1. Toyota Way
 2. Turvallisuus
 3. Tarkkaamattomuus ja yksin ajaminen nostavat lasten kanssa autoilevien kuljettajien kolaririskiä
Toyota palvelee

Tarkkaamattomuus ja yksin ajaminen nostavat lasten kanssa autoilevien kuljettajien kolaririskiä

Tutkittua
Merkittävä osa lasten tapaturmaisista kuolemista tapahtuu autossa matkustaessa. WHO:n arvion mukaan liikenteessä kuolee vuosittain noin 140 000 lasta.
 • Teksti: Toyota Wayn toimitus
 • Kuva: Adobe
 • 23.4.2021
 • Liikenneturvallisuus on kognitiotieteilijä Ida Maasalon mukaan parantunut Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi, mutta Suomen tavoite nollasta liikennekuolemasta vuonna 2050 vaatii toimenpiteitä.

  Suomessa miehet aiheuttavat kuolemaan johtaneista kolareista lähes 90 prosenttia. Taustalla on usein päihtymystä tai ylinopeutta. Kuolemaan johtaneissa kolareissa, joissa oli matkustajina vain pieniä lapsia, kuljettaja oli nainen yli kaksi kertaa useammin kuin mies.

  Näissä tapauksissa oli harvemmin selkeää riskikäyttäytymistä. Vastuullisesta ajotavasta huolimatta kuljettajien onnettomuusriski voi kasvaa, jos lapsi vie tarkkaavaisuuden pois liikenteestä. Myös väsymys oli lasten kanssa ajavilla kuljettajilla tyypillisempi kolarin taustatekijä verrattuna kuljettajiin ilman lapsia.

  Lasten kanssa ajavien kuljettajien olisi tärkeää olla tietoisia tarkkaavaisuuden merkityksestä ja väsymyksen vaikutuksesta ajokykyyn. Kuljettajien riski aiheuttaa kolari oli tutkimuksen mukaan pienempi, jos autossa oli mukana toinen aikuinen.
  Maasalo tutki aihetta Suomen ja Yhdysvaltojen kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien tilastojen valossa Helsingin yliopiston liikennetutkimusyksikössä.

Kiihdytä mukaan Toyota-maailmaan

Tilaa Toyota Way -uutiskirje

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua