Parempi maailma

Sopusointuinen tulevaisuus ihmisille, tuotteille ja koko maapallolle

Me Toyotalla etsimme jatkuvasti uusia keinoja vähentääksemme ympäristövaikutustamme. Tämä osio kertoo, mitä olemme jo tehneet, mitä teemme juuri nyt ja mitä tulemme tekemään, jotta saavuttaisimme tasapainon ihmisten, valmistettavien tuotteiden ja maapallon välillä.

Neljä R-kirjainta parempaan maailmaan

Jo pidemmän aikaa tärkeimpänä tavoitteenamme on ollut kehittää ajoneuvojen ohella valmistustapoja, joiden vaikutus ympäristöön on vähäisempi. Tämä 360-ajattelumme perustuu yleisesti tunnettuun neljän R:n ideaan: Reduce (Vähennä), Reuse (Käytä uudelleen), Recycle (Kierrätä) ja Recover (Paranna). Nämä sanat antavat suuntaviivat autojen suunnittelulle ja valmistukselle, sille kuinka automme toimivat asiakkaidemme käytössä, kuinka niistä tehdään turvallisempia ja lopulta siihen, kuinka auto hävitetään.

Neljän R:n perusideana on vähentää arvokkaiden luonnonvarojen käyttöä ja pienentää päästöjä. Samalla ideologia ohjaa pohtimaan, kuinka valmistaa tulevaisuuden autoja, jotka hyödyntävät uusia innovatiivisia materiaaleja ja uusia energialähteitä ja jotka ovat entistäkin puhtaampia ja tehokkaampia. Tämä lähestymistapa auttaa meitä kohti päämääräämme, äärimmäisen ympäristöystävällistä autoa. Autoa, jonka ympäristövaikutus on sen kaikissa elinkaaren vaiheissa nolla.

/
/
Reduce – Vähennä Vähennetään ympäristöön kohdistuvia vaatimuksia.
/
Reuse – Käytä uudelleen Lisätään resurssien ja tuotteiden uusiokäyttöä.
/
Recycle – Kierrätä Kierrättämällä vähennetään raaka-aineiden käyttöä.
/
Recover - Paranna Tehokkaampi hyödyntäminen vähentää jätettä.
Reduce – Vähentäminen

Vähentäminen niin käytetyissä materiaaleissa kuin tuotetuissa kokonaismäärissä merkitsee pienempää ympäristövaikutusta. Tämä ajatus ohjaa kaikkea tekemistämme alkaen vähemmän ympäristöä rasittavista autoista päätyen valmistusprosesseihin, jotka hyödyntävät paremmin resursseja ja tuottavat vähemmän saasteita.

/
/
/
/
/
Reuse – Uudelleenkäyttö

Asioissa, joiden käyttöä emme voi vähentää, pyrimme lisäämään uusiokäyttöä. Auton käyttöaikana monia sen käyttämiä osia voidaan kunnostaa ja käyttää uudelleen. Ajatuksesta on hyötyä myös silloin, kun autoa valmistellaan romutusta varten. Autossa voi yhä olla runsaasti osia, jotka voidaan ottaa talteen kunnostusta ja uudelleenkäyttöä varten. Valmistusprosessiemme aikana käytämme mieluummin uudelleen resursseja kuten vesi ja jäännösmateriaalit sen sijaan, että jätämme ne hyödyntämättä.

/
/
/
/
/
Recycle – Kierrätä

Jos pystymme kierrättämään osia viisaasti, voimme käyttää vähemmän uusia resursseja ja materiaaleja tarvittavien osien valmistamiseen. Hyödynnämme kierrätettyjä materiaaleja uusien autojen valmistuksessa. Pystymme kierrättämään autoissamme mm. hybridijärjestelmän osia.
Japanissa olemme alkaneet hyödyntää tällaista kierrätyksen jälkeistä erottelujäännöstä. Esimerkiksi autoissamme käytettyä äänieristemateriaalia ja puutarhamaisemointiin liittyviä elementtejä voidaan valmistaa tästä materiaalista.
Aloitteellisuuttamme kuvastaa ympäri Eurooppaa perustamamme yli 30 autojen vastaanottopistettä, joihin kuluttajat voivat jättää autonsa asiallisesti kierrätettäviksi. Suomessa vastaavaa toimintaa harjoittaa organisoidusti Autotuojat ry:n omistama Suomen Autokierrätys Oy.
Myös monet autojemme komponentit on merkitty kierrätysmerkinnöin, helpottamaan materiaalien lajittelua auton romutusvaiheessa. Pyrimme siis hyödyntämään kaikki mahdollisuudet kierrätykseen auton koko elinkaaren ajalta.

/
/
*ELV – End of Life Vehicle
/
/
/
Recover – Paranna

Pitääksemme jätteiden muodostumisen valmistusprosessissa minimissään uusiokäytämme osia mahdollisimman paljon. Työskentelemme myös tiiviissä yhteistyössä ajoneuvojen hävittämiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa löytääksemme ajoneuvojemme parhaat hävittämistavat. Kaikkein pienimmätkin jätteet voidaan ottaa talteen ja hyödyntää vaihtoehtoisena polttoaineena esimerkiksi teollisuudessa.
Autoosi täytyy uusia elinikänsä aikana esimerkiksi akkuja, renkaita ja öljynsuodattimia, minkä vuoksia huoltoliikkeidemme jätteenkeräys on viety erittäin laadukkaalle tasolle. Varaosatarjontamme sisältää nykyään paljon tehdaskunnostettuja osia, kuten ilmastoinnin kompressoreita, ohjaustehostinyksiköitä ja kytkinpaketteja.

/

Lue lisää:

Kohti parempaa Kohti parempaa Mitä keinoja ja sertifiointitapoja käytämme varmistaaksemme, että olemme matkalla kohti parempaa. Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyota haluaa rakentaa ympäristöystävällisiä autoja. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä puhtaampia tapoja valmistaa autoja ja hävittää niitä. Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan 2050 ympäristöhaasteisiin sisältyy kuusi eri haastetta. Ne liittyvät uusien tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotalla on vastuu ympäristön suojelusta ja parantamisesta. Tutustu ympäristöhankkeidemme historiaan ja tulevaisuuden ympäristösuunnitelmiimme.