1. Toyota Way
 2. Turvallisuus
 3. Varo lätäköitä ja kuopppia! – mutta miksi?
Toyota palvelee

Varo lätäköitä! – mutta miksi?

Ajoturvallisuus
Lumivaipan sulaessa paljastuvat karun talven tekoset. Jään ja lumen alta putkahtelee esiin syviä kraattereita ja sulamisvedet muodostavat teiden notkelmiin kahluualtaita. Autoilijoilta vaaditaan nyt erityistä tarkkuutta, jotta ikäviltä vaurioilta vältytään.
 • Teksti: Tuomas I. Lehtonen
 • Kuvat: Adobe
 • 11.4.2022
 • Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen harmittelee Suomen tiestön huonoa kuntoa. Talvi on tehnyt katujen ja teiden pinnoista reikäjuustoa. Suurimmilla kraattereilla voi olla syvyyttä useampia kymmeniä senttejä, joten niihin ajaminen voi osoittautua kohtalokkaaksi.

  "Tyypillisimmin routakuoppaan ajaminen aiheuttaa rengas- tai vannevaurion, hajottaa iskunvaimentimen tai vaurioittaa alustan niveliä ja tukivarsia. Ennen ajamaan lähtemistä on tärkeä varmistaa, että rengaspaineet ovat auton kuormauksen mukaiset. Näin voidaan jonkin verran vähentää rengas- ja vannevaurion riskiä", Vesalainen sanoo.

  Keskity havainnointiin

  Vesalainen painottaa kuskin tarkkaavaisuuden merkitystä. Kuoppien kiertäminen onnistuu varmimmin ja turvallisimmin, kun turvaväli edellä ajavaan on riittävä ja kuski keskittää ajatuksensa ajamiseen sekä ajamisen kannalta olennaisten asioiden havainnointiin.

  "Olennaisen tärkeää on, että kuski havaitsee tien huonosta kunnosta ilmoittavat liikennemerkit ja erottaa tiessä olevat montut sekä epätasaisuudet mahdollisimman kaukaa. Katse on siis kohdistettava riittävän pitkälle eteen. Jos turvaväli on liian lyhyt, edellä oleva auto peittää kuskin näkyvyyden ja hän havaitsee kuopat myöhässä. Tällöin joudutaan tekemään hätäisiä väistöliikkeitä, mikä heikentää olennaisesti ajomukavuutta ja ajamisen turvallisuutta."

  Syvään veteen ajaminen voi vaurioittaa moottoria

  Routakuoppien ohella varomatonta autoilijaa vaanivat myös sulamisvesien synnyttämät tulvapaikat. Vesalaisen mukaan niitä muodostuu erityisesti alikulkuihin sekä katujen ja teiden notkelmakohtiin. Laajalle alueelle levinneen veden syvyyttä voi olla vaikea ennalta arvioida. Vesi saattaa myös kätkeä alleen syviä routakuoppia.

  Vesalaisen mukaan autolla ei saa ajaa sellaiseen tienkohtaan, joissa vedenpinta voi yltää auton pohjaan saakka. Myös muiden ajoneuvojen vaikutus on tärkeä huomioida, sillä niiden liikkeet saattavat aiheuttaa aallokkoa ja nostaa näin vedenpintaa hetkellisesti. Veden peittämään, tulvivaan, tienkohtaan ei saa koskaan ajaa kävelynopeutta kovempaa. Jos vedensyvyys vähänkään mietityttää, on järkevää valita toinen ajoreitti.

  "Veden pääsy moottoritilaan saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita. Moottorissa on paljon herkkiä tunnistimia, laturi ja sähköjärjestelmän liittimiä. Pahimmillaan vesi voi kulkeutua imuilman mukana sisälle moottoriin ja aiheuttaa vakavan moottorivaurion. Myös nopea lämpötilan vaihtelu voi aiheuttaa ongelmia, kun kuuma moottori joutuu kosketuksiin kylmän veden kanssa", Vesalainen luettelee.

  Miten toimia vahinkotilanteessa?

  Vesalainen ohjeistaa ilmoittamaan tienpitäjälle, jos auto vaurioituu esimerkiksi routakuoppaan tai suuren lätäkköön ajamisen seurauksena. Näin mahdollisiin tienkorjaus- tai varoittamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi. Henkilövahingoista ja isommista ajoneuvovahingoista on ilmoitettava aina myös poliisille.

  Jos auton vauriot aiheutuivat routavauriosta tai vastaavasta, voi tienpitäjälle esittää asiasta korvausvaatimuksen. Siihen on hyvä kirjata tarkasti vaurion tapahtumapaikka sekä -aika ja lisätä liitteiksi vahinkopaikasta ja ajoneuvon vaurioista otetut valokuvat sekä mahdollisten puolueettomien silminnäkijöiden lausunnot ja yhteystiedot.

  Talvi on tehnyt teiden pinnasta reikäjuustoa. Routakuoppa saattaa aiheuttaa rengas- tai vannevaurion, hajottaa iskunvaimentimen tai vaurioittaa alustan niveliä ja tukivarsia.

   

  Vahingonkorvauksen saamiseen vaikuttaa olennaisesti se, voiko vahingon syynä olla tien virheellinen hoito, puutteellinen kunnossapito tai muu tienpitäjän laiminlyönti.

  "Tienpinnan vaurion ollessa kunnan tai kaupungin katuverkolla, ilmoitus ja korvausvaatimus esitetään kunnalle tai kaupungille. Maanteillä tienpitäjänä puolestaan toimivat ELY-keskukset, ja vaurioista ilmoitetaan puhelimitse Tienkäyttäjän linjaan 02002100. Mahdolliset korvausvaatimuksen toimitetaan Lapin ELY-keskukselle sähköisesti tai kirjeenä", Vesalainen kertoo.

  Kaskovakuutus korvaa osan vaurioista

  Ajoneuvon vaurioitumisesta routakuoppaan ajon seurauksena voi hakea myös vakuutuskorvausta, jos autolla on törmäys- tai kolarointiturvan kattava kaskovakuutus. Se yleensä korvaa kuoppaan ajamisesta aiheutuneet vahingot omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Tiellä olevaan syvään veteen ajamisesta aiheutuneita vaurioita vakuutus ei sen sijaan useinkaan korvaa.

  "Vakuutusyhtiöt tekevät korvauspäätökset yleensä ELY:ä ja kuntia nopeammin. Siksi auton vaurion korjaamiseen kannattaa hakea vakuutuskorvausta myös silloin, kun tienpitäjälle on lähetetty vauriota koskeva korvausvaatimus. Jos kunta tai ELY tekevät myöhemmin autoilijan kannalta myönteisen korvauspäätöksen, voi vakuutuskorvaussumman maksaa myöhemmin vakuutusyhtiölle takaisin. Näin myös vakuutuskorvauksen seurauksena menetetyt bonukset palautuvat", Vesalainen opastaa.

Kiihdytä mukaan Toyota-maailmaan

Tilaa Toyota Way -uutiskirje

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua