1. Voimalinjat
 2. Vetykäyttöinen polttokennoauto
 3. Kohti puhdasta tulevaisuutta
Toyota palvelee

Kohti puhdasta tulevaisuutta vedyn avulla

Vaihtoehtoisen energianlähteen löytämisen tarve fossiilisille polttoaineille on ilmiselvä ja todellinen. Me Toyotalla uskomme, että vety on suunta tulevaisuuteen. Se on maailmankaikkeutemme yleisin alkuaine, ja sitä löytyy lähes kaikesta aina vedestä kasvillisuuteen. Vedyn avulla tuotetaan jo nyt energiaa koteihimme ja rakennuksiimme, ja se tarjoaa oivallisen vaihtoehdon myös autoteollisuuden tarpeisiin.

Voimme saavuttaa huomattavia ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia etuja suuntautumalla sekä hiilidioksidivapaaseen vetypolttoaineeseen että kierrätettäviin energialähteisiin. Nämä ratkaisut ovat tärkeä osa Toyotan pitkän tähtäimen Environmental Vision 2050 -ohjelmaa. Haluamme löytää tasapainon luonnon ja yhteiskunnan välille.

Puhdasta energiaa

Vety on puhdas ja tehokas keino tuottaa energiaa. Sitä voidaan tuottaa useilla eri tavoilla, mm. kemianteollisuuden sivuprosesseina tai sähkön avulla elektrolyysillä. Lisäksi vetyä voidaan käyttää isojen energiamäärien varastointiin huomattavasti tehokkaammin kuin vaikkapa suunnattoman suuria akustoja, joita on ehdotettu ratkaisuksi puhtaan energian varastointiin.

Ajatellaan tilannetta, jossa aurinkosähköä on saatavilla runsain mitoin, mutta yöllä energiantuotantoa ei ole. Tai tuulivoimaa, jonka ongelmana voi olla esimerkiksi ylituotanto, jolloin osa tuulivoimaloista pitää pysäyttää.

Edellä mainituissa tilanteissa syntyy kahdella eri tavalla tarve varastoida energiaa, ja mainituissa tilanteissa vedyn tuottaminen elektrolyysilla onkin erittäin järkevä vaihtoehto. Puhtaalla aurinko- tai tuulienergialla voidaan tuottaa esimerkiksi merivedestä vetyä, joka voidaan varastoida. Lopputuloksena on päästöttömästi tuotettua energiaa, joka päätyy vedyn muodossa joko isompaan säiliöön, kaasuverkostoon tai vaikkapa polttokennokäyttöisen auton vetysäiliöön.

 • Kohti vety-yhteiskuntaa

  Vety on puhdas ja tehokas keino tuottaa energiaa ja sen saanti ja markkinatilanne on vakaalla pohjalla. Sen lisäksi, ettei vety tuota CO2-päästöjä, vedyn energiatiiviys on suurempi kuin akkujen ja sitä on helpompi kuljettaa ja varastoida. Vetyä voidaan käyttää ajoneuvojen kuten yksityisautojen, bussien, taksien ja työkoneiden voimanlähteenä. Se sopii myös kotien energiaksi. Tiesitkö, että Miraista riittäisi hätätilanteessa energiaa keskimääräisen japanilaisen tai amerikkalaisen kodin viikon tarpeisiin?

  Vetyä voidaan siis käyttää niin energian varastointiin kuin tuotantoon. Ja voidaanpa sillä liikennöidä vesilläkin, tästä esimerkkinä Helsingissäkin pysähtynyt ainutlaatuinen Energy Observer -alus, joka tuottaa itse kaiken energiansa tuuli- ja aurinkovoimasta sekä polttokennoista.

Toyota jatkaa vetyteknologian kehittämistä koko ajan niin kevyen kuin raskaan kaluston osalta. Mirai-malleja tuodaan jatkuvasti suuria määriä sellaisiin käyttökohteisiin, joissa aito nollapäästöisyys on etu. Esimerkiksi Pariisissa on otettu taksikäyttöön jo useita satoja Mirai-autoja.
Toyota ei yksin voi missään päin maailmaa pakottaa kehitystä vety-yhteiskunnan suuntaan. Sen sijaan Toyota toimii aktiivisesti yhteistyössä niiden tahojen kanssa, jotka haluavat mahdollistaa täysin päästöttömän tulevaisuuden. Kun maailma alkaa olla valmis vedylle, Toyota on sitä jo.

 • Tutustu Toyota Miraihin

  Vuonna 2014 esitelty ensimmäisen sukupolven Toyota Mirai todisti vedyn olevan varteenotettava vaihtoehto matkalla kohti puhdasta ja kestävää tulevaisuutta.

  Sen toimintamatka ja tankkausaika olivat yhtäläiset perinteisen polttomottoriauton kanssa, päästöjen ollessa puhdasta vettä. Konseptimallin pohjalta kehitetty toisen sukupolven Mirai edustaa valtavaa kehitysaskelta polttokennoautoujen kehittelyssä ja matkalla kohti vetyyn perustuvaa, päästötöntä yhteiskuntaa. Elegantti, mutta urheilullinen toisen sukupolen Mirai tarjoaa paitsi entistä pidemmän toimintamatkan, myös selkeästi kehittyneemmät ajo-ominaisuudet.

Miksi vety?


 • Ei lähipäästöjä

  Päästötöntä ympäristöystävällistä energiaa - jotta me kaikki voimme hengittää helpommin. Vedyn käyttäminen sähkön tuotantoon ei tuota päästöjä, ja uusiutuvalla energialla, esimerkiksi aurinko- tai tuulienergialla tuotettu vety on täysin hiilidioksidivapaata.


 • Ehtymätön luonnonvara

  Vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine, eli se on käytännössä ehtymätön luonnonvara. Sitä voidaan tuottaa useilla eri tavoilla - puhtaalla aurinko- tai tuulienergialla voidaan tuottaa esimerkiksi merivedestä vetyä, joka voidaan varastoida.


 • Helppo kuljettaa ja varastoida

  Sähköä voi olla vaikea varastoida ja siirtää pitkiä matkoja, mutta käyttämällä sähköä vedyn tuottamiseen sekä varastointi että kuljetus yksinkertaistuvat. Esimerkiksi aurinkosähköllä tuotettu vety on päästöttömästi tuotettua energiaa, joka voidaan varastoida esim. polttokennokäyttöisen auton vetysäiliöön.


 • Paikallisesti tuotettua

  Vety tarjoaa mahdollisuuden puhtaan energian varastointiin tavalla, mihin muut energiamuodot eivät pysty. Sen ominaisuudet ovat energian varastoinnissa ylivertaisia verrattuna muihin tapoihin varastoida uusiutuvaa energiaa. Paikallisesti tuotettua energiaa voidaan näin käyttää joko paikallisesti tai esimerkiksi kaasuverkoston avulla maan- tai maanosanlaajuisesti.