1. Toyota Way
 2. Turvallisuus
 3. Näin pysäköit oikein | Toyota Way
Toyota palvelee

Näin pysäköit oikein

Liikenneturvallisuus
Pysäköinnissä on mukana monta muuttujaa. Näillä opeilla pysäköit autosi turvallisesti ja vältät pysäköintivirhemaksut. 
 • Teksti: Tuomas I. Lehtonen
 • Kuva: Adobe
 • 15.5.2023
 • Pysäköinnin perusprinsiippi on turvallisuus – autoa ei saa koskaan pysäköidä niin, että se aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. Suomen tieliikennelaki kieltää auton pysäköinnin turvallisuussyistä seuraavissa paikoissa.

  • suojatie, jalkakäytävä ja viiden metrin matka ennen suojatietä
  • pyörätie ja pyörätien jatke
  • risteävä pyörätie ja risteävän pyörätien jatke
  • risteysalue ja liikenneympyrä
  • tunneli
  • pyörä- ja linja-autokaista
  • moottoritie.

  Edellä mainituissa paikoissa saa kuitenkin pysähtyä hetkellisesti, jos se on tarpeen väistämisvelvollisuuden, jonkin liikenne-esteen (esimerkiksi ruuhka tai työmaa) tai hätätilanteen vuoksi.

  Huomioi pysäköintikieltomerkit

  Suomessa on käytössä useita pysäköinnin kieltäviä liikennemerkkejä. Tutuimpia niistä ovat pysäköinti kielletty - ja pysähtyminen kielletty -merkki. Kun näistä ensiksi mainittu koristaa tien reunaa, et saa pysäköidä autoa tien varteen. Pysäköinniksi katsotaan lain näkökulmasta myös ne tilanteet, joissa kuski ei poistu autosta. Pysäköintikielto alueella voit kuitenkin pysäyttää auton siksi aikaa, että purat tai lastaat auton tai otat kaverin kyytiin tien reunasta.

  Punaisella ristillä merkitty Pysäyttäminen kielletty -merkki on näistä kahdesta merkistä tiukempi. Se kieltää auton pysäyttämisen kokonaan liikennetilanteen vaatimia pysähdyksiä lukuun ottamatta.

  Pysäköinti kielletty (C37)                         Pysäköinti kielletty (C38)

   

  Pysäköintikieltoalueen merkki rajoittaa autoilijaa pysäköinti kielletty -merkin tavoin. Aluekohtainen merkki kieltää pysäköinnin kuitenkin laajemmalla alueella, kun taas pysäköinti kielletty -merkin vaikutusalue rajoittuu tien yhteen reunaan ja päättyy yleensä seuraavaan risteykseen. Pysäköintikieltoalue sen sijaan päättyy pysäköintikieltoalue päättyy -merkkiin. Pysäköintikieltoalueen sisällä pysäköinti voidaan kuitenkin sallia pysäköintimerkillä merkityillä paikoilla.

  Pysäköintikieltoalue (C39)                       pysäköintikieltoalue päättyy (C40)

   

  Perinteisen pysäköintikieltomerkin ohella käytössä on myös vuoropysäköinnin sallivia merkkejä, joissa pysäköintikieltomerkkiin on lisätty yksi tai kaksi valkoista pystyviivaa. Yhdellä viivalla varustettu merkki kieltää pysäköinnin kuukauden parittomina päivinä ja kahdella viivalla varustettu parillisina päivinä. Näitä merkkejä käytetään usein helpottamaan tien talvikunnossapitoa.

  Vuoropysäköinti (C44.1) vas. pysäköinti kielletty kuukauden parittomina päivinä
  Vuoropysäköinti (C44.2) oik. pysäköinti kielletty kuukauden parillisina
   
  Piha-, kävely- ja pyöräkadulla on omat sääntönsä

  Piha-, kävely- ja pyöräkaduilla auton pysäköinti poikkeaa olennaisesti muista katualueista. Piha- ja pyöräkaduilla saat pysäköidä henkilöauton vain merkitylle pysäköintipaikalle. Kävelykadulla auton pysäyttäminen ja pysäköinti on lähtökohtaisesti kielletty, mutta huoltoajo voidaan kuitenkin sallia erillisellä liikennemerkillä.

  Pihakatu (liikennemerkki E24)                Kävelykatu (E26)                Pyöräkatu (E28)
   
  Lisäkilpi antaa tärkeää lisätietoa

  Pysäköinnin sallivien ja kieltävien merkkien yhteydessä käytetään usein lisäkilpiä, jotka antavat tarkempia ohjeita pysäköintiin. Niillä ilmoitetaan esimerkiksi liikennemerkin vaikutusalueesta, pysäköintitavasta (esimerkiksi vinoparkki), pysäköinnin aikarajoituksesta, pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta tai pysäköinnin maksullisuudesta sekä näiden voimassaoloajoista.

  Esimerkkejä lisäkilvistä:

   

  Pysäköinti kielletty ma-pe klo 8–17 (merkki H17.1)
  Pysäköinti kielletty la klo 8–13 (H17.2)
  Pysäköinti kielletty su, kirkkopyhinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä klo 8–14 (H17.3)
  Liikennemerkin vaikutusalue molempiin suuntiin (H9.2)

   
  Muista kiekko tai parkkimaksu

  Pysäköintipaikka ilmaistaan tutulla sinipohjaisella liikennemerkillä, johon on maalattu P-kirjain (E2). Jos pysäköintipaikat on merkitty parkkialueelle valkoisin viivoin, aja auto huolellisesti ruudun sisään. Esimerkiksi renkaat eivät saa jäädä viivan päälle tai ruudun ulkopuolelle.

  Pysäköintipaikka (E2)

   

  Jos pysäköintipaikkaa ilmaisevan merkin yhteydessä on parkkikiekon käyttöä edellyttävä lisäkilpi (H19.2), pyöräytä kiekon osoitin näyttämään saapumisaikaa seuraavaa tasa- tai puolituntia. Jätä kiekko näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle.

  Jos lisäkilvessä mainitaan pysäköinnin olevan maksullista (ks. liikennemerkki H20), muista maksaa pysäköinnistä. Monilla pysäköintialueilla, kadunvarsipaikoilla ja pysäköintitaloissa pysäköinnin voi maksaa näppärästi älypuhelimeen ladattavalla mobiilisovelluksella (esim. Moovy, EasyPark, Parkman).

  Sovelluksella voidaan pysäköintiaika sekä käynnistää että päättää. Pysäköintimaksu veloitetaan automaattisesti asiakkaan ilmoittamalta maksukortilta. Sovellusta käyttävän ei tarvitse kiikuttaa autoonsa perinteistä pysäköintilipuketta, sillä pysäköinninvalvonta voi tarkastaa pysäköintimaksun suorituksen auton rekisterinumeron perusteella.

  Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus (H19.2) vas. ja maksullinen pysäköinti (H20)

   

  Pysäköi turvallisesti

  Viesti selvästi muille tielläliikkujille, kun aiot pysäköidä autosi. Jos pysäköit kadun tai tien varten kytke vilkku päälle ja ohjaa auto rauhallisesti kaistan oikeaan reunaan. Jarruta maltilla, jotta takana tulevilla on aikaa reagoida tilanteeseen.

  Paikoitusalueilla tapahtuvat peltikolarit sattuvat usein silloin, kun autolla peruutetaan pois parkkipaikalta. Autoa paikoittaessa turvallisinta onkin peruuttaa auto parkkiruutuun saavuttaessa. Jos parkkialueella on kaksi peräkkäistä parkkipaikkaa tyhjänä, voit ajaa auton toisen ruudun läpi takimmaiselle paikalle. Näin vältät lähtiessäsi peruuttamisen.

  Ole tarkkana myös autosta noustessasi. Avaa ovi vasta katsahdettuasi vasemman olkasi yli. Näin varmistat, ettei kukaan ole ohittamassa sinua tai pysäköimässä autoaan viereiseen parkkiruutuun.

  Lähde parkista varovasti

  Tarkkaavaisuus on valttia myös parkkiruudusta liikkeelle lähdettäessä. Muista, että sinun on väistettävä liikkeelle lähtiessäsi muita pysäköintialueella tai tiellä liikkujia.

  Lähtiessäsi tien tai kadun oikeasta reunasta, varmista sivupeilistä ja katsomalla vasemman olkasi yli, että takaasi ei ole tulossa liikennettä. Kytke vilkku päälle hyvissä ajoin ennen liikkeelle lähtöä.

  Erityisen haastavaa liikkeelle lähtö on kaksisuuntaisen tien tai kadun vasemmasta reunasta. Koska siirryt liikenteeseen vastaantulevien kaistan yli, joudut väistämään sekä vastaantulevia että kanssasi samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja.

  Vilkasliikenteisillä katualueilla auto on turvallisinta paikoittaa aina tien oikeaan reunaan. Tieliikennelaki sallii vasempaan reunaan pysäköinnin vain niissä tilanteissa, joissa siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa muille tiellä liikkujille.

  Lähteet: Liikenneturva, Moovy, Parkman


 • Kaikki liikennemerkit löydät Väyläviraston sivuilta. 

  https://vayla.fi/vaylista/liikennemerkit/kaikki-merkit

Kiihdytä mukaan Toyota-maailmaan

Tilaa Toyota Way -uutiskirje

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua