1. Toyota Way
 2. Uutiset
 3. Suomalainen valitsee henkilöauton I Toyota Way
Toyota palvelee

Suomalainen valitsee henkilöauton

Tutkittua
Traficomin henkilöliikennetutkimuksen mukaan korona karsi ihmisten liikkumista vuonna 2021. Kun liikkeelle lähdetään, mieluisin kulkupeli on henkilöauto.
 • Teksti: Tuomas I. Lehtonen
 • Kuva: Adobe
 • 15.6.2023
 • Suomalaisten keskuudessa henkilöauto on edelleen yleisin ja halutuin tapa liikkua. Traficomin valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan kaikista vuonna 2021 tehdyistä kotimaanmatkoista 62 prosenttia taitettiin henkilöautolla.

  Toiseksi halutuin kulkumuoto oli apostolinkyyti, joka valittiin kulkumuodoksi 23 prosentille reissuista. Pyörän satulassa matkoista kuljettiin 7 ja joukkoliikenteen kyydissä 6 prosenttia matkoista.

  Traficomin erityisasiantuntija Hanna Strömmerin mukaan kulkutapaosuudet jakautuvat pitkälti samalla tavalla kuin vuonna 2016 toteutetussa tutkimuksessa. Isoja muutoksia tilanteeseen ei ole lähivuosikymmeninäkään odotettavissa. Traficomin tekemä ennuste nimittäin osoittaa, että henkilöautolla ajettujen suoritteiden osuus pysyy lähes muuttumattomana ainakin vuoteen 2060 asti.

  ”Kyse on trendeihin perustuvasta perusennusteesta, joka olettaa nykyisenkaltaisten liikkumistapojen ja -mieltymysten pysyvän jatkossa nykyisen kaltaisena. Koko yhdyskuntarakenteemme on muovattu autoilun ehdoilla. Henkilöauton suosioon vaikuttaa myös sen käytön helppous, kätevyys ja mukavuus”, Strömmer pohtii.

  Auto valitaan erityisesti pidemmille matkoille

  Henkilöauto valikoitui kulkuvälineeksi erityisesti pidemmille matkoille, sillä matkasuoritteesta eli matkojen yhteenlasketusta kilometrimäärästä 84 prosenttia kuljettiin henkilöautolla – joko kuljettajana tai matkustajana.

  Henkilöauto valikoitui kulkupeliksi erityisen usein silloin, kun kuljettavan matkan pituus oli 20–200 kilometrin haarukassa. Monesti auton valintaan vaikutti myös se, että matkantekoon ei ollut valittavissa korvaavaa kulkuneuvoa.

  ”Maaseutualueilla ajetuista matkoista 67–79 prosenttia tehdään henkilöautolla ja vain 1–2 prosenttia joukkoliikenteellä. Jalankululla ja pyöräilyllä on merkittävä rooli lähinnä vain maaseudun paikalliskeskuksissa. Voidaankin sanoa, että henkilöautolla on hyvin keskeinen rooli tällaisilla seuduilla”, Strömmer sanoo.

  Henkilöauton kyydissä kulki keskimäärin 1,6 henkilöä kerrallaan. Yksin ajettiin useimmiten työhön tai opiskelupaikalle. Sen sijaan vapaa-ajan- ja ostosreissuille lähdettiin yleisemmin kaverin tai perheenjäsenen kanssa.

  Ostos- ja vapaa-ajanreissuille lähdettiin yleisemmin kaverin tai perheenjäsenen kanssa autolla.
   
  Suomalaiset liikkuivat ennätyksellisen vähän

  Vuonna 2021 Suomessa elettiin koronapandemian ikeessä. Lisääntynyt etätyö ja koronarajoitukset vähensivät merkittävästi suomalaisten liikkumista. Strömmer kertoo suomalaisten vähentäneen liikkumistaan vuonna 2021 keskimäärin 2 500 kilometriä. Vähennyksen syynä oli sekä päivittäisten matkamäärien väheneminen että matkojen pituuksien lyheneminen.

  Vuonna 2021 suomalainen teki keskimäärin 2,3 matkaa vuorokaudessa, ja matkasuorite oli 34 kilometriä. 2016 tehdyssä tutkimuksessa matkoja tehtiin keskimäärin 2,7 ja matkasuorite oli 41 kilometriä.

  Tulos on poikkeuksellinen, sillä suomalaisen keskimääräinen vuorokaudessa tekemä matkasuorite on ollut tämän vuosituhannen alusta lähtien 40 kilometrin tietämissä. Henkilöliikennetutkimuksia on toteutettu vuodesta 1974 lähtien, eikä matkasuorite perättäisissä tutkimuksissa ole koskaan muuttunut näin paljon.

  Useimmin lähdetään ostos- tai asiointireissulle

  Suomalaisia liikuttivat eniten ostos- ja asiointimatkat (31 % matkoista) sekä vapaa-ajan matkat (31 % matkoista). Noin neljännes (26 %) matkoista suuntautui työhön, kouluun tai muuhun opiskelupaikkaan.

  Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 31 prosenttia teki ainakin osittain etätyötä. Siitä huolimatta työmatkat eivät vähentyneet niin paljon kuin olisi voinut odottaa. Sen sijaan vapaa-ajanmatkojen ja ostosmatkoissa koronarajoitusten merkitys on selvästi nähtävissä.

  "Hieman yllättäen lisääntynyt etätyö vaikutti liikkumisen kokonaismäärään vain vähän. Etätöitä vähintään kaksi päivää viikossa tehneet kompensoivat säästyneet työmatkat lähes kokonaan muilla vapaa-ajan matkoilla sekä ostos- ja asiointimatkoilla", Strömmer sanoo.

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteuttaa säännöllisesti valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen, jolla kartoitetaan yli 6-vuotiaiden suomalaisten liikkumistottumuksia. Tuoreimmassa tutkimuksessa selvitettiin liikkumista ajanjaksolla 1.1.2021–31.12.2021. Tutkimukseen vastasi yli 24 000 henkilöä. Tutkimustuloksia hyödynnetään muun muassa liikennettä koskevassa päätöksenteossa sekä liikenteen ja maankäytön suunnittelussa. 


 • Näin suomalaiset liikkuivat henkilöautolla vuonna 2021

  • 62 % kaikista matkoista ja 84 % ajokilometreistä kuljettiin henkilöautolla (kuljettajana tai matkustajana).

  • Kulkutavaksi valittiin varmimmin henkilöauto, kun ajomatkan pituus oli 30–50 km:ä.

  • Autossa oli matkustajia sitä todennäköisemmin, mitä pidempi ajettava matka oli.

  • Autoa käytettiin useimmin silloin, kun korvaavaa vaihtoehtoa ei ollut saatavissa.

  • Henkilöauton kuljettajan ajaman matkan keskimääräinen pituus oli 19,7 kilometriä.

  • Henkilöauto valittiin kulkutavaksi useimmin työmatkalle (86 %).

  Lähde: henkilöliikennetutkimus 2021, Traficom


   

Kiihdytä mukaan Toyota-maailmaan

Tilaa Toyota Way -uutiskirje

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua