Mirai on saapunut. Nyt alkaa vetykäyttöisten ajoneuvojen päästötön aikakausi.

Yhtä helppokäyttöinen kuin perinteinen auto

Mirai-sana on japania ja se tarkoittaa tulevaisuutta. Polttokennotekniikan yleistyminen vaatii, että ratkaisut ovat heti ihmisten saatavilla. Toyota Mirain kohdalla näin on. Vaikka auton voimanlähde on äärimmäisen edistyksellinen ja se käyttää uudentyyppistä polttoainetta, se näyttää silti tavalliselta keskikokoiselta nelioviselta sedanilta. Mirai on käytännöllinen, turvallinen ja sillä on yhtä helppo ajaa kuin millä tahansa perinteisellä voimanlähteellä varustetulla autolla.

Mirain toimintamatka on sama kuin vastaavankokoisen polttomoottoriauton ja tankkauskin vie saman ajan kuin periteiselläkin autolla eli 3-5 minuuttia. Mirain etuja ovat hiljaisuus, ajamisen tasaisuus, hyvä suorituskyky ja päästöttömyys. Pakoputkesta tulee vain vesihöyryä.

Kuinka se toimii

Mirain polttokennoratkaisu tuottaa virtaa vedyn ja hapen avulla.

Mirain polttoainetankki täytetään samalla tavoin kuin normaali bensiini- tai dieseltankki. Polttoaine syötetään maanalaisista korkeapainetankeista auton polttokennoon, jossa vety ja ilman happi reagoivat keskenään muodostaen sähkövirtaa.

Aivan kuten perinteisissä polttomoottori-hybridiautoissa sähköjännitteen volttimäärää nostetaan ja virta hyödynnetään auton sähkömoottorissa. Lisäksi auton liike-energiaa otetaan talteen jarrutettaessa tai pysähdyttäessä ja talteen otettu energia parantaa entisestään auton taloudellisuutta.

Vuosikymmeniä jatkuneen hybriditekniikan kehitystyön avulla olemme onnistuneet nostamaan energiatiheyden huippuunsa. Yhdestä litrasta vetyä saamme 3,1 kW tehoa. Tälle tasolle ei ole päässyt vielä yksikään toinen valmistaja.

/
Polttokennoratkaisumme on itseasiassa hybridikehitystyön jatke, jossa perinteinen polttoainetankki on korvattu vetysäiliöllä. Polttokenno tuottaa sähköä, joka puolestaan on energiaa autoa eteenpäin vievälle moottorille. Merkittävin ero on päästöissä. Mirain pakoputkesta tulee vain vesihöyryä.
Vetyä voidaan tuottaa melkein mistä vain

Vety ei ole uusi energianlähde. Sitä on käytetty laajasti jo yli vuosisadan ajan ja nyt se on havaittu erinomaiseksi voimanlähteeksi ajoneuvoille, joiden päästöjä halutaan pienentää ja joiden riippuvuutta hupenevista öljyvarannoista halutaan vähentää.

Vetyä on kaikkialla. Se on itseasiassa maailmankaikkeuden yleisin atomi. Vety on kuitenkin aina sidoksissa muihin aineisiin, kuten esimerkiksi veden happeen (H2O). Se tarkoittaa sitä, että meidän on löydettävä keinoja purkaa tuo sidos voidaksemme tuottaa puhdasta (H2) vetypolttoainetta. Luonnossa on useita keinoja, joilla sidos voidaan purkaa. Niihin kuuluvat mm. uusiutuva energia kuten tuuli- tai aurinkovoima.

Tiesitkö, että vetyä voidaan tuottaa melkein mistä tahansa – vedestä, virvoitusjuomasta, jätteistä ja jopa lannasta.

Vety-yhteiskunta

Me Toyotalla uskomme, että saamme huomattavia ympäristöllisiä- ja yhteiskunnallisia etuja suuntautumalla sekä hiilidioksidivapaaseen vetypolttoaineeseen että kierrätettäviin energialähteisiin. Nämä ratkaisut ovat tärkeä osa Toyotan pitkän tähtäimen Environmental Vision 2050 -ohjelmaa. Haluamme löytää tasapainon luonnon ja yhteiskunnan välille.

Vety on puhdas ja tehokas keino tuottaa energiaa ja sen saanti ja markkinatilanne on vakaalla pohjalla. Sen lisäksi, ettei vety tuota CO2-päästöjä, vedyn energiatiiviys on suurempi kuin akkujen ja lisäksi sitä on helpompi kuljettaa ja varastoida. Vetyä voidaan käyttää ajoneuvojen kuten yksityisautojen, bussien, taksien ja työkoneiden voimanlähteenä. Se sopii myös kotien energiaksi.

Tiesitkö, että Miraista riittäisi hätätilanteessa energiaa keskimääräisen japanilaisen tai amerikkalaisen kodin viikon tarpeisiin?

Läpimurto voimalinjojen teknologiassa
Kaksi vuosikymmentä tutkimustyötä

Olemme vakuuttuneita, että polttokennotekniikka on teknologinen läpimurto, joka mahdollistaa kestävän päästöttömän liikkumisen matalampien päästöjen maailmassa.

Aloitimme tutkimustyömme ja testauksemme 20 vuotta sitten samoihin aikoihin kun aloitimme työskentelyn Priusin kanssa. Nyt pystymme hyödyntämään vedyn edut autossa tavalla, joka vastaa nykyaikaisen kuluttajan toiveita. Samalla pystymme vastaamaan ilmanlaadun ja kestävän kehityksen haasteisiin.

/
Vastauksia yleisiin kysymyksiin
Eivätkö polttokennoautot ole liian kalliita?

Aivan kuten hybriditekniikan osaltakin on tapahtunut, polttokennotekniikan laajamittainen hyväksyminen vie aikaa. Jotta kiinnostus polttokennoihin herää, autojen hintaa on saatava alas. Mirai-kehitysprojektimme aikana olemme onnistuneet alentamaan polttokennojärjestelmän hintaa 95 % verrattuna sen edeltäjään 2008 FCHV-adv-malliin. Onnistuimme tässä tekemällä komponenteista pienempiä, kevyempiä, tehokkaampia sekä massavalmistukseen paremmin soveltuvia.

Ratkaisussamme pystymme myös hyödyntämään samoja osia, joita jo on hybridimalleissamme kuten esimerkiksi sähkömoottorit. Tämä tuo kustannussäästöjä ja lisää luotettavuutta. Olemme varmoja siitä, että polttokennoautojen hintataso laskee myyntimäärien kasvaessa, kuten on käynyt hybridiautojenkin tapauksessa. Tavoitteemme on myydä maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä 30 000 polttokennoautoa vuodessa. Se on 10-kertaisesti enemmän kuin tavoitteemme vuonna 2017.

/
Entäs autojen tarvitsema kaasunjakeluverkko?

Kaasun jakeluverkon suunnittelu, rakentaminen ja myynnin organisoiminen ovat vasta alkuvaiheessa. Näiden järjestelmien rakentaminen on äärimmäisen tärkeää jo ensimmäisten vetyautojen käyttäjille. Autojen valmistajana edesautamme aktiivisesti infrastruktuurin kehittämistä niin muiden yritysten kuin eri maiden hallitusten kanssa. Tästä esimerkkinä mainittakoon toimintamme Euroopan Hyfive -projektissa. Meillä on myös tärkeä rooli Clean Energy Partnership -toiminnassa, Euroopan suurimmassa hybridiautojen esittelyprojektissa sekä UKH2Mobility:ssä, joka edesauttaa polttokennoautojen kehitystyötä Isossa-Britanniassa.

Kehitys on ollut nopeaa. Mirain lanseerauksen aikoihin niissä Euroopan maissa, joissa Mirai lanseerattiin vuonna 2015, oli jo 40 vedyn jakeluasemaa ja satoja uusia oli suunnitteilla. Sen lisäksi, että asemien määrä on riittävä, myös niiden sijoittelussa on onnistuttava. Asemien on palveltava hyvin sekä suuria kaupunkeja että niiden välisiä yhteyksiä.

/
Eikö vedyn tuotanto ole riippuvainen fossiilisista polttoaineista?

Vetyä voidaan tuottaa monista, runsaista lähteistä. Euroopassa suosituin tapa on tuottaa sitä vesihöyryn kautta. Ratkaisu käyttää hyväkseen maakaasua. Toinen vaihtoehto on erottaa vety elektrolyysin avulla vedestä. Elektrolyysiprosessissa voidaan jo nyt käyttää hyväksi uusiutuvia energialähteitä kuten aurinko-, tuuli- tai vesivoimaa.

Tämä kehitysaskel on olennainen, kun halutaan varmistaa, että autojen todellinen hiilijalanjälki on pieni. Esimerkiksi koko Tanskan vetytuotanto perustuu nykyisin uusiutuviin energialähteisiin. Myös Saksan ja monien muiden maiden odotetaan siirtyvän tulevina vuosina ympäristöystävällisempään tuotantotapaan.

Ovatko sähköautot energiatehokkaampia kuin polttokennoautot?

Keskustelussa eri energiaratkaisujen paremmuudessa ei voi keskittyä vain siihen, mitä on saavutettavissa tänään. On otettava huomioon myös tulevaisuuden mahdollisesti mukanaan tuomat edut. Juuri tässä näemme vedyn suurimmat mahdollisuudet. Uskomme, että vedystä kehittyy merkittävä, vähäpäästöinen, uudistuvista energialähteistä tuotettu energiamuoto.

Mirai ja Toyotan polttokennotekniikka tuo mukanaan myös käytännön elämää helpottavia ratkaisuja – reilun kokoinen sedanmalli ei tarvitse yönylilatauksia, ja yhdellä tankkauksella voi EU:n virallisen testaustavan mukaan ajaa yli 500 km. Tähän yhdistelmään mukavuutta, suorituskykyä ja ympäristötehokkuutta eivät nykyiset sähköautot pysty.

/

Lue lisää:

Kohti puhdasta ja kestävää tulevaisuutta Kohti puhdasta ja kestävää tulevaisuutta Me Toyotalla uskomme, että vety on suunta tulevaisuuteen. Vedyn avulla tuotetaan jo nyt energiaa koteihimme ja rakennuksiimme, ja se tarjoaa oivallisen vaihtoehdon myös autoteollisuuden tarpeisiin. Voimme saavuttaa huomattavia ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia etuja suuntautumalla sekä hiilidioksidivapaaseen vetypolttoaineeseen että kierrätettäviin energialähteisiin. Nämä ratkaisut ovat tärkeä osa Toyotan pitkän tähtäimen Environmental Vision 2050 -ohjelmaa Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen Toyota haluaa muuttaa ympäristötietämyksensä näkyviksi aloitteiksi, joilla vastaamme luonnossa kohtaamiimme haasteisiin. Tutustu toimiin, joilla haluamme nostaa ympäristöasiat henkilöstömme, paikallisten yhteisöjen ja koko maailman tietoisuuteen. Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuus Halu säilyttää elämän monimuotoisuus on yksi Toyotan ensisijaisista tavoitteista. Investoimme sekä aikaa että pääomaa säilyttääksemme planeettamme monipuolisen ja kauniin kasvi- ja eläinkunnan. Ajatukset tulevaisuudessa Ajatukset tulevaisuudessa “Jätetään lapsillemme parempi maailma” ei ole tyhjä lupaus Toyotalle. Se on käyttövoima, joka kannustaa meitä luovuuteen, yhteistyöhön, esteiden murtamiseen sekä tarjoamaan oman panoksemme kestävään kehitykseen.