1. Discover Toyota
  2. Laatu
Toyota palvelee

Toyota tunnetaan laadusta

Toyotan laatu

Laadun jatkuva kehittäminen on ollut Toyotan päämääränä aina sen alkuhetkistä asti. Kaizen-filosofiamme mukaisesti pyrimme aina tekemään asiat vielä hieman paremmin. Teemme parannuksia, jotta voisimme itsekin olla varmoja siitä, että toimitamme asiakkaillemme huippuluokan autoja ja palveluja.

  • Vuosien saatossa autojen valmistusmenetelmät ovat muuttuneet entistä hienostuneemmiksi, ja itse autojen kehitys on ollut valtavaa monin erin tavoin. Samanaikaisesti kuluttajien tarpeet ja odotukset ovat kasvaneet ympäri maailman. Monet asioista, joita teemme tänään varmistaaksemme toimintamme ja autojemme laadun, ovat olleet osa toimintatapaamme jo hyvin pitkään - jopa ennen aikaa, jolloin aloitimme autojen valmistuksen. Olemme ylpeitä noista perinteistä. Tänään kehitämme ja parannamme niitä edelleen kohdataksemme uuden ajan haasteet.
  • Laadunvarmistusjärjestelmämme ydinajatukset - asiakas on tärkein, laatu ensin ja Genchi Genbutsu - otettiin käyttöön samalla hetkellä, kun yhtiö perustettiin. Siitä lähtien näitä periaatteita on viestitty ja sovellettu kaikilla tasoilla tehdashallista huippujohtoon. Lähes vuosisadan pituisen historiamme aikana olemme saavuttaneet maailmanlaajuisen hyvän ja luotettavan maineen, jota haluamme vaalia ja vahvistaa.