytyä myös ympäristöriskeistä ja vaaratilanteista.

Lue lisää:

Kohti parempaa Kohti parempaa Mitä keinoja ja sertifiointitapoja käytämme varmistaaksemme, että olemme matkalla kohti parempaa. Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyota haluaa rakentaa ympäristöystävällisiä autoja. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä puhtaampia tapoja valmistaa autoja ja hävittää niitä. Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan 360-ympäristöajattelu perustuu neljän R:n ideaan: Reduce (Vähennä), Reuse (Käytä uudelleen), Recycle (Kierrätä) ja Recover (Paranna). Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan 2050 ympäristöhaasteisiin sisältyy kuusi eri haastetta. Ne liittyvät uusien tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen.